8 december 2023

LÄKEMEDELSINDUSTRINS FRÄMSTA REKLAMBYRÅ

Under vecka 11, den 14-20 mars, kör läkemedelsindustrins främsta reklambyrå – Folkhälsomyndigheten, igång den nationella vaccinationsveckan.

”Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en nationell temavecka för att få fler att vaccinera sig mot covid‑19. Uppdraget genomförs i samverkan med regioner, länsstyrelser och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Under vaccinationsveckan är alla med och bidrar för att fler ska välja att vaccinera sig.

Det finns idag personer som av olika orsaker har en tveksamhet inför vaccination. Vissa har inte nåtts av erbjudandet om vaccination och en del har valt att avstå men alla ska ha den kunskap de behöver för att välja vaccination. Regionerna har god kapacitet att vaccinera – håll utkik efter var och när på 1177.se.”

Ladda ned banners och affischer
Organisationer och vidareinformatörer kan beställa kampanjaffischerna med redigerbart utrymme för egen information och logotyp. Beställ pdf-filerna via temavecka@folkhalsomyndigheten.se

Som sig bör, är reklamen helt fri från information om nackdelar. Ordet biverkningar nämns inte ens.

Det gäller att ”alla ska ha den kunskap de behöver för att välja vaccination”, men inte mer, som till exempel statistik från Danmark och England. Det skulle inte vara bra för kampanjen.

”Enligt SSI, den danska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, utgör de ”ovaccinerade”, 17.5% av befolkningen. Igår, som var sista dagen de redovisade smittstatistik, utgjorde de 7.83% av alla inrapporterade smittfall och var således extremt underrepresenterade.”

Att marknadsföring av läkemedel skall vara saklig och objektivt, tillhör det förflutna.

Källor:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/vaccinationsveckan/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.