1 oktober 2023

INJICERADE LÖPER MYCKET, MYCKET HÖGRE RISKER

Enligt den senaste tillgängliga datan från Danmark, fortsätter de injicerade att smittas i omkring dubbelt så hög utsträckning som de icke injicerade. De hamnar dessutom fortsatt även i högre utsträckning på sjukhus.

geografiAntal første vacc.Antal faerdigvacc.Antal borgereVacc.dækning faerdigvacc. (%)Vacc.dækning påbegyndt vacc. (%)
DK48457034754315587641180.982.5

Enligt SSI, den danska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, utgör de ”ovaccinerade”, 17.5% av befolkningen, men bara 9.22% av alla smittade.

”Vaccinerade” löper således omkring nästan dubbelt så hög risk att smittas av SARS-CoV-2, som ”ovaccinerade”.

Av de inlagda på sjukhus med covid-19, 2022-02-17, utgjorde de ”ovaccinerade”, 15.94% och de ”vaccinerade” löper således även högre risk att hamna på sjukhus. 

Om vi dessutom tittar på överdödligheten i Danmark under ”pandemin”, så fanns det inte någon sådan, förutom EFTER ATT ”vaccinationerna” påbörjades. Det förefaller således som att injektionerna kan ha orsakat att avsevärt fler människor dör.

Om vi dessutom tittar på riskerna för allvarliga biverkningar, drabbas i genomsnitt cirka 126 personer per 100 000 av allvarliga biverkningar.

– – –

Antal inkomna rapporter för allvarliga biverkningar till och med 2022-02-17: 6171 + 1500 + 2171 = 9842, varav inrapporterade dödsfall: 291+38+46=375. Detta är ungefär 45% fler människor än vad som dog i trafiken under 2020.

I Sverige har 7 798 800 människor fram till och med 2022-02-18, tagit minst en injektion.

=> 9 842/77,988 = 126
– – –

Läkemedelsverket själva definierar allvarlig biverkning enligt följande:

”En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse.” 

I verkligheten är det dessutom sannolikt många gånger fler som drabbas av allvarliga biverkningar.

Enligt flera studier, ligger underrapporteringen av allvarliga biverkningar alltid runt 10%. Att den skulle vara högre nu, när vården har varit extremt upptagen med PCR-tester, smittspårning och drygt 20 000 000 injektioner, förefaller extremt osannolikt. Det troliga är att det förhåller sig exakt tvärtom.

Region Dalarna, Region Blekinge, Region Kalmar och Österrike, som har infört ”vaccinationstvång”, har således valt en oerhört korkad och kontraproduktiv strategi, som dessutom allvarligt skadat och ytterligare kommer att allvarligt skada människors förtroende för politiker och tjänstemän för en väldigt lång tid framöver. Kanske till och med för evigt.

Källor:

https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d/page/Gennembrud/

https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata/download-fil-med-vaccinationsdata

https://ourworldindata.org/covid-cases

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/rapporterade-misstankta-biverkningar-coronavaccin#hmainbody1

https://www.lakemedelsverket.se/491b50/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/comirnaty-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2022-02-17.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/491b62/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/spikevax-fd-covid-19-vaccine-moderna-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2022-02-17.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/491b75/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/vaxzevria-fd-covid-19-vaccine-astrazeneca-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2022-02-17.pdf

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/statistik-over-registrerade-vaccinationer-covid-19/

https://transportstyrelsen.se/sv/Press/Pressmeddelanden/2021/fa-omkomna-i-vagtrafiken-2020/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-covid-19/2022/covid-19-veckorapport-2022-vecka-6.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.