29 september 2023

EMA VILL NU ATT FÖRÄLDRAR LÅTER INJICERA SINA 6-ÅRINGAR

Trots att biverkningsrapporterna fortsätter att strömma in och allt mer data visar att injektionerna inte fungerar alls, går EMA ut 2022-02-25  och rekommenderar numera Modernas Spikevax från 6 år och uppåt och ”booster” med Pfizer/Biontechs Comirnaty, från 12 års ålder. 

”EMA rekommenderar ett utökat godkännande av Spikevax för barn mellan 6 och 11 år och att en bosterdos av covid‍-‍19-vaccinet Comirnaty kan ges från 12 års ålder.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har rekommenderat en utökning av användningsområdet för covid‍-‍19-vaccinet Spikevax (Moderna) så att den nu inkluderar användning för barn mellan 6 och 11 år. Spikevax är sedan tidigare godkänt för användning från 12 års ålder.

Vidare har EMA rekommenderat att en bosterdos av covid‍-‍19-vaccinet Comirnaty (Pfizer/BioNTech) kan ges till ungdomar från 12 års ålder. Bosterdos med Comirnaty är idag godkänd från 18 års ålder.

För närvarande används inte Spikevax eller Comirnaty för dessa åldersgrupper i Sverige.”

Folkhälsomyndigheten i Sverige rekommenderar dock inte Spikevax till någon som är 30 år eller yngre, på grund av risken för myokardit.

”UPPDATERING den 2 februari 2022: Sedan årsskiftet 2022 är rekommendationen att inte använda Spikevax till personer som är 30 år och yngre.

Hjärtmuskelinflammation (myokardit) och hjärtsäcksinflammation (perikardit) går oftast över av sig självt, men symtomen behöver bedömas av läkare. Tillstånden är vanligast bland unga män, i samband med exempelvis virusinfektioner som covid-19. År 2019 vårdades cirka 300 personer under 30 år på sjukhus med myokardit.

Data pekar mot en ökad förekomst också i samband med vaccination mot covid-19, främst hos ungdomar och unga vuxna och främst hos pojkar och män. För den enskilda individen är risken att drabbas väldigt liten, det är en mycket sällsynt biverkan.

Nya preliminära analyser från svenska och nordiska datakällor pekar mot att sambandet framförallt är tydligt när det gäller Modernas vaccin Spikevax, i synnerhet efter den andra dosen. Riskökningen ses inom fyra veckor efter vaccinationstillfället, främst inom de två första veckorna.”

Källor:

https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/utokad-anvandning-for-mrna-vaccinerna-mot-covid-19

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/oktober/anvandningen-av-modernas-vaccin-mot-covid-19-pausas-for-alla-som-ar-fodda-1991-och-senare/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.