29 maj 2023

FINLAND FRITT FRÅN RESTRIKTIONER FRÅN OCH MED 1 MARS

Statsminister Sanna Marin meddelade idag att regeringen beslutat att upphöra med alla restriktioner från och med den 1 mars i år.

Restriktionerna lättas upp redan från och med den 14 februari och låter även meddela att det för tillfället inte finns tillräckliga juridiska och epidemiologiska grunder för att ha coronapasset i bruk.

”Statsminister Sanna Marin (SDP) säger att restriktionerna börjar lättas upp på vändagen, den 14 februari. Då kommer restaurangbegränsningarna att luckras upp och all kultur-, idrotts- och evenemangsverksamhet kommer att vara möjlig.

– Regeringen anser att det är möjligt att nedmontera restriktionerna från den 14 februari. Då kommer indelningen i matrestauranger och restauranger som huvudsakligen serverar alkohol att upphävas, säger Marin på Ständerhusets trappa.

Restauranger, krogar, pubar och barer kommer från och med vändagen att kunna servera alkohol fram till klockan 23 och hålla öppet till midnatt.

Hon säger också att man samma dag kommer att upphäva alla begränsningar på sammankomster. Det betyder att kultur- och idrottsevenemang kan återupptas.

Nattklubbarna kommer fortsättningsvis att vara stängda på grund av restriktioner, men den 1 mars ska alla restriktioner vara upphävda.

Coronaministergruppen kommer att gå igenom regeringens beslut nästa vecka.

Statsminister Marin sa också att det för tillfället inte finns tillräckliga juridiska och epidemiologiska grunder för att ha coronapasset i bruk. Däremot kommer regeringen att jobba vidare med lagstiftningen kring passen för eventuella framtida behov.”

Beslutet kommer efter att regeringen fått kritik för att inte ha haft vare sig naturvetenskapligt eller juridiskt stöd för sin beslut.

”De senaste veckorna har det riktats allt mer kritik mot regeringens restriktioner. Många rättslärda och statsvetare säger till exempel att besluten nu saknar kunskapsgrund.

Också Mika Salminen vid Institutet för hälsa och välfärd THL har uttalat sig om att regeringen borde lyssna mera på institutet, som är Finlands högsta smittskyddsmyndighet.”

Regeringen och myndigheterna har tidigare också fått kritik för bristande transparens och att besluten inte varit kunskapsbaserade.

”Besluten om hur mycket samhället ska stängas ner eller öppnas upp vilar nu på en väldigt svag grund, menar också rättslärda Pauli Rautiainen. Han är lektor i socialrätt vid Östra Finlands universitet, expert på grundlag och mänskliga rättigheter och har flera gånger uttryckt sig kritiskt om lagenligheten i coronabesluten och hur lätt de accepteras.

– Vi godkänner att besluten inte är kunskapsbaserade, vi godkänner den här verksamhetskulturen, säger Rautiainen till Svenska Yle.

Rautiainen har för sin forskning i Finlands krishantering krävt ut beslutsunderlag för myndigheternas pandemihantering och ser klara brister. Besluten kan sakna ordentliga beslutsunderlag eller hänvisa till underlag som inte håller. Till exempel hänvisar flera myndigheter fortfarande till THL:s riskbedömningstabell från i höstas som flera experter redan dömt ut.

Han pekar framför allt på bristen på transparens i besluten hos både regering och regionförvaltningsverk. I torsdags när regeringen meddelade att restriktionerna så småningom börjar lyftas – om än långsamt – fanns det ingen öppenhet kring vad regeringen grundade sina beslut på.”

Källa:

https://nya.svenska.yle.fi/a/7-10012336

https://svenska.yle.fi/a/7-10012278

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.