1 oktober 2023

YTTERST ALLVARLIGT AGERANDE AV FHM

Det var tydligen inte bara jag som hade problem med Folkhälsomyndigheten, när gäller att få svar på e-post. 

Till och med regimvänliga TV4, fick inte svar på sina förfrågningar. Det är uppenbart att Folkhälsomyndigheten tycker sig ha något att dölja. Detta särskilt då de tydligen upprepade gånger hävdat att det förelåg sekretess – som omöjliggjorde överklaganden.

Det är dock glädjande att de får JO-kritik, även om detta i praktiken inte medför något som helst straff eller kännbar konsekvens för tjänstemännen som varit involverade i detta.

”En TV4-journalist JO-anmälde Folkhälsomyndigheten och anmärkte på deras handläggning av dennes framställningar om att få ta del av allmänna handlingar under pandemin samt myndighetens mediestrategi. I anmälan skrev journalisten att Folkhälsomyndigheten inte svarade på framställningar om allmänna handlingar och inte heller vidgår sin upplysningsplikt. Dessutom, hävdade journalisten, hävdade myndigheten upprepande att det förelåg sekretess och fattade formella beslut med besvärshänvisning – som omöjliggjorde överklaganden.

Till sin anmälan bifogade journalisten mejlkorrespondens mellan TV4 och Folkhälsomyndigheten för att visa på deras agerande i dessa frågor.”

”I ett färskt beslut säger sig Justitieombudsmannen ha förståelse för myndighetens krävande arbetssituation under den rådande pandemin, men konstaterar samtidigt att detta inte gör offentlighetsprincipen mindre viktig då denna är ett ”fundament i vår demokrati”. Innebörden av offentlighetsprincipen är dessutom att journalister har rätt till insyn och information om det allmännas verksamhet, varför det är av ”stor vikt” en myndighet kan se till att principen får genomslag – inte minst under en så allvarlig samhällskris som covid-19-pandemin.”

Källa:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.