8 december 2023

COVID-19 VANLIGASTE ORSAKEN TILL AVBOKNING

Enligt en artikel i Dagens Medicin, var covidsmitta det vanligaste skälet till att vaccinationstider avbokades i Region Östergötland.

”Det minskade intresset för vaccination sammanföll både med att restriktionerna avskaffades och med en ökad covidsmitta. Det senare avspeglades också i resultatet. Ungefär 60 procent svarade att de varit sjuka i covid-19. Bland de andra varierade skälen. 

– En del hade ångrat sig och ville inte bli vaccinerade, en del tyckte att det var svårt att hitta en tid som passade och ett par stycken var rädda för sprutor, eller uppgav att det bara inte hade blivit av, säger Kerstin Jonsson.”

Kerstin Jonsson säger att inga försök till övertalning ägt rum. 

Regionen, som får sina instruktioner direkt från Folkhälsomyndigheten, kan hursomhelst inte anklagas för att vara lata när det gäller att få så många som möjligt att injicera sig. 

Enligt artikeln, ringer de upp de som avbokat och erbjuder nya tider och försöker även erbjuda tider på kvällar och helger. Dessutom ska även mobila team åka ut till bostadsområden där ”vaccinationstäckningen” är låg.

”Eftersom många var sjuka när de blev uppringda tror Kerstin Jonsson att ännu fler kommer att boka nya tider på egen hand. Men för dem som inte hittar tider som passar kan regionen göra mer. 

– Vi har pågående satsningar på många av de här sakerna, vi har många drop in-tider och försöker erbjuda tider på kvällstid och helger, säger Kerstin Jonsson.

De närmaste veckorna ska även mobila team åka ut till bostadsområden där vaccinationstäckningen är låg, för att genomföra vaccinationer på plats. 

– Vi funderar också på att göra en större uppföljning. Det kanske är en väg att gå att när man bokar av så får man en kontakt från sjukvården, som ringer upp och erbjuder sig att boka om tiden, säger Kerstin Jonsson.”

Artikeln förtäljer inte huruvida regionen informerar om risker för biverkningar eller den danska statistiken, som säger att alla ”vaccinerade” smittas i mer än dubbelt så hög utsträckning som ”ovaccinerade” och hamnar dessutom oftare på sjukhus än ovaccinerade, oavsett om de tagit en, två eller tre sprutor.

De ”ovaccinerade”, som utgör 17.5% av befolkningen, stod för 15.67% (15.91%) av alla sjukhusinläggningar.

De ”enkelvaccinerade”, som utgör 1.6% av befolkningen, stod för 2.76% av alla sjukhusinläggningar.

De ”dubbelvaccinerade”, som utgör 19.2% av befolkningen, stod för 19.48% av alla sjukhusinläggningar.

De ”trippelvaccinerade”, som utgör 61.7% av befolkningen, stod för 62.09% av alla sjukhusinläggningar.

Källor:

https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/infektion/manga-avbokade-vaccination-pa-grund-av-covid/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.