1 oktober 2023

ÄNNU EN 19-ÅRING MED BLODPROPPAR I LUNGORNA

Nu har ännu en ung idrottare drabbats av något som mig veterligen, brukade vara extremt ovanligt för denna åldersgrupp. Eller finns det någon som kan minnas att det var vanligt att tidningarna varje vecka skrev om unga idrottare drabbats av blodproppar i lungorna eller av hjärtproblem, tiden före injektionerna, dvs fram till och med 2020?

”Det visade sig då att 19-åringen hade drabbats av två blodproppar i lungorna som i sin tur hade påverkat hjärtat.

– Nu går jag på medicin för att det här ska lägga sig. Jag mår mycket bättre än för några veckor sedan, vilket är skönt.

Men läkarna vet inte vad blodpropparna berodde på. Experter har kopplats in och Koppang är nu under utredning. Under tiden får hon förstås inte träna eller spela handboll.”

Det förefaller som att injektionsextremisterna – de så kallade vaxzisterna, antingen måste skylla på att det är covid-19 som har orsakat detta, och då borde de också kunna finna åtskilliga ytterligare exempel från 2020. Om de väljer att följa detta spår, följer dessvärre då också att injektionerna inte kan skydda särskilt bra mot att bli svårt sjuk. 

Det andra alternativet innebär också att injektionerna fungerar dåligt och dessutom är beskaffade med synnerligen otrevliga biverkningar. De hittills inkomna 97 639 rapporterna om misstänkta biverkningar, kanske skulle kunna sägas indikera på detta.

Av dessa exakt 97 639 rapporter, utgör 9 554 allvarliga biverkningar, varav 370 dödsfall.

Läkemedelsverket själva, definierar allvarlig biverkning enligt följande:

”En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse.”

Enligt Ekman, E., Bäckström, M., (2008-09-30), Attitudes among hospital physicians to the reporting of adverse drug reactions in Sweden, inrapporteras färre än 10% av alla allvarliga biverkningar. 

Tidigare hävdade även Region Uppsala att underrapporteringen av allvarliga biverkningar, var ännu lägre och att endast <5% inrapporteras. Regionen tog dock bort denna text, troligen på grund av politiska påtryckningar.

Se även:

LMV – FLER ÄN 97 000 BIVERKNINGAR ÄR POSITIVT

REGION UPPSALA RADERADE JOBBIGA UPPGIFTER

ENORM UNDERRAPORTERING INOM REGION UPPSALA

Källor:

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/v5d6gw/handboll-nina-koppang-drabbad-av-blodproppar-i-lungorna

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner#hmainbody1

https://www.lakemedelsverket.se/4900c7/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/comirnaty-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2022-02-03.pdf

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18825377/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.