10 december 2023

REGION STOCKHOLMS SVAR PÅ MITT ÖPPNA BREV

Idag svarade Region Stockholm på mitt öppna brev avseende deras råd att rekommendera ”vaccinering” med de helt nyutvecklade mRNA-preparaten. Svaret finns även i pdf genom länken längst ned.

Jag uppskattar att de svarade. Svaret är dessvärre inte särskilt överraskande. De hänvisar inte till några specifika vetenskapliga studier alls, utan Folkhälsomyndigheten och EMA, som publicerat ett preliminärt resultatet från en genomgång av flera studier.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA publicerade i dagarna ett uttalande angående preliminära resultat från en genomgång av flera studier. Genomgången omfattade 65 000 graviditeter i olika skeden där den gravida vaccinerats med mRNA‍-‍vaccinen Comirnaty eller Spikevax. Där framkom inga tecken på en ökad risk för graviditetskomplikationer, missfall, för tidig födsel eller negativa effekter hos ofödda barn efter vaccination med mRNA‍-‍vaccinen mot covid‍-‍19.”

Svaret innebär dessutom att 65 000 gravida, eller åtminstone ett stort antal av dessa, injicerade sig redan innan det preliminära resultatet var klart. Eftersom det omöjligen kan ha gjorts några fertilitetsstudier för preparaten, då sådana studier tar minst två år, om försöken görs på råttor, har alltså Pfizer och Moderna hoppat över råttorna och gått direkt på gravida kvinnor. Och någon eller några myndigheter har godkänt detta.

Det förefaller minst sagt, en smula oetiskt.

Det känns inte alltför långsökt att dessa myndigheter och framförallt tillverkarna, haft en hel del att förlora, om resultatet skulle ha råkat bli fel. Det skulle därför ha varit värdefullt att veta betydligt mer om studierna. Till att börja med, vem som har godkänt försöken, vem som har bekostat studierna, hur urvalet gick till, hur uppföljningen gick till och vilka möjliga intressekonflikter som förelåg.

Dessutom har injektionerna inte använts maximalt längre än cirka två år och det förefaller logiskt att gravida inte utgjorde den första gruppen som injicerats. Det saknas därmed både fertilitetsstudier och långtidsstudier där exempelvis utvecklingen av spädbarnens hjärta och hjärnor studerats. Utöver detta, saknas även karcinogenitetsstudier, dvs studier som görs för att se om genterapipreparaten kan leda till cancer.

Jag blev i alla fall inte övertygad om att detta är skäl nog att testa en helt ny typ av mRNA-preparat med nanosubstanser på gravida kvinnor.

Kanske särskilt när Modernas Spikevax inte bedöms som tillräckligt säkert för de som är under 30 år, inklusive gravida.

Dessutom rekommenderas heller inte barn i åldrarna 0-11, generellt injicering med varken Comirnaty eller Spikevax, enligt Folkhälsomyndighetens, ”Vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19”.

Enligt samma vägledning, framgår det också att det finns rapporter om avstötningsreaktioner bland transplanterade för såväl dos 1, 2 och 3.

”Det finns rapporter om avstötningsreaktion bland transplanterade efter vaccination mot covid-19  dos 1, 2 och dos 3. I de flesta fall som dokumenterats har en justering av medicinering gjort att även denna typ av biverkan blir hanterbar.”

Detta låter farligt nära det som jag skrev i mitt öppna brev att Ann-Cathrin Engwall varnade om.

”Enligt Ann-Cathrin Engwall, som är immunolog och virolog samt doktor i molekylär cellbiologi med immunologisk inriktning, är det en gammal regel att gravida kvinnor inte ska vaccinera sig. Detta eftersom det ökar risken för missfall. 

Orsaken är att gravida kvinnor ska ha ett nedtryckt immunförsvar vilket förhindrar att fostret avstöts. Fostret är delvis en främmande kropp som annars skulle angripas av immunförsvaret. Om modern vaccineras, höjs immunförsvarets aktivitet, vilket gör att fostret kan stötas bort.

– – –

Angående brev till Region Stockholm avseende råd till gravida 

Hej Max,

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har mottagit ditt brev, daterat den 26 januari 2022. Med anledning av de frågor som du lyfter i brevet återkommer hälso- och sjukvårdsförvaltningen härmed med följande svar.  

På Region Stockholms Facebooksida finns förhållningsregler: https://www.regionstockholm.se/om-regionstockholm/uppdrag-och-ansvar/integritet-och-behandling-av-personuppgifter/anvandarvillkor-for-facebook/

Där anger vi exempelvis att vi inte har möjlighet att granska länkar som hänvisar till andra webbplatser när det gäller saklighet och innehåll. Vi förbehåller oss därför rätten att ta bort kommentarer som innehåller dessa länkar. 

Region Stockholm följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccinationer mot covid-19. Myndigheten följer det samlade kunskapsläget kring vaccinen och gör en bedömning inför rekommendation till olika grupper. ,,

De vacciner mot covid-19 som används i Sverige är godkända att ges till gravida under hela graviditeten. Läkemedelsverket är den myndighet i Sverige som godkänner läkemedel. Så här skriver myndigheten på sin hemsida: 

Graviditet kan innebära en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid‍‍19. De vacciner mot covid19 som används i Sverige är godkända att ges under hela graviditeten. Det finns inget som tyder på någon annorlunda risk för biverkningar efter vaccination av gravida kvinnor. Det har inte heller framkommit tecken på att vaccinationen mot covid19 orsakar negativa effekter på graviditeten eller barnet.” 

Och vidare: ”Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA publicerade i dagarna ett uttalande angående preliminära resultat från en genomgång av flera studier. Genomgången omfattade 65 000 graviditeter i olika skeden där den gravida vaccinerats med mRNAvaccinen Comirnaty eller Spikevax. Där framkom inga tecken på en ökad risk för graviditetskomplikationer, missfall, för tidig födsel eller negativa effekter hos ofödda barn efter vaccination med mRNAvaccinen mot covid19.”

Hoppas ovan svar med hänvisningar till relevanta länkar i fotnoter besvarar dina frågor.

Magnus Thyberg

Avdelningschef

– – –

https://covid-19-informationscentret.se/Svar_skrivelse_gravida_reg_sthlm.pdf

One thought on “REGION STOCKHOLMS SVAR PÅ MITT ÖPPNA BREV

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.