1 oktober 2023

FHM – COVID-19 INTE LÄNGRE SAMHÄLLSFARLIG

Idag, 2022-02-03, hemställer Folkhälsomyndigheten till regeringen om att covid-19 ska upphöra att vara en allmän- och samhällsfarlig sjukdom.

Detta innebär däremot inte att myndigheten slutat att uppmana till injicering med injektionerna – som visat sig inte kunna stoppa smittspridningen det minsta.

”Smittspridningen av omikron är fortfarande omfattande och sjukligheten i samhället hög. Men genom den höga vaccinationstäckningen i befolkningen finns nu ett gott skydd mot allvarlig covid-19 sjukdom hos de allra flesta. Den senaste tiden har det också blivit tydligt att omikron ger färre fall av allvarlig sjukdom jämfört med tidigare varianter. I jämförelse med tidigare smittvågor behöver färre intensivvård trots ett betydligt högre antal fall av smitta. Samma gäller för slutenvården. Ett stort antal patienter vårdas för covid-19 men jämfört med tidigare är andelen lägre, trots en omfattande smittspridning.

– Åtgärderna mot smittspridningen ska vara proportionerliga och inte mer inskränkande än nödvändigt. Smittan kommer fortsätta att spridas men får tack vare vaccinationerna inte längre lika allvarliga konsekvenser för samhället som tidigare. Folkhälsomyndigheten hemställer därför till regeringen om att häva klassificeringen av covid-19 som samhälls- och allmänfarlig sjukdom. Individen har fortsatt ett stort ansvar att inte föra smittan vidare genom att stanna hemma när man är sjuk med symtom på covid-19 och att vaccinera sig, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Återgången till arbetsplatserna bör ske successivt för de som arbetat hemifrån för att motverka omfattande smittspridning och samtidig sjuklighet i dessa grupper. Hur den successiva återgången bäst sker är upp till arbetsgivaren att bestämma utifrån den specifika arbetsplatsens förutsättningar.”

Men, det kommer att bli roligt att framöver läsa om hur myndigheter världen över, lät sig styras en andra gång av WHO, liksom hur läkemedelsbolagen ytterligare infiltrerat WHO och myndigheter.

Förra gången, visade det sig att pandemin inte ens var en pandemi, https://www.svd.se/pandemin-var-ingen-pandemi

Källa:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/februari/de-flesta-atgarder-mot-covid-19-upphor-den-9-februari/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.