3 oktober 2023

MER ÄN 85% AV SVENSKARNA HAR NU ANTIKROPPAR

Enligt Folkhälsomyndigheten har nu 85% av alla svenskar antikroppar mot SARS-CoV-2. I gruppen 20-64 år, hade hela 95% antikroppar. 

”Folkhälsomyndigheten genomför återkommande så kallade seroepidemiologiska undersökningar i befolkningen där förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2, det virus som orsakar covid-19, analyseras. Dessa antikroppar uppkommer efter genomgången infektion eller efter vaccination mot sjukdomen. Syftet är att uppskatta hur stor andel i befolkningen som har ett skydd mot framförallt allvarlig covid-19. Undersökningarna har genomförts vid ett antal tillfällen under åren 2020 och 2021 och har omfattat periodvisa insamlingar av överskottsblodprover från öppenvården samt prover från blodgivare.

Under två veckor i månadsskiftet november/december 2021 undersöktes förekomsten av antikroppar i överskottsblodprover som samlats in av laboratorier i öppenvården i åtta regioner. Denna undersökning gjordes innan den kraftiga ökningen av antalet fall orsakad av omikronvarianten. Sammantaget i hela undersökningen innehöll 85 procent av proverna antikroppar mot SARS-CoV-2. Blodproverna kom från barn, ungdomar och vuxna. Analyserna visar som förväntat en fortsatt mycket hög antikroppsförekomst hos vuxna. I gruppen 65-95 år hade 90 procent antikroppar och i gruppen 20-64 år 95 procent.”

Den verkliga siffran är dessutom med största sannolikt avsevärt högre, eftersom myndigheten inte testat för T-celler mot SARS-CoV-2.

Enligt en studie från Karolinska Institutet, är det dubbelt så många som utvecklar immunitet på T-cellnivå än de som utvecklar antikroppar. T-celler hittades även hos familjemedlemmar till personer som varit sjuka men där de som har utvecklat T-celler inte haft några symtom alls.

Till skillnad från antikroppar som attackerar själva viruset, efter det att viruset tagit sig in i en cell och kopierat sig, dödar T-cellerna, T-lymfocyterna, hela den infekterade cellen med virus och allt.

Källor:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/februari/fortsatt-okningen-av-antikroppar-mot-covid-19-under-hosten/

https://news.ki.se/immunity-to-covid-19-is-probably-higher-than-tests-have-shown

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.