28 september 2023

NÄR GOSPIC TALAR BLIR VAXZISTERNA RÄDDA

Det är intressant att studera kommunikation och hur olika människor eller grupper av människor agerar gentemot andra och sig själva när de argumenterar för eller mot något.

Vissa människor har som främsta mål att utvecklas och lära sig nya saker. De är öppna för att ändra sig och argumenterar mer än gärna med hjälp av vetenskapliga och faktabaserade argument. Att överbevisas är inget negativt, utan en vinst och en ny lärdom. 

För andra, är den egna ståndpunkten alltid viktigast, även om den är felaktig. Dessa människor lever ofta i en föreställning om att deras makt eller position i samhället bygger på att de hela tiden måste ha rätt. Alla andra utgör därför någon form av hot mot den egna maktpositionen. När de inte kan argumentera med faktabaserade argument – det vill säga har fel, går de därför som regel alltid till attack och försvarar sin ståndpunkt med alla återstående medel, det vill säga, olika varianter av härskartekniker. 

När hjärnforskaren Katarina Gospic intervjuades av Alexander Pärleros, i Framgångspodden häromdagen i avsnittet, ”Den censurerade pandemin”, lyfte hon hon på ett mycket lättbegripligt sätt fram att Pfizers stora studie – som låg till grund för massinjektionerna världen över, bygger på siffertrolleri och forskningsfusk. 

I Pfizers studie, fick åtta av 18 198 personer covid-19 trots ”vaccin”. Bland de 18 325 personerna som var ”ovaccinerade” fick 162 covid. Ur ett forskarperspektiv innebär detta att den relativa riskreduktionen visar att ”vaccinet” är 95 procent effektivt medan den absoluta menar att riskreduktionen är 0,84 procent.

8/18198 = 0.044%

162/18325 = 0.884%

0.884-0.044 = 0.84%

(162-8)/162 = 95%

När det gäller dödlighet visade det sig att fler dog i den ”vaccinerade” gruppen, 15 av 21 926 mot 14 av 21 921 i den ”ovaccinerade” gruppen.

Gospic berättade också om en artikel från BMJ – British Medicin Journal, en av världens äldsta och mest respektabla vetenskapliga tidskrifter, där flera visselblåsare gått ut med att Pfizer inte övervakade försökspersonerna på rätt sätt och dessutom saknade resurser för att testa alla personer med covid-liknande symptom. 

Enligt ett protokoll från FDA missade Pfizer detta för 477 personer och enligt ett annat protokoll från 2020-12-10, 3 410 personer, varav 1 594 var ”vaccinerade” och 1 816 var ”ovaccinerade”.

Dessutom bröt Pfizer mot de tre grundläggande kraven för all forskning. Studien skall vara dubbelblind – det vill säga att varken den som ger injektionerna eller tar emot dem, skall känna till om injektionen innehåller placebo eller den aktiva substansen. Studien skall också vara randomiserad – det skall vara slumpmässigt vem som får vad. Dessutom skall det finnas en kontrollgrupp, som Pfizer i det här fallet, själva eliminerade, genom att också erbjuda dem injektionerna. 

Gospic nämner även protokollen som regeringen inte vill lämna ut till coronakommissionen, de hemliga avtalen mellan Sverige och läkemedelsföretagen, att ingen får veta vilka ingredienser som ingår i injektionerna, nekad tillgång till injektionernas innehåll

Reaktionerna uteblev inte:

”Ständigt ska dessa antivaxxare veva runt. I början menade de att alla skulle dö av vaccinet och sen dog vi inte alls, säger Agnes Wold.” 

”Vaccinforskaren Matti Sällberg, som lyssnat på avsnittet, säger till P3 Nyheter att den kritik som podden riktar mot forskningen bakom vaccinet inte stämmer och påpekar att resten av forskarvärlden tror på studierna bakom vaccinet.”

Gospic kommenterar senare kritiken.

”Om de ”tycker” att jag har fel, det är inte så mycket att tycka om.  Jag presenterar siffror som är publicerade i studierna och siffrorna säger vad de säger. Därför känner jag inget kring att de kommenterar mig som person.”

Källor:

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Xq33eg/experterna-rasar-mot-framgangspodden

https://nyheter24.se/nyheter/inrikes/992322-kritikstorm-mot-alexander-parleros-podcast-antivaxxare

https://sverigesradio.se/artikel/framgangspodden-ifragasatter-vaccinet-och-anklagar-regering-for-att-morka

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/v5GdeV/svarar-pa-experternas-kritik

One thought on “NÄR GOSPIC TALAR BLIR VAXZISTERNA RÄDDA

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.