31 maj 2023

TROR DU ATT FHM STYRS AV VETENSKAP OCH DATA?

Tillhör du den krympande skaran som fortfarande litar på att Folkhälsomyndigheten styrs av vetenskap och inte av prestige och politik?

Desto mer data och desto fler studier som motbevisar Folkhälsomyndighetens devis, att ”vaccinerna” minskar smittspridning och förhindrar svår sjukdom och död, desto hårdare kämpar de med att upprätthålla den och drar sig inte ens för att fuska med statistiken.

Det senaste fusket, var såpass grovt att jag till och med blev kontaktad av en myndighetsperson, som arbetar med statistik.

Redan under förra året kom det dessutom flera studier, som fullkomligt omintetgjorde devisen.

Kampf, G., (2021-11-20), The Lancet, COVID-19: stigmatising the unvaccinated is not justified.

Enligt Kampf, sprider vaccinerade smitta lika bra som ovaccinerade. Det är därför både felaktigt och farligt att prata om en pandemi av ovaccinerade och ger även flera exempel på att det både är fler vaccinerade som smittas och att andelen symptomfria bland smittbärande, är lika hög bland vaccinerade som ovaccinerade, liksom att bevisen för detta, hela tiden ökar. Exemplen han anger, indikerar dessutom att den symptomfria smittspridningen till och med är högre bland vaccinerade.

Holm Hansen, C., Blicher Schelde, A., Rask Moustsen-Helm, I., Emborg, H.-D., Grove Krause, T., Mølbak, K., Valentiner-Branth, P., (2021-12-23), Vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 infection with the Omicron or Delta variants following a two-dose or booster BNT162b2 or mRNA-1273 vaccination series: A Danish cohort study. 

Dansk studie av över 5 000 fall, där dubbel- och trippelvaccinerade, löpte upp till 76.5% högre risk att drabbas av Omikron än ovaccinerade, vilket tyder på att vaccinationerna kan ha skadat immunförsvaret allvarligt.

Brown, C. M., Vostok, J., Johnson, H., Burns, M., Gharpure, R., Sami, S., Sabo, R. T., Hall, N., Foreman, A., Schubert, P. L., Gallagher, G. R., Fink, T., Madoff, C. L., Gabriel, S. B., MacInnis, B., Park, D. J., Siddle, K. J., Harik, V., Arvidson, D., Brock-Fisher, T., Dunn, M., Kearns, A., Laney, S., (2021-07-30), Outbreak of SARS-CoV-2 Infections, Including COVID-19 Vaccine Breakthrough Infections, Associated with Large Public Gatherings — Barnstable County, Massachusetts, July 2021. 

Deltavarianten har i denna studie som finansierats av CDC (motsvarande Folkhälsomyndigheten i USA) visat sig kunna föröka sig i princip lika effektivt vid smitta oavsett vaccinationsstatus hos individen, vilket innebär att vaccinimmuniteten sannolikt inte mildrar symtomen vid smitta som för den tidigare alfavarianten. Liknande virusmängder i kroppen innebär även att vaccinerade och ovaccinerade individer är ungefär lika smittsamma.

Riemersma, K. K., Grogan, B. E., Kita-Yarbro, A., Jeppson, G. E., O’Connor, D. H., Friedrich, T. C., Grande, K. M., (2021-07-31), Vaccinated and unvaccinated individuals have similar viral loads in communities with a high prevalence of the SARS-CoV-2 delta variant. 

Enligt denna studie, bär vaccinerade och ovaccinerade på samma mängd virus.

Riemersma, K. K., Grogan, B. E., Kita-Yarbro, A., Halfmann, P. J., Segaloff, H. E., Kocharian, A., Florek, K. R., Westergaard, R., Bateman, A., Jeppson, G. E., Kawaoka, Y., O’Connor, D. H., Friedrich, T. C., Grande, K. M., (2021-11-06), Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination. 

Enligt denna studie, finns det ingen skillnad mellan vaccinerade och ovaccinerade, när det gäller smittspridning.

Till och med EU, varnar för att ”boosters” kan skada immunförsvaret:

”EU Warns Repeat Boosters Could Weaken Immune System”

Trots att Folkhälsomyndigheten rimligen borde ha läst dessa, verkar de vara helt immuna mot all forskning som motsäger devisen.

Se även hur Sara Byfors på Folkhälsomyndigheten besvarar journalisten Per Shapiros frågor under presskonferensen 2021-12-09.

Sedan dess, har det kommit mängder med data, från bland annat Danmark och den danska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, SSI, som ytterligare bekräftar studierna, ”INJICERADE” SMITTAS OFTARE OCH BEHÖVER OFTARE VÅRD

Se även Folkhälsomyndighetens senaste presskonferens från 2022-02-10: OM FHM:S PRESSKONFERENS OCH NYA STUDIER

Det förefaller sammanfattningsvis i allra högsta grad som att Regeringen, Socialdepartementet och Folkhälsomyndigheten, styrs uppifrån av politik, istället för av vetenskap och tillgängliga data. 

Att restriktionerna upphörde först efter att både Kungahuset och hela Riksdagen smittats – trots dubbla och trippla injektioner, styrker naturligtvis detta, och avslöjar det verkliga mottot, ”Makt och Prestige framför allt!”.

Källor:

https://youtu.be/3aGdohf07mY

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v3

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v1

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v6

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-11/repeat-booster-shots-risk-overloading-immune-system-ema-says

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.