1 oktober 2023

TEATERKOMMISSIONEN GER REGERINGEN MILD KRITIK

Nu har den så kallade Coronakommissionen, dvs teaterkommissionen, kommit med sin slutrapport, som nästan utgör ett episkt stycke i rövslickeri, okunnighet och propaganda.

”I grunden rätt strategi, men för få och för sena smittskyddsåtgärder och ett för ensidigt beroende av Folkhälsomyndigheten.”

Utöver detta, häver de ut sig ett antal gissningar, som verkar sakna all form av koppling till vetenskapliga studier

”Folkhälsomyndigheten borde inte heller ha avvisat munskydd som skyddsåtgärd i kollektivtrafik och inomhus. 

– Vi anser att anvisningar om munskydd borde ha gällt så snart det fanns tillgång till munskydd.”

Se till exempel följande studie som inte påvisar någon skillnad överhuvudtaget.

Teaterkommissionen ansåg även att stänga gränserna hade varit viktigt, trots att detta, enligt en annan vetenskaplig studie, endast hade kunnat minska antalet dödsfall med 0.1%.

”Sverige borde ha infört ett inreseförbud i mars 2020, anser Coronakommissionen. Men tycker att det var rätt att hålla skolor och förskolor öppna.”

Men, det ser så klart fint ut på papperet att regeringen granskats, med endast några smärre anmärkningar.

Källor:

https://www.dagensmedicin.se/vardens-styrning/politik/coronakommissionen-regeringen-for-beroende-av-folkhalsomyndigheten/

https://arxiv.org/abs/2112.01296

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.