1 oktober 2023

YTTRA DIG MOT FÖRLÄNGNING AV EU:S DIGITALA COVID-PASS SENAST 2022-04-08

Enligt SR:s Ekot, har de skrotade restriktionerna gjort att allt färre injicerar sig. 

Det förefaller inte långsökt att restriktioner och olika former av tvång – som obligatorisk injicering eller olika former av krav, inklusive vaccinationspass, i hög utsträckning bidragit till vaccinationsfabrikörernas försäljningsframgångar i såväl Sverige som övriga världen.

På grund av detta, kan vi förvänta oss att dessa tillverkare, liksom PCR-testföretag – som enbart i Sverige dragit in omkring 25 miljarder kronor, kommer att göra allt de kan för att försäljningsframgångarna skall kvarstå, eller kanske till och med öka, eller åtminstone minska så långsamt som möjligt.

De kommer därför att lägga ned enorma summor på att försöka påvisa nyttan av ytterligare ”boosters”, rikta sig in mot nya grupper som ännu inte injicerats – det vill säga allt yngre barn, samt de som redan från början valt att avstå alla injektioner.

Genom att få allt fler att injicera sig, blir det också lättare att förklara bort de astronomiska biverkningarna, eftersom det då blir allt färre att jämföra med.

Detta innebär att deras lobbyister kommer att bearbeta politiker och tjänstemän ännu mer, för att dessa skall fatta beslut som är så fördelaktiga som möjligt – för tillverkarna av injektioner och PCR-test.

Ett av de viktigaste stegen är högst sannolikt att få EU:s digitala covid-pass, att kvarstå så länge som möjligt.

Utan detta, kommer försäljningen att minska dramatiskt mycket mer.

Alla EU-medborgare har nu möjlighet att yttra sig över detta, fram till och med 2022-04-08.

”Extension of EU Digital COVID Certificate Regulation”

Källa:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13375-Extension-of-EU-Digital-COVID-Certificate-Regulation_sv

7 thoughts on “YTTRA DIG MOT FÖRLÄNGNING AV EU:S DIGITALA COVID-PASS SENAST 2022-04-08

 1. Jag anser att en förlängning av Eu:s covid-pass ska INTE förlängas, och jag anser dessutom att alla dessa former av covid-pass, vaccinantionspass, hälsopass med anledning av covid-19 (som redan finns i bruk inom EU och i Sverige) för medborgare inom EU, i detta fall Sverige/svenska medborgare- skall fullständigt skrotas!! Dessa vaccinpass/hälsopass/covid-19-pass är ett ingrepp mot den enskildes integritet, medborgerliga rättigheter och friheter, och bryter mot flera vedertagna lagar; t ex GDPR-lagen (från 2018), sekretesslagen, patientlagen, Grundlagen (regeringsformen kap 6: 2) , Nürnberglagarna, och Helsingforsdeklarationen.

 2. Jag skriver under på precis allt som Maria Robertsson ovan har angett.
  Har kopierat inlägget rakt av:
  Jag anser att Eu:s covid-pass INTE ska förlängas, och jag anser dessutom att alla dessa former av covid-pass, vaccinantionspass, hälsopass med anledning av covid-19 (som redan finns i bruk inom EU och i Sverige) för medborgare inom EU, i detta fall Sverige/svenska medborgare- skall fullständigt skrotas!! Dessa vaccinpass/hälsopass/covid-19-pass är ett ingrepp mot den enskildes integritet, medborgerliga rättigheter och friheter, och bryter mot flera vedertagna lagar; t ex GDPR-lagen (från 2018), sekretesslagen, patientlagen, Grundlagen (regeringsformen kap 6: 2) , Nürnberglagarna, och Helsingforsdeklarationen. Alla övriga förändringar i lagar som påverkar yttrandefriheten och underlättar ev. framtida lockdowns måste stoppas.

 3. Jag tycker att dessa covid pass ska skrotas . Då det inte längre är pandemi. Vaccinet leder till fler dör .Direkt vid injektion eller dagar veckor månader efter. Många kommer bli allvarligt sjuka och handikappade flera år efter ingektionerna. Detta är inte värt detta.Då det inte hjälper mot smitta eller smitta andra. Då faller meningen med vaccin pass. Dessutom så förstörs immunförsvaret. Det finns rapporter om fusk i rapporter vid utveckling av denna injektion. Det är alarmerande. Dessutom är det inte fullt godkänt. Ett experiment.

 4. Nej, Tack inget vacc pass eller Grönt kort eller vad som hittas på.. skriver under o kopierar ,bra skrivet.
  Jag anser att Eu:s covid-pass INTE ska förlängas, och jag anser dessutom att alla dessa former av covid-pass, vaccinantionspass, hälsopass med anledning av covid-19 (som redan finns i bruk inom EU och i Sverige) för medborgare inom EU, i detta fall Sverige/svenska medborgare- skall fullständigt skrotas!! Dessa vaccinpass/hälsopass/covid-19-pass är ett ingrepp mot den enskildes integritet, medborgerliga rättigheter och friheter, och bryter mot flera vedertagna lagar; t ex GDPR-lagen (från 2018), sekretesslagen, patientlagen, Grundlagen (regeringsformen kap 6: 2) , Nürnberglagarna, och Helsingforsdeklarationen. Alla övriga förändringar i lagar som påverkar yttrandefriheten och underlättar ev. framtida lockdowns måste stoppas.

 5. Jag tycker att vaccin pass ska förpassas till papperskorgen. Alla inskränkningar för folket ska inte till lämpas
  Det är ett ingrepp mot våra demokratiska rättigheter. Nunbergskonvetionen, patientlagen, grund lagen regeringens formen 6:2 ,Helsingfors deklarationen, Rädda grund lagen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.