28 september 2023

REKORDHÖG SJUKFRÅNVARO I REGION DALARNA

Enligt en källa inom Region Dalarna, som krävt att få vara anonym, men ställt upp på en intervju i en av regionens mest toppmoderna operationssalar, uppges nu Obersturmführer Ulf Berg (m) vara fullkomligt besinningslöst ursinnig på Pfizer. 

Enligt källan var Obersturmführer Ulf Berg av uppfattningen att Pfizer lovat att injektioner skulle skapa en ny överlägsen ras av supersoldater inom vården – som skulle vara helt osårbara mot SARS-CoV-2 och hade därför beordrat regionens hemliga säkerhetspolis att identifiera de så kallade ”untermenschen” – som vägrat att injicera sig, och lyckades genom framgångsrikt internt underrättelsearbete, bland annat angiveri, att skaka fram förrädarna – som Ulf brukar kalla dem.

”Regionen har hittills identifierat runt 260 ovaccinerade medarbetare, varav omkring 165 inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.”

Men i verkligheten, visade det sig att supersoldaterna istället blev supersjuka.

”Regionstyrelsen i Dalarna har beslutat att skjuta på införandet av interna omplaceringar av ovaccinerade medarbetare. En rekordhög frånvaro bland personalen har satt käppar i hjulet.” 

”Som första region i landet beslutade Region Dalarna strax före jul att införa ett krav på vaccinationsbevis för samtliga anställda, vilket Läkartidningen har rapporterat om. Konsekvensen för ovaccinerade skulle då kunna bli omedelbar omplacering. Men hög frånvaro har gjort det svårt i praktiken.”

Likt Adolf Hitler och Bagdad Bob, som också hade svårt att inse att det oundvikliga nederlaget stod och bankade utanför dörren, lider Obersturmführer Ulf Berg, enligt samma källa, också av en liknande bristande verklighetsuppfattning.

”Kravet på uppvisande av vaccinationsbevis kvarstår men vi måste nu sänka införandetakten för att upprätthålla en god patientsäkerhet, säger regionstyrelsens ordförande Ulf Berg (M), i ett pressmeddelande.”

En av Obersturmführer Ulf Bergs närmaste män eller kvinnor, har dock fått honom att gå med på antigentest för att kunna lösa den omedelbara krisen. 

”I de fall där en omplacering av patientsäkerhetsskäl inte är möjlig ska arbetsgivaren göra en riskbedömning och vidta skyddsåtgärder inför varje arbetspass. Det handlar bland annat om att genomgå ett antigentest och att bära skyddsutrustning.”

Enligt uppgift, skall emellertid detta inte på något sätt innebära att Obersturmführer Ulf Berg släppt sitt supersoldatprojekt.

Källa:

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2022/02/rekordhog-franvaro-hindrar-omplacering-av-ovaccinerade/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.