1 oktober 2023

WHO:S ”VACCINATIONSPLAN” VAR PLANERAD

Idén om en plan för att få alla medborgare att vaccinera sig och som inkluderar digitala register, kontroll- och övervakningssystem, är inte ny.

I en videon upplagd på YouTube i september 2015 med titeln European Vaccine Action Plan 2015-2020 (”Europeiska vaccinations-handlingsplanen 2015-2020”) målar WHO upp sin strategi för hur man ska vaccinera alla Europas medborgare mot befintliga och kommande sjukdomar.

Med elektroniska immunitetsregister (EIR) kommer vi veta vilka som inte är vaccinerade, var de befinner sig och vilka samhällsgrupper de deltar i.

Bland målsättningarna kan man läsa att, ”Alla människor ska förstå värdet av vaccin och själva kräva att få bli vaccinerade”

WHO konstaterar även att det kommer att krävas ”elektroniska immunitetsregister” för att veta ”vem som inte är vaccinerad” samt ”kraftfulla kontroll- och övervakningssystem” för att säkerställa genomförandet.

Alla medlemsstater i WHO:s europeiska region har åtagit sig att skydda sin befolkning från sådana sjukdomar som kan förebyggas med vaccin. Den europeiska vaccinationshandlingsplanen 2015-2020 (European Vaccine Action Plan 2015-2020) formulerar det här åtagandet i ett antal målsättningar, som ska uppnås av varje land under de kommande 5 åren.

WHO:s Europaavdelning

Innehåll

00:52 – EU-ländernas 5 målsättningar

00:56 – Mål 1: Alla länder ska prioritera immunisering

01:31 – Mål 2: Alla människor ska vilja bli vaccinerade

02:08 – Mål 3: Elektroniskt register ska säkerställa att alla nås

03:00 – Mål 4: Organisation, kontroll och övervakning

03:36 – Mål 5: Säkrad finansiering och produktion av vaccin

Källor:

https://checkfact.org/whos-europeiska-vaccinationsplan-2015-2020/

https://rumble.com/vqbnsp-european-vaccine-action-plan-2015-2020.html

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.