1 oktober 2023

LÄGG NED OCH AVGÅ ELLER SÄG UPP ER – INJEKTIONERNA HJÄLPER INTE

Enligt den senaste tillgängliga datan från Danmark, fortsätter de injicerade att smittas i över dubbelt så stor omfattning som de icke injicerade och hamnar även väsentligen oftare på sjukhus. Skillnaden verkar också öka dag för dag.

Dessutom, är de ”trippelvaccinerade” – som påstås vara mest skyddade från smitta och från att hamna på sjukhus, överrepresenterade, både när det gäller nya smittfall och bland de som hamnar på sjukhus.

Det bör således vara slutdiskuterat huruvida injektionerna fungerar eller inte.

geografiAntal første vacc.Antal faerdigvacc.Antal borgereVacc.dækning faerdigvacc. (%)Vacc.dækning påbegyndt vacc. (%)
DK48457034754315587641180.982.5

Enligt SSI, den danska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, utgör de ”ovaccinerade”, 17.5% av befolkningen, men bara 7.83% av alla smittade.

”Vaccinerade” löper således fortsatt över dubbelt så hög risk att smittas av SARS-CoV-2, som ”ovaccinerade”. Skillnaden verkar dessutom öka, dag för dag.

Av de inlagda på sjukhus med covid-19, 2022-02-21, utgjorde de ”ovaccinerade”, 14.64%. De ”vaccinerade” löper således även högre risk att hamna på sjukhus. De ”trippelvaccinerade”, som borde vara extra skyddade – snudd på osårbara enligt reklamen, hamnar oftast på sjukhus bland de ”fullvaccinerade”.

Enligt SSI ovan, har 3 624 205 danska tagit en ”booster”. Detta motsvarar 3 624 205 / 5 876 411 = 61.67% av alla danskar. Enligt den senaste datan, utgjorde dessa 75.13% av alla smittade. De ”trippelvaccinerade” utgjorde dessutom, 62.65% av alla som var inlagda på sjukhus för covid. 

De som påstås vara mest skyddade från smitta och från att bli svårt sjuka, de ”trippelvaccinerade”, är således överrepresenterade både när det gäller nya smittfall och bland de som hamnar på sjukhus på grund av covid-19.

Om vi även tittar på överdödligheten i Danmark under ”pandemin”, så fanns det inte någon sådan, förutom EFTER ATT ”vaccinationerna” påbörjades. Trots att nu fler än någonsin tidigare, är ”fullvaccinerade”, och omikron anses som såpass mild att flera länder släppt på alla restriktioner, fortsätter överdödligheten (för alla dödsorsaker) att öka i Danmark.

Den som tror att Danmark är unikt och att inte alla länder visar liknande data, bör tänka på att både statsministern i Danmark och SSI – blivit avslöjade av media att kraftigt överdriva statistiken under över ett års tid, gällande antalet smittade och andelen ”ovaccinerade”. Efter detta, tillhör den danska statistiken, en av de mest tillförlitliga i världen. 

Enligt den senaste datan från England, är även ”vaccinerade” överrepresenterade bland antalet avlidna.

Se även:

ÄVEN KANADA FUSKAR MED STATISTIKEN

EXEMPEL PÅ FUSK FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

ÄVEN ISRAEL HAR ÖVERDRIVIT COVID-STATISTIKEN

INTE BARA DANMARK, UTAN OCKSÅ STORBRITANNIEN HAR ÖVERDRIVIT SIN COVID-19 STATISTIK

STATSMINISTERN LJÖG OM BELÄGGNINGEN FÖR ATT KUNNA INFÖRA MER RESTRIKTIONER OCH STÄNGA NED DANMARK

Region Dalarna, Region Blekinge, Region Kalmar och de kommuner som har infört ”vaccinationstvång” och för den delen även Österrike, Australien och Nya Zeeland med flera, har således valt en oerhört korkad och kontraproduktiv strategi – som lett till fler smittade, att fler hamnat på sjukhus och sannolikt även fler avlidit.

Detta har naturligtvis allvarligt skadat och kommer att skada människors förtroende för politiker och tjänstemän för en mycket, mycket lång tid framöver.

Om vi dessutom tittar på riskerna för allvarliga biverkningar, drabbas i genomsnitt cirka 126 personer per 100 000 av allvarliga biverkningar.

– – –

Antal inkomna rapporter för allvarliga biverkningar till och med 2022-02-17: 6 171 + 1 500 + 2 171 = 9 842, varav inrapporterade dödsfall: 291 + 38 + 46 = 375.

I Sverige har 7 798 människor fram till och med 2022-02-18, tagit minst en injektion.

=> 9 842 / 77,988 = 126
– – –

Läkemedelsverket själva definierar allvarlig biverkning enligt följande:

”En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse.” 

I verkligheten är det dessutom sannolikt många gånger fler som drabbas av allvarliga biverkningar.

Enligt flera studier, är det färre än 5-10% av alla biverkningar som inrapporteras. Att den skulle vara högre nu, när vården har varit extremt upptagen med PCR-tester, smittspårning och över 20 000 000 injektioner, förefaller extremt osannolikt. Det troliga är att det förhåller sig exakt tvärtom.

Enligt journalisten Per Shapiro på Folkets Radio, förefaller dessutom Läkemedelsverket att rutinmässigt avfärda alla kopplingar till injektionerna, oavsett hur stark bevisningen än är.

När journalisten Per Shapiro på Folkets Radio kontaktade Läkemedelsverket, visade det sig att biverkningsrapporten hade ”försvunnit”:

”Thommy Viklund dör av en kraftig hjärnblödning ett par veckor efter vaccination mot Covid-19.

Ansvarig Läkare gör bedömningen att dödsfallet sannolikt beror på sprutan. Såväl provtagningar som obduktion stödjer denna slutsats.

Men när Folkets Radio begär ut de endast 2-3 fall – av drygt 300 inrapporterade – som Läkemedelsverket bedömt har koppling till covidvaccinerna, finns Tommys fall inte med bland dem.”

Se även:

MYTER FÅR ALLT KORTARE KORT BÄST FÖRE-DATUM

TROR DU ATT FHM STYRS AV VETENSKAP OCH DATA?

Det är avslutningsvis hög tid för alla politiker och tjänstemän, som varit involverade i detta, att avgå, respektive säga upp sig och invänta rättsliga åtgärder.

Källor:

https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d/page/Gennembrud/

https://experience.arcgis.com/experience/9824b03b114244348ef0b10f69f490b4

https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata/download-fil-med-vaccinationsdata

https://ourworldindata.org/covid-cases

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/rapporterade-misstankta-biverkningar-coronavaccin#hmainbody1

https://www.lakemedelsverket.se/491b50/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/comirnaty-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2022-02-17.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/491b62/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/spikevax-fd-covid-19-vaccine-moderna-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2022-02-17.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/491b75/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/vaxzevria-fd-covid-19-vaccine-astrazeneca-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2022-02-17.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.