31 maj 2023

OM ”VACCINATIONSBEVISEN” INTE STOPPAR SMITTA, SJUKHUSINLÄGGNING OCH DÖD, ÄR DE TILL FÖR NÅGOT ANNAT

Enligt den senaste statistiken från Danmark, som fram till och med 2022-02-21, redovisat kanske världens mest detaljerade statistik, smittas ”vaccinerade” i över dubbelt så hög omfattning som ”ovaccinerade”. 

Enligt den senaste tillgängliga datan från samma myndighet i Danmark, SSI – hamnar dessutom samtliga kategorier av ”vaccinerade”, oftare på sjukhus på grund av covid-19, än ”ovaccinerade”.

Siffrorna utan parenteser, är de senaste. Siffrorna inom parenteser, är de näst senaste siffrorna respektive de föregående siffrorna.

De ”ovaccinerade”, som utgör 17.5% av befolkningen, stod för 15.07%, (15.67%), (15.91%) av alla sjukhusinläggningar.

De ”enkelvaccinerade”, som utgör 1.6% av befolkningen, stod för 2.44%, (2.76%), (2.45%) av alla sjukhusinläggningar.

De ”dubbelvaccinerade”, som utgör 19.2% av befolkningen, stod för 19.26%, (19.48%), (20.04%) av alla sjukhusinläggningar.

De ”trippelvaccinerade”, som utgör 61.7% av befolkningen, stod för 63.23%, (62.09%), (61.60%) av alla sjukhusinläggningar.

De ”ovaccinerade” hamnar alltmer sällan på sjukhus, samtidigt som de ”trippelvaccinerade” hamnar allt oftare på sjukhus.

Enligt den senaste datan från England, tillhör de ”ovaccinerade” dessutom den grupp som allra minst drabbas av dödsfall på grund av covid-19, givetvis i förhållande till den andel av befolkningen som de utgör.

De engelska siffrorna bör dessutom ses mot bakgrunden att flera myndigheter i Storbritannien fifflat med siffrorna för att ”boosta” sin statistik. Fynden gör att vaccinens påstådda effektivitet ifrågasätts. Myndigheternas statistik beskrivs som opålitlig och missvisande.

Neil, M., Fenton, N. E., Smalley, J., Craig, C., Guetzkow, J., Mclachlan, S., Engler, J., Rose, J., (2021-12-03), Latest statistics on England mortality data suggest systematic mis-categorisation of vaccine status and uncertain effectiveness of Covid-19 vaccination.

I rättvisans namn, har även Danmarks statsminister också blivit påkommen med att fuska med statistiken.

STATSMINISTERN LJÖG OM BELÄGGNINGEN FÖR ATT KUNNA INFÖRA MER RESTRIKTIONER OCH STÄNGA NED DANMARK

Även i Sverige förefaller myndigheterna ha fuskat rejält med statistiken, om vi studerar dödligheten över influensasäsonger.

DÖDLIGHET ÖVER SÄSONGER 2015/16 TILL 2020/21

Enligt eHälsomyndigheten påstås Covidbevis underlätta för resor.

Men ett ytterligare dokument för att bevisa något – som i realiteten dessutom ökar smittspridning och risken för svår sjukdom och död, kan knappast sägas ha som syfte att motverka detta eller ens underlätta vid resor.

Eftersom politikerna medvetet tonat ned, mörklagt och även förvrängt data som motsäger ”vaccinationsbevisens” effektivitet – innebär detta att politikerna i allra högsta grad, känt till vad den omanipulerade datan säger. De har med andra ord, varit helt införstådda med att ännu fler människor skulle komma att smittas och avlida av covid-19 genom ”vaccinationsbeviset”.

Detta innebär ovillkorligen att ”vaccinationsbeviset”, liksom även alla andra former av ”vaccinationstvång”, för politikerna, har något annat, signifikant mycket viktigare syfte, eller syften.

Edward Dowd, som arbetat som fund manager för världens största fondbolag, Black Rock, och placerat åtskilliga hundratals miljarder dollar, har en rimlig förklaring.

”If I wanted to cover-up the debt crisis, I would do exactly what I said in my pinned tweets. I thought like a criminal and it wasn’t that hard to come up with that, because if you’re gonna have a debt crisis and the pensions can’t get paid and the social contract has already been broken – most people don’t know that yet – you’re going to have to have a system in place to control the riots, limit travel, control bank accounts.”

”And here we are. We see Trudeau recalling bank accounts under the guise of medical tyranny, to help us, because we’re so at-risk from a virus that 99.9% of us survive.”

”The majority believe their governments and dutifully obey orders to shelter in place while supply chains dissolve, they lose jobs or small businesses and eventually the middle class is wiped out.

Inexplicably, large big box businesses are allowed to operate and folks are allowed to shop there but not allowed to gather together, use beaches or parks…some cities won’t allow you to run in the street or even bike. Masks become mandatory, well after the virus has spread.

Drones are deployed to enforce these rules. Citizens are encouraged to snitch on each other and even the social order breaks down and folks begin to get depressed & suicidal from isolation and some even starve to death.

The virus inexplicably keeps re-emerging, according to the global governments so more restrictions and punishments are enacted.

Protests are not allowed as they will spread the virus, you see.

In the background, magnanimous billionaires are working diligently on a vaccine and a digital ID system to make sure you are a good citizen. The economy won’t be re-opened, the governments say without mandatory vaccines for everyone.”

”This is a plot, which I don’t have any evidence for but if I was running the show, this is exactly what I would do, if I wanted to prevent people from figuring out that I blew up the world with the sovereign debt problem.”

”It’s not going well for them. At all. You can’t hide the bodies. And that’s the sad thing about this. The bodies are piling up.”

”Essentially, Dowd says that a lot of guys on Wall Street were force-vaxxed to keep their jobs at their mega financial firms and they’re now suffering side effects and they’re starting to wake up to what’s been going on and they are very pissed-off.

He’s rallying Wall Street to cause these stocks to start underperforming and they will short them to the point where companies like Moderna will go down to nothing. It’s already down 70% from its previous high.”

Om Edward Dowd har rätt, är det naturligtvis oerhört effektiv att införa de system som han nämner under föresatsen att mänskligheten påstås stå inför ett enormt hot, den globala pandemin, som i verkligheten skördat mycket få dödsoffer, varav de allra flesta gamla och sköra – som dessutom redan passerat den genomsnittliga, liksom förväntade livslängden.

Rädda människor förlorar alltid förmågan att tänka logiskt och fokuserar istället på att bli ”räddade” – gärna av någon annan.

Den som blir rädd efter att ha tagit del av någon form av ”information”, bör därför alltid bortse från rädslan, desto mer rädsla – desto viktigare, och studera all tillgänglig data från olika källor.

Källor:

https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d/page/Gennembrud/

https://www.ehalsomyndigheten.se/covidbevis/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.