”INJICERADE” SMITTAS OFTARE OCH BEHÖVER OFTARE VÅRD

De ”ovaccinerade” smittas nu ännu mer sällan och hamnar dessutom i lägre utsträckning på sjukhus jämfört med ”vaccinerade”. Allt enligt den senaste uppdateringen från SSI … Fortsätt läsa ”INJICERADE” SMITTAS OFTARE OCH BEHÖVER OFTARE VÅRD