10 december 2023

ALLA BIVERKNINGSRAPPORTER TILL OCH MED 2021-12-06 – ÖVER 1 300 SIDOR

Här kommer två filer med samtliga biverkningsrapporter som Läkemedelsverket mottagit från Hälso- och sjukvården, samt Konsumenter. 

Filerna är Läkemedelsverkets arbetsflöde och innehåller inga personuppgifter, utan endast de inrapporterade biverkningarna.

Från Konsumenter, har det totalt, till och med 2021-12-06, inkommit 60 748 rapporter, fördelat enligt följande:

Pfizer/Biontechs Comirnaty: 32 123 rapporter

AstraZenecas Vaxzevria: 14 299 rapporter

Modernas Spikevax: 14 077 rapporter

Okänt namn: 249 rapporter

Från Hälso- och sjukvården, har det totalt, till och med 2021-12-06, inkommit 11 144 rapporter, fördelat enligt följande:

Pfizer/Biontechs Comirnaty: 4 343 rapporter

AstraZenecas Vaxzevria: 5 098 rapporter

Modernas Spikevax: 1 646 rapporter

Okänt namn: 57 rapporter

Det förefaller som att Läkemedelsverket har klippt bort en hel del text, alternativt inte fått plats med all information i arbetsflödet. Jag har inte hunnit studera dessa i detalj, men delar dem här, i sin helhet, så att alla som vill, kan ta del av dem. Det bör gå att begära ut fullständiga rapporter, med personuppgifter maskerade, för de biverkningar som är av intresse, direkt från Läkemedelsverket.

Av nyfikenhet, tittade jag närmare på rapporter om magnetism. Att konsumenter rapporterat 31 rapporter, är kanske inte förvånande, eftersom det finns otaliga rapporter om det på sociala medier, men att sjukvården rapporterat in sex fall, var däremot mera uppseendeväckande, eftersom då vårdpersonal, rimligen bör ha bekräftat fenomenet i olika utsträckning.

Bland rapporterna från Hälso- och sjukvården, finns 6 rapporter om magnetism, som vårdpersonal, verkar ha bekräftat:

LÄTT MAGNETISK VID INSTICKSTÄLLE 

MAGNETISK 

MAGNETISK VID INJEKTIONSOMRÅDET 

MITT BRÖST HAR BLIVIT MAGNETISK OCH EN SKED FASTNAR PÅ MITT BRÖST 

PÅ STICKSTÄLLE VÄ ÖVERARM NOTERAS MAGNETISK FÖRMÅGA 

LÄTT MAGNETISK VID INSTICKSTÄLLE

Från konsument, finns det 31 rapporter om magnetism:

Armen är magnetisk, även delvis andra delar av kroppen 

AXEL VID SPRUTSTICKET BLEV MAGNETISK. METALLFÖREMÅL FASTNAR. 

Blev magnetisk vid på stickstället igår, varade ca 1,5 timme. 

INJEKTIONSOMRÅDE ÄR MAGNETISK 

INJEKTIONSSTÄLLET ATTRAHERAR MAGNETER 

INJEKTIONSSTÄLLET ÄR NU MAGNETISKT, JAG KAN LÄGGA EN SKED PÅ DET NÄR JAG STÅR UPPRÄTT. 

JAG HAR EN LITEN MAGNET OCH GÖR ONT I ARMEN 

KONSTIG KÄNSLA VID STICKOMRÅDET. STRÅLAR NER I ARMEN. KAN FÄSTA MAGNETISKA FÖREMÅL VID STICKOMRÅDET. 

Magneisering 

Magnet känsla på injektionsplatsen.

MAGNETER FASTNAR PÅ DÄR SPRUTAN TAGITS 

Magnetisk vid injektionsstället 

MAGNETISK ÖVER BRÖSTKORG SAMT VID INJEKTIONSSTÄLLET MAN KAN FÄSTA NYCKLAR BESTICK OCH ALLT METALL 

Magnetisk 

MAGNETISK 

MAGNETISM I ARMEN SOM BLEV BEHANDLAD 

MAGNETISM POSTVACCINERING 

MIN KROPP HAR BLIVIT MAGNETISKTS, EN METALL RING FASTNAR PÅ DEN PLATS PÅ ARMEN JAG HAR FÅTT VACCINEN 

MIN KROPP HAR BLIVIT SOM MAGNET OCH ABSORBERAR ALLA JÄRN. 

PLATSEN DÄR VACCINET GJORDES BLEV MAGNETISKT. 

