3 oktober 2023

OM FHM:S PRESSKONFERENS OCH NYA STUDIER

Folkhälsomyndighetens presskonferens idag, 2022-02-10, var som väntat ett framförande utfört av ovanligt roliga ståuppkomiker iklädda myndighetskläder. Deltog gjorde dessutom MSB.

För den som ännu inte observerat att MSB bedrivit desinformation, rekommenderas följande länkar:

INFORMATIONSKRIGET MOT BEFOLKNINGEN INTENSIFIERAS

SMUTSKASTNINGEN AV OLIKTÄNKANDE

Redan under inledningen drar Folkhälsomyndigheten igång sin PR-kampanj, som nu är så desperat, att den blivit hysteriskt rolig.

Pandemin går in i en ny fas

  • Tack vare vaccinationerna, hög immunitet i befolkningen och att den dominerande varianten omikron mer sällan leder till allvarlig sjukdom befinner vi oss i en ny fas.
  • Smittspridningen är fortfarande mycket omfattande. Vuxna som inte är vaccinerade bör undvika trängsel inomhus.
  • Vaccinera dig mot covid-19 om du är 12 år eller äldre.”

Alltså, tack vare de fanstastiska ”vaccinerna”, och strax under 20 miljoner utförda injektioner, har vi fortsatt mycket omfattande smittspridning och lösningen blir som vanligt att fortsätta uppmuntra till injicering.

De senaste vetenskapliga studierna, sparkar undan benen fullständigt på Folkhälsomyndigheten.

I och för sig, visar studierna att de så kallade ”vaccinerna” sannolikt är orsaken, men dessvärre inte alls på det sätt som Folkhälsomyndigheten verkar tro eller hoppas, likt spelberoende som står och drar i enarmade banditer år ut och år in.

Enligt en ny studie, som fortfarande är under peer review, där 36 frivilliga, tidigare ej smittade och ”ovaccinerade” utsattes för SARS-CoV-2 virus direkt i näsan, smittades endast 53%.

Killingley, B., Mann, A., Kalinova, M., Boyers, A., Goonawardane, N., Zhou, J., Lindsell, K., Hare, S. S., Brown, J., Frise, R., Smith, E., Hopkins, C., Noulin, N., Londt, B., Wilkinson, T., Harden, S., McShane, H., Baillet, M., Gilbert, A., Jacobs, M., Charman, C., Mande, P., Nguyen-Van-Tam, J. S., Semple, M. G., Read, R. C., Ferguson, N. M., Openshaw, P. J., Rapeport, G., Barclay, W. S., Catchpole, A. P., Chiu, C., (2022-02-01), Safety, tolerability and viral kinetics during SARS-CoV-2 human challenge.

”To establish a novel SARS-CoV-2 human challenge model, 36 volunteers aged 18-29 years without evidence of previous infection or vaccination were inoculated with 10 TCID50 of a wild-type virus (SARS- CoV-2/human/GBR/484861/2020) intranasally. Two participants were excluded from per protocol analysis due to seroconversion between screening and inoculation. Eighteen (~53%) became infected, with viral load (VL) rising steeply and peaking at ~5 days post-inoculation. Virus was fi throat but rose to signiVLs even in asymptomatic infection, followed by the development of serum spike-speci shown. ClinicalTrials.gov identi

Detta är helt i linje med de studier och data som jag tidigare presenterat:

Kampf, G., (2021-11-20), The Lancet, COVID-19: stigmatising the unvaccinated is not justified.

Enligt Kampf, sprider vaccinerade smitta lika bra som ovaccinerade. Det är därför både felaktigt och farligt att prata om en pandemi av ovaccinerade och ger även flera exempel på att det både är fler vaccinerade som smittas och att andelen symptomfria bland smittbärande, är lika hög bland vaccinerade som ovaccinerade, liksom att bevisen för detta, hela tiden ökar. Exemplen han anger, indikerar dessutom att den symptomfria smittspridningen till och med är högre bland vaccinerade.

Holm Hansen, C., Blicher Schelde, A., Rask Moustsen-Helm, I., Emborg, H.-D., Grove Krause, T., Mølbak, K., Valentiner-Branth, P., (2021-12-23), Vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 infection with the Omicron or Delta variants following a two-dose or booster BNT162b2 or mRNA-1273 vaccination series: A Danish cohort study. 

