7 december 2023

EMA GRANSKAR MENSTRUATIONSSTÖRNINGAR IGEN

Europeiska läkemedelsmyndigheten har nu bestämt sig att återigen granska de frekventa menstruationsstörningarna som tiotusentals kvinnor drabbats av enbart i Sverige.

”Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA kommer utreda kraftiga menstruationsblödningar och utebliven menstruation efter vaccinering med covid‍-‍19-vaccinerna Comirnaty och Spikevax.

Med anledning av rapporter om menstruationsrubbningar som inkommit till myndigheterna, samt ny information som publicerats, kommer PRAC återigen utvärdera förekomster av kraftiga menstruationer eller utebliven menstruation, så kallad amenorré, efter vaccination.

EMA:s vetenskapliga kommitté, PRAC, har tidigare analyserat rapporter om menstruationsrubbningar efter vaccination med covid-19-vacciner och drog då slutsatsen att det inte finns ett troligt orsakssamband mellan vaccinerna och menstruationsrubbningar.

Menstruationsrubbningar är mycket vanliga och kan uppstå av underliggande medicinska tillstånd, av stress och av trötthet. Det finns även rapporter om menstruationsrubbningar efter covid-19-infektion.

Det är i dagsläget inte klarlagt om det finns ett orsakssamband mellan vaccinerna och förekomst av kraftiga menstruationer eller amenorré. EMA kommer att kommunicera vidare när mer information blir tillgänglig.”

Se även följande artikel om den studie, som låg bakom myndighetens beslut att återigen granska menstruationsstörningarna:

MYTER FÅR ALLT KORTARE KORT BÄST FÖRE-DATUM

Källa:

https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/ema-granskar-fall-av-menstruationsrubbningar-efter-covid-19-vaccination

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.