På injektionsstället har jag blivit magnetisk, kan sätta fast en sked som sitter kvar. Vi är flera s 

Magnet 

MAGNET FASTNADE DÄR NÅLEN GICK IN I ARMEN 

Magnetisk 

MAGNETISK 

MAGNETISK BIVERKNING 

Magnetisk vid injektionsstället (provade det den 12 juli) 

MAGNETISK VID OMRÅDET FÖR SPRUTA. 

Magnetisk vid vaccinationsstället 

MAGNETISM I ARMEN 

MAGNETISK VID INSTICKSTÄLLET OCH I ARMVECK/HANDRYGG 

Rapporterna om magnetism, kan vid en första anblick verka vara något som människor inbillat sig, men eftersom även Hälso- och sjukvården inrapporterad dessa, blir de svårare att ignorera. Dessutom finns det ett antal vetenskapliga studier och experiment, som Jan Malmberg sammanställt, som tyder på att det kan vara avsiktligt, för att få cellerna att ta upp mRNA-koden, eller att det är en oavsiktlig kontamination, eller något annat: 

”– (7) Superparamagnetic nanoparticle delivery of DNA vaccine. [I den här artikeln beskrivs hur man med särskilt framtagna järnoxid-partiklar kan öppna cellmembran för att få in främmande DNA i celler – specifikt i vaccinationssyfte. Givetvis har denna artikel bäring på Covid-19-giftinjektionerna, som ju orsakar en magnetisk spot hos en signifikant procent av de giftinjicerade – ett fenomen som än så länge saknar en mekanistisk förklaring.]

Taggar: ++, Magnetofection

https://tinyurl.com/xekbkc96

– (6) Recent Advances on Magnetic Sensitive Hydrogels in Tissue Engineering. [I den här översiktsartikeln går man genom det aktuella forskningsläget kring elektromagnetiskt kontrollerbara “hydrogels”, som används i biomedicinska syften, i synnerhet för att leverera preparat till ett visst ställe, eller aktivera ett preparat som är elektromagnetiskt känsligt. Då det fortfarande är oklart vad giftinjektionerna faktiskt innehåller, så är den här länken med för att påvisa att elektromagnetiskt känsliga injektioner av olika slag redan används för biomedicinska ändamål – och att det därmed inte är helt otänkbart att någonting som har injicerats ligger bakom biverkningen med magnetiska injektions-ställen hos en del injektanter.]

Taggar: ++, Hydrogel, Magnetofection

https://tinyurl.com/3vbk53ju

– (5) Magnetically controlled, hydrogel-based smart transformers. [I den här länken beskrivs hur man har lyckats skapa magnetiskt kontrollerad så kallad “hydrogel”, som kan styras elektromagnetiskt. Denna elektromagnetiskt kontrollerbara hydrogel kan sedan styras till att anta olika former. Länken har ingen direkt bäring på SARS-CoV-2-giftinjektionerna, men ska ses som ett komplement till källa #6 som handlar om hur man försöker använda elektromagnetiskt kontrollerad hydrogel i medicinska syften, däribland för att leverera ett kemiskt preparat av något slag.]

Taggar: ++, Hydrogel, Magnetofection

https://tinyurl.com/yzrp4skv

– (4) Engineered protein crystals make cells magnetic. [Den här länken beskriver hur man i experiment har skapat ett särskilt protein som är en kombination av det självkonstruerande proteinet Inkabox-PAK4Cat och ferritin, med resultatet att man kunde göra celler magnetiska då Inkabox-PAK4Cat-ferritin-konstruktet koncentrerade miljarder järnatomer. Detta söker man utnyttja bland annat för så kallad “magnetofection”, där man per elektromagnetiska krafter öppnar cellmembran för att få in diverse preparat i cellerna.]

Taggar: ++, Magnetofection

https://tinyurl.com/ummty4p9

– (8) SARS-CoV-2 Spike protein RBD-coupled magnetic beads. [Via den här länken säljer företag magneter för att avskilja de uppenbarligen magnetiska S-proteinerna. Det är oklart om dessa S1-enheter är i sitt ursprungliga skick eller om de har modifierats. Det är dock känt sedan tidigare att i synnerhet S1-enheten är positivt laddad (så till vida att dess aktiva ytor är positivt polariserade) och interagerar starkare med ACE2 på grund av detta.]