Dansk studie av över 5 000 fall, där dubbel- och trippelvaccinerade, löpte upp till 76.5% högre risk att drabbas av Omikron än ovaccinerade, vilket tyder på att vaccinationerna kan ha skadat immunförsvaret allvarligt.

Enligt data från SSI – den danska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, löper ”fullvaccinerade” barn i åldern 6-11 år, 2.3 gånger högre risk än ”ovaccinerade” att smittas av covid.

”Ovaccinerade” barn: 2 659 per 100 000.

”Fullvaccinerade” barn: 6 250 per 100 000.

Enligt ett brev från den danska Folkhälsomyndigheten, SSI, verkar dödstalen dessutom ha överdrivits extremt mycket.

Danska Dr. Anastasia Maria Loupis@DrLoupis, kommenterade brevet på Twitter enligt följande:

”PS. sundhedsstyrelsens fuldmægtige havde regnet forkert. Så det giver 323 personer der er døde MED covid uden komorbiditet over hvad der svarer til 3 influenzasæsoner. Incl alle dem der er fejlregistrerede. Til sammenligning dør der ca 300 personer i trafikken om året.”

Sammanfattningsvis, innebär detta att Folkhälsomyndigheten var helt ute och cyklade under sin presskonferens idag.

Bland godbitarna ur myndighetens desinformationskampanj, sades bland annat följande:

”Det är en fortsatt väldigt hög smittspridning i samhället, det är tack vare vaccinationsinsatserna som vi är där vi är.”

De påstod också att vaccinerna skyddar mot svår sjukdom, samtidigt som uttalandet ackompanjerads av detta diagram, som visar att de flesta som dör är de ”vaccinerade”. Men de lär ju i alla fall inte bli svårt sjuka igen, eftersom de nu är döda.

Här är det dessutom viktigt att vara medveten om att de ”vaccinerade” räknas som ”ovaccinerade” ända tills 14 dagar har passerat efter den andra injektionen.

Ett ytterligare problem, är att statistiken, generellt sett, i Sverige, liksom de flesta andra länder, är behäftade med ”felaktigheter”, vilket bland annat bekräftas av följande brev från pressekreteraren för Västra Götalandsregionen:

”Hej,

Här kommer även svar på sista frågan:
 
Går det att få fram hur många av covidpatienterna som hade bidiagnos respektive inte hade någon bidiagnos, som vårdats i slutenvård exklusive IVA, respektive inom IVA?

Andelen med bidiagnos, dvs som inte vårdats för covid primärt, var mellan 35-45% vecka 1-3 2022. Andelen ökade under senhösten 2021 från att ha legat omkring cirka 10% under våren/sommaren 2021.

Motsvarande uppgifter för IVA finns tyvärr inte lättillgängligt. 

Vänligen

Björn Johansson
Pressekreterare
Koncernkontoret
Västra Götalandsregionen”

Se även:

ÄVEN ISRAEL HAR ÖVERDRIVIT COVID-STATISTIKEN 

INTE BARA DANMARK OCH STORBRITANNIEN HAR ÖVERDRIVIT STATISTIKEN, UTAN NU ÄVEN ITALIEN OCH HÄLSOMINISTERIET VARNAR DÄRFÖR PREMIÄRMINISTERN MED ÅTAL

INTE BARA DANMARK, UTAN OCKSÅ STORBRITANNIEN HAR ÖVERDRIVIT SIN COVID-19 STATISTIK

POLITISK KRIS I DANMARK – DANSKA FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN SSI HAR ÖVERDRIVIT COVID-RAPPORTERINGEN I ÖVER ETT ÅRS TID

ITALIENSKA TV-KANALEN RAI 2 – OM COVID, BEDRÄGERI, LÖGNER OCH PENGAR

VARFÖR HAR POLITIKER OCH MYNDIGHETER VÄRLDEN ÖVER TAPPAT ALLA SPÄRRAR?

Källor:

https://www.researchsquare.com/article/rs-1121993/v1

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v3

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v1

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v6

https://files.ssi.dk/covid19/overvagning/data/overvaagningsdata-covid19-04012022-rig7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.