8 december 2023

ÄVEN MODERNAS CEO VERKAR VARA OROLIG

Efter att Pfizer nyligen gått ut och vinstvarnat, för att ofördelaktiga studier eller data från kliniska studier kan påverka vinsten, visar det nu sig att Modernas CEO, Bancel Stephane, också verkar vara nervös inför ett liknande scenario.

Bancel Stephane har sedan en tid sålt av aktier i Moderna för motsvarande närmare 4 miljarder kronor och har dessutom av någon anledning även raderat sitt konto på Twitter.

Källor:

https://www.covid-19-informationscentret.se/2022/02/09/pfizer-varnar-for-att-ofordelaktiga-studier-eller-data-kan-paverka-vinsten/

https://www.gurufocus.com/insider/Bancel+Stephane/name

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.