Taggar: SARS-CoV-2-S-protein

https://tinyurl.com/zkmtem4x

– (48) Graphene Oxide Conjugated Magnetic Beads for RNA Extraction. [I den här länken beskrivs processer för att separera och extrahera RNA med hjälp av grafenoxid-beklädda magnetiska molekyler. Det är fullt tänkbart att giftinjektions-tillverkarna har använt just grafenoxid-beklädda magnetiska separatorer för att utvinna SARS-2-S-mRNA-koden, och det kan alltså vara så att giftinjektionerna är kontaminerade med varierande grad grafenoxid, vilket i så fall definitivt adderar till den diversifierade biverkningsbilden! Det finns ju referenser i sektionen “BLODKROPPARNA FÖRSTÖRS AV GIFTINJEKTIONERNA” som indikerar att RBC:s förstörs och deformeras av grafenoxid, som även kan dränera elektroner från andra celltyper och orsaka skador på cellmembran. Den här referensen kan således i slutändan visa sig vara en av nyckel-referens för att förstå varför vissa giftinjektions-batches är mycket farligare än andra, vilket vid det här laget är bevisat av statistiska analyser på inrapporterade biverkningar i VAERS matchade mot batchnummer.]

Taggar: ++, Grafenoxid, RBC

https://tinyurl.com/tbrtvaz9

– (49) Atomic-scale control of graphene magnetism by using hydrogen atoms. [Om giftinjektionerna innehåller grafenoxid (“graphene oxide”), så förklarar denna länk kanske magnetism post-giftinjektion. I det här experimentet lyckades man nämligen göra grafenoxid magnetiskt genom att låta väte-atomer kemisorberas av grafenoxiden. Man beskriver hur man med verktyg kunde göra enskilda grafenoxid-strukturer magnetiska genom att på atom-nivå manipulera väteatomernas lokalisering i grafenoxid-gittret. Den här länken ger därmed ett visst stöd till de observationer om magnetiska injektions-ställen, som många giftinjektions-injektanter vittnar om.]

Taggar: ++, Grafenoxid

https://tinyurl.com/52u4n5d5

– (71) DEADLY SHOTS! Former Pfizer Employee Confirms Poison in COVID ‘Vaccine’ [I det här klippet från Stew Peters Show, så går Stew Peters och Karen Kingston genom delar av bevisen för att SARS-2-giftinjektionerna från åtminstone Phraudzer och Scamderna innehåller det för människor toxiska ämnet grafenoxid, som har intressanta och – som det verkar – adversiva elektriska effekter (dränage av elektroner från sialinsyran monterad på RBC:s är en tänkbar sådan effekt, som det finns fotografiska bevis på att det kan ha ägt rum) i kroppen. Kingston tar upp att grafenoxid också är en ingrediens i “hydrogel” (se övriga referenser om “hydrogel” i den här sektionen), och hon och Stew Peters nämner att den nu pågående giftinjektions-katastrofen kanske är en “dose finding study”, där eliten kollar av hur mycket grafenoxid de kan injicera slavarna med innan de avlider eller blir svårt skadade. Kingston tar därpå upp att grafenoxid är väldigt stryktåligt, och att PEG-lipider förstärkta med grafenoxid eventuellt har nyttjats även i syfte att skydda den toxiska mRNA-koden från att förstöras av omgivningen (mRNA-kod är tämligen känslig). Kingston går därpå in på att PEG-lipiderna i giftinjektionerna uppenbarligen tillverkas i Kina, av ett företag som heter Sinopeg – detta enligt artikelnummer och dylika referenser i såväl Phraudzers som Scamdernas patent. Kingston berättar därpå – och visar skärmbilder från Sinopeg:s hemsida, där de beskriver hur de kan använda grafenoxid inkapslat i PEG-lipiderna. Kingston beskriver sedan hur grafenoxid om det erhåller rätt laddning, kan förstöra vad som helst som det kommer i kontakt med, och hon föreslår att det kan vara så att grafenoxiden under vissa omständigheter erhåller en positiv laddning från de övriga joniserade lipiderna som ingår i mRNA-giftets lipidkapsel (som består av 4 slags lipider). Resten av videon går mer eller mindre ut på spekulationer kring motivet för det pågående massmordet och terrorismen, och vem som kan tänkas ligga bakom.]

Taggar: Grafenoxid, Hydrogel, Magnetofection, Massmord, PEG-lipider, Phraudzer, Scamderna, Terrorism

https://tinyurl.com/jdp7f2vh”

Källor:

https://www.covid-19-informationscentret.se/Arbetsflodet_HoS_2021-12-06.pdf

https://www.covid-19-informationscentret.se/Arbetsflodet_Konsument_2021-12-06.pdf

https://www.janmalmberg.com/sars-cov-2-giftinjektionernas-toxicitet-och-biverkningar-version-9/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.