1 oktober 2023

”INJICERADE” SMITTAS OFTARE OCH BEHÖVER OFTARE VÅRD

De ”ovaccinerade” smittas nu ännu mer sällan och hamnar dessutom i lägre utsträckning på sjukhus jämfört med ”vaccinerade”. Allt enligt den senaste uppdateringen från SSI fram till 2022-02-11.

geografiAntal første vacc.Antal faerdigvacc.Antal borgereVacc.dækning faerdigvacc. (%)Vacc.dækning påbegyndt vacc. (%)
DK48457034754315587641180.982.5

Enligt SSI, utgör följaktligen de icke injicerade – som inte tagit en enda spruta, 17.5% av befolkningen. Denna grupp utgör nu 11.9% (4992/41922) av alla som rapporterats som smittade under de senaste sju dagarna. De är därmed kraftigt underrepresenterade bland de som smittats.

De ”ovaccinerade” utgör vidare 17.2% (216/1252) av de som inlagts på sjukhus under de senaste 7 dagarna, vilket nu, innebär att de nu även där är underrepresenterade.

Det som är fortsatt extra anmärkningsvärt, är att de ”revaccinerade”, som alltså är fullvaccinerade och har tagit booster-injektionen, inte uppvisar någon större skillnad mot de ”ovaccinerade”. Gruppen uppgår till 3 606 091, dvs 3606091/5876411 = 61.4% av befolkningen, men står ändå för 718/(1252)= 57.35% av alla sjukhusinläggningar på grund av covid. Boostern verkar således vara fullkomligt värdelös.

Jag hade väldigt gärna kompletterat denna text med dödstal för grupperna ovan från SSI, men lyckades inte finna detta, vilket i sig, tyder på att det främst är injicerade som avlidit. Folkhälsomyndigheten i Sverige, visade däremot upp ett diagram under sin presskonferens, som styrker detta.

Den uppmärksamme förstår givetvis också att myndigheterna både i Sverige och Danmark dessutom sannolikt trixat med siffrorna i en viss riktning, eftersom myndigheter i de flesta länder blivit påkomna med just detta flera gånger tidigare.

Se till exempel:

”Magnus Gisslén är överläkare på Sahlgrenska och professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet. Till DN säger Gisslén att hans uppskattning är att fler än en tredjedel av VG-regionens covid-patienter är inlagda för en annan orsak än covid-19.

– Sannolikt är det betydligt fler än en tredjedel. Det är svårt att ge en exakt siffra. Det här gäller de som är vaccinerade. Många av de vaccinerade ligger inne för något helt annat men har testats positivt för covid. De skulle med andra ord ha legat inne oavsett om de hade covid eller inte. För att man ska få reda på det verkliga antalet behöver man gå genom journaler, säger överläkaren.”

”Här kommer även svar på sista frågan:

Går det att få fram hur många av covidpatienterna som hade bidiagnos respektive inte hade någon bidiagnos, som vårdats i slutenvård exklusive IVA, respektive inom IVA?

Andelen med bidiagnos, dvs som inte vårdats för covid primärt, var mellan 35-45% vecka 1-3 2022. Andelen ökade under senhösten 2021 från att ha legat omkring cirka 10% under våren/sommaren 2021.

Motsvarande uppgifter för IVA finns tyvärr inte lättillgängligt.”

ÄVEN ISRAEL HAR ÖVERDRIVIT COVID-STATISTIKEN 

INTE BARA DANMARK OCH STORBRITANNIEN HAR ÖVERDRIVIT STATISTIKEN, UTAN NU ÄVEN ITALIEN OCH HÄLSOMINISTERIET VARNAR DÄRFÖR PREMIÄRMINISTERN MED ÅTAL

INTE BARA DANMARK, UTAN OCKSÅ STORBRITANNIEN HAR ÖVERDRIVIT SIN COVID-19 STATISTIK

POLITISK KRIS I DANMARK – DANSKA FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN SSI HAR ÖVERDRIVIT COVID-RAPPORTERINGEN I ÖVER ETT ÅRS TID

ITALIENSKA TV-KANALEN RAI 2 – OM COVID, BEDRÄGERI, LÖGNER OCH PENGAR

VARFÖR HAR POLITIKER OCH MYNDIGHETER VÄRLDEN ÖVER TAPPAT ALLA SPÄRRAR?

Sara Byfors, Folkhälsomyndigheten, MSB, Regeringen, Lena Hallongrotta, Magdalena ”tomt i ladan”-Andersson, med flera, har således ännu större anledning att helt lägga ned snacket om hur bra ”vaccinerna” fungerar och att det är tack vare dessa, som de kunnat ta bort restriktionerna.

De har tvärtom både utfört ett uselt arbete och dränerat skattebetalarna på enorma belopp och måste redan idag säga upp sig, respektive avgå.

Källor:

https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d/page/Gennembrud/

https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata/download-fil-med-vaccinationsdata

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.