1 oktober 2023

ÄVEN KANADA FUSKAR MED STATISTIKEN

Att regering efter regering världen över, blir avslöjade med att fuska med statistiken, under något som de samtidigt kallar för ”pandemi”, är naturligtvis oerhört allvarligt och borde medföra livstids fängelse för alla involverade eller dödstraff – där nu det tillämpas. Det är också uppenbart att detta är något som koordinerats, eftersom det i princip är omöjligt att alla dessa länder självständigt skulle ha kommit på idén att fuska.

Detta sjukliga och gravt kriminella beteende, är inget annat en terrorism i dess rätta bemärkelse.

Den logiskt tänkande politikern och för den delen även tjänstemannen, skall alltid följa det som den tillgängliga datan säger och aldrig försöka manipulera verkligheten. Den som gör det, har något helt annat än folkets bästa som mål. Problem skall diskuteras öppet, utan censur både förebyggas och lösas med alla tillgängliga faktiska medel. Det vill säga fusk får ovillkorligen aldrig förekomma.

Enligt The Exposé, har kanadensiska myndigheter fuskat rejält med statistiken, för att få det att se ut som en pandemi bland de ”ovaccinerade”.

”It may or may not surprise you to know that the Government of Canada is actually trying to cover up this awkward data that questions the effectiveness of the experimental Covid-19 injections. Because the Government of Canada is publishing its official Covid-19 data in a way that makes it appear Canada is very much experiencing a ‘Pandemic of the Unvaccinated’.

The Canadian Covid-19 figures are produced by the Government of Canada (see here).

Their latest data is available as a downloadable pdf here.

Page 20 onwards contains data on Covid-19 cases, hospitalisations and deaths from the very start of the Covid-19 vaccination campaign in Canada on 14th Dec 20 all the way through to 22nd Jan 22.

It is for this reason that the Government of Canada figures are incredibly misleading, because the numbers published include thousands of cases, hospitalisations and deaths that occurred when just 0.3% of the population of Canada were considered fully vaccinated.

But thanks to the gift of the ‘Way Back Machine’, we’re able to look at the numbers published in previous reports.”

DEN MINDRE MANIPULERADE STATISTIKEN

”Covid-19 deaths across Canada are currently exceeding the numbers recorded in previous waves when there were not any Covid-19 vaccines available to the public. But official data published by the Government of Canada confirms it is the fully vaccinated population who account for the majority of these new deaths; 7 in every 10 to be exact, proving Canada is in the midst of a ‘Pandemic of the Fully Vaccinated’.”

DEN MANIPULERANDE STATISTIKEN FRÅN STATEN I KANADA – SOM LIGGER TILL GRUND FÖR RESTRIKTIONERNA

 Observera här också att jag medvetet valt att kalla The Exposés diagram för mindre manipulerat, då de kanadensiska myndigheterna säkerligen har fuskat ännu mer på flera olika sätt. Det förefaller omöjligt att statistiken från danska SSI – som också har blivit påkomna med att fuska, skulle kunna skilja sig så mycket, om inte detta vore fallet. I Danmark, smittas injicerade oftare än icke injicerade och hamnar dessutom oftare på sjukhus.

Se även:

STATSMINISTERN LJÖG OM BELÄGGNINGEN FÖR ATT KUNNA INFÖRA MER RESTRIKTIONER OCH STÄNGA NED DANMARK

POLITISK KRIS I DANMARK – DANSKA FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN SSI HAR ÖVERDRIVIT COVID-RAPPORTERINGEN I ÖVER ETT ÅRS TID

I DANMARK HAR NÅGOT STORT BÖRJAT HÄNDA

Avslutningsvis är den sinnesslöa premiärministern Justin Trudeau, som försöker tysta folkets rättmätiga protester mot restriktioner som införts med hjälp av ytterst allvarligt fusk, således inget annat än en grovt kriminell och samvetslös terrorist.

Källa:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.