1 oktober 2023

LÄKARE I TYSKLAND INJICERAR SPÄDBARN

Tyskland, som har lång erfarenhet av medicinska experiment på människor utan samtycke från försökspersonen, har enligt Svenska Dagbladet, nu även börjat att testa de experimentella mRNA-injektionerna på spädbarn från Frankrike, Spanien och Schweiz. 

Detta trots att preparaten ännu inte godkänts av den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA för barn under fem år. 

”Föräldrarna som kommer till Wolfgang von Meissner har ofta kört upp 10 mil eller mer. Några kommer ända från Frankrike, Schweiz eller Spanien. De har hittat hans namn i sociala medier där grupper av bekymrade mammor och pappor delar information.

– De ser hur smittan sprider sig allt snabbare och är oroade och förtvivlade, berättar han för SvD.”

Se även artikel i Badische Zeitung, där SvD verkar ha hittat sin ”inspiration”, liksom bilden.

Föräldrar i Sverige som tycker det är spännande att låta läkemedelsföretag testa den helt nyutvecklade mRNA-teknologin på sin egen avkomma, lär inte behöva vänta särskilt länge på godkännande från EMA, som på bara några månader gav sitt godkännande till att injicera gravida. Detta utan att några som helst fertilitets- eller karcinogenitetsstudier utförts.

Den som är en sann entusiast och gärna även vill bli kompenserad, anmäler sig också med fördel direkt till Karolinska Institutet:

Försökspersoner sökes

Vill du delta i kliniska forskningsstudier som försöksperson/forskningsperson? Vi söker deltagare till hälsovetenskapliga undersökningar där du som försöksperson spelar en mycket viktig roll. Genom att delta kan du hjälpa till att driva forskningen framåt, vilket bland annat kan leda till nya eller mer effektiva behandlingar i hälso- och sjukvården.

Eller går in på https://www.forskningsperson.se/aktuella-studier-friska och letar upp någon spännande undersökning

Den som hoppas på att få in sitt spädbarn i ett sådant program, riskerar dessvärre att bli besviken, eftersom det då krävs samtycke. 

”Enligt Läkemedelslagen krävs det att en patient kan informeras och är i stånd att lämna ett samtycke för att kunna delta i en läkemedelsstudie. Om en patient är för sjuk för att samtycka kräver läkemedelslagen att samtycke inhämtas från en förmyndare (god man eller förvaltare). Eftersom akut sjukdom ofta innebär att patienten inte är vid medvetande och att det inte finns ett system för att snabbt utse förmyndare i Sverige, så förhindrar lagstiftningen att dessa patienter deltar i läkemedelsstudier, berättar Fredrik Sjövall.

– Detta har exemplifierats nu senast där svenska patienter drabbade av covid-19 inte har kunnat delta i de studier som kan leda till förbättrad behandling. Bristerna i lagstiftningen har påpekats upprepade gånger under de senaste 15 åren och så sent som för en månad sedan föreslog kommittén för teknologisk innovation och teknik och etik, KOMET, att regeringen skyndsamt skulle se över lagstiftningen. Vi har också belyst problematiken på debattsidor i dagspressen, säger Niklas Nielsen.”

Källor:

https://www.svd.se/har-vaccineras-bebisar–utan-godkannande

https://www.badische-zeitung.de/impfaktion-in-freiburg-auch-kinder-unter-5-jahren-bekommen-den-piks–207590670.html

https://ki.se/forskning/forsokspersoner-sokes

https://www.forskningsperson.se/aktuella-studier-friska

https://www.lu.se/artikel/stod-studier-pa-akut-sjuka

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.