1 oktober 2023

MYTER FÅR ALLT KORTARE KORT BÄST FÖRE-DATUM

Nu skriver MSM om ytterligare något, som tidigare avfärdats som osant av EMA och Läkemedelsverket, men nu alltså tydligen ändå är sant.

”Coronavaccinet kan leda till kortvariga förändringar i mensstruationscykeln, visar flera internationella studier. Forskare konstaterar att biverkningarna inte är allvarliga och att de inte påverkar fertiliteten eller den reproduktiva hälsan.

Läkemedelsmyndigheten Fimea har fått in ett hundratal rapporter om menstruationsrubbningar som biverkning till coronavaccinet.

En del menstruerande personer uppger att deras mens uteblivit, medan andra konstaterar att de haft mens längre än de brukar. Andra problem som rapporteras är bland annat mellanblödningar, kraftiga blödningar och smärta.

En del kvinnor med hormonspiral, som normalt inte får mens, uppger att de efter vaccinet plötsligt fått mens på nytt.

– Vaccinen kan orsaka kortvariga, tillfälliga störningar i menstruationscykeln bland en del kvinnor. Kvinnor kan vara lättade i den meningen att inga större och långvariga förändringar har rapporterats, säger Terhi Piltonen, specialiserad läkare och forskare i kvinnosjukdomar och förlossningar vid Uleåborgs universitet.”

Detta är inte alls i överensstämmelse med det som EMA och Läkemedelsverket tidigare hävdade:

”Det finns i nuläget inga bevis för att vaccinerna mot covid-19 stör menscykeln hos kvinnor. Det konstaterar den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA efter att ha granskat biverkningsrapporterna, uppger Läkemedelsvärlden.”

”Läkemedelsverket följer frågan löpande men ser i nuläget ingenting som talar för att menstruationsrubbningar skulle orsakas av vaccinerna.”

Det förefaller högst sannolikt att både EMA och Läkemedelsverket har gissat sig fram till ytterligare felaktiga slutsatser. Att menstruationsrubbningar i sig inte skulle påverka fertiliteten, kan vara en av dessa, liksom hur länge denna eventuella påverkan på fertiliteten pågår.

Källor:

https://svenska.yle.fi/a/7-10012677

https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/kvinnohalsa/ema-inga-bevis-for-att-vaccinerna-stor-menscykeln/

https://www.lifesciencesweden.se/article/view/823875/manga_kvinnor_har_anmalt_mensrubbningar_som_biverkningar_efter_vaccin_mot_covid19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.