8 december 2023

ÄR LÅGT IMMUNSVAR DEN VANLIGASTE BIVERKNINGEN?

Folkhälsomyndigheten publicerade 2022-02-21 ett pressmeddelande, som handlade om den nya injektionen, Nuvaxovid.

Inledningsvis står det att bägge mRNA-preparaten som används i Sverige har visat på både god effekt och säkerhet. 

”I Sverige kommer Nuvaxovid att komplettera de båda mRNA-vaccinerna som för närvarande används, Spikevax från Moderna och Comirnaty från Pfizer/Biontech, där uppföljningarna visar på både god effekt och god säkerhet.”

Det är förbluffande att Folkhälsomyndigheten kommit fram till denna slutsats, när statistiken för Danmark – som använder samma preparat, diametralt motsäger detta, liksom det histroriskt skyhöga antalet biverkningsrapporter som Läkemedelsverket fått in.

Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens egna initiala påstående, samt datan från Danmark, samt biverkningsrapporterna, är följande stycke synnerligen anmärkningsvärt.

”Personer från 18 år med immunbrist som har ett lågt eller icke mätbart immunsvar efter 3 eller 4 doser mRNA-vaccin kan också övervägas för vaccination med Nuvaxoivd, efter bedömning av medicinskt ansvarig läkare. Nuvaxovid kan också ges, efter medicinsk bedömning, till personer från 18 år som av medicinska skäl inte bör vaccineras med mRNA-vaccinerna.”

Om 3-4 doser av mRNA-preparaten ger ett lågt eller icke mätbart immunsvar, kan det omöjligen påstås visa på god effekt. Åtminstone inte på dessa personer med immunbrist, hur många de nu kan vara. Men, att datan från Danmark inte påvisar någon större skillnad gällande sannolikheten att hamna på sjukhus på grund av covid-19 för ”ovaccinerade, ”enkelvaccinerade”, ”dubbelvaccinerade” och ”trippelvaccinerade”, säger dock att ”vaccinerna” inte verkar hjälpa någon. Detta innebär att i princip alla har drabbats av denna biverkning och då är det omöjligt att hävda att de visar på god effekt.

De ”ovaccinerade”, som utgör 17.5% av befolkningen, stod för 15.9% av alla sjukhusinläggningar.

De ”enkelvaccinerade”, som utgör 1.6% av befolkningen, stod för 2.5% av alla sjukhusinläggningar.

De ”dubbelvaccinerade”, som utgör 19.2% av befolkningen, stod för 20.0% av alla sjukhusinläggningar.

De ”trippelvaccinerade”, som utgör 61.7% av befolkningen, stod för 61.6% av alla sjukhusinläggningar.

Således, antingen är den danska statistiken felaktig, eller så är det den svenska statistiken, som är långt ifrån lika detaljerad, som gett en missvisande bild av ”vaccinernas” effekt.

Oavsett, är det ytterst oetiskt, med hänsyn till datan från Danmark, att hävda att de har visat på god effekt. 

Det verkar i själva verket vara så att den allra vanligaste biverkningen är utebliven effekt, dvs lågt eller icke mätbart immunsvar.

För den som vill hävda att mRNA-preparaten skyddar mot död, som så många verkar tro, har SSI dessvärre valt att inte redovisa dessa siffror, vilket i och för sig betyder att myndigheten inte ser sig kunna använda dessa siffror för att få fler att ”vaccinera” sig. Men, för den som har svårt att ta till sig denna koppling, redovisar jag även den senaste statistiken från England, som även den bekräftar den danska statistiken och dessutom visar att ”vaccinerna” inte påverkar dödligheten. Åtminstone inte i någon fördelaktig riktning.

Den vanligaste biverkningen, ”utebliven effekt”, kvarstår således.

Källor:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/februari/covid-19-vaccinet-nuvaxovid-rekommenderas-fran-18-ar/

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1055620/Vaccine_surveillance_report_-_week_7.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.