10 december 2023

OM FACT SHEET N°335, FUSK, MUTOR OCH KORRUPTION INOM LÄKEMEDELSBRANSCHEN

När till och med WHO varnat för korruption inom läkemedelsbranschen i ett särskilt faktablad, ”Fact sheet N°335”, lär den vara minst sagt, extremt omfattande.

”Korruptionen inom läkemedelsindustrin förekommer i alla stadier av den medicinska kedjan, från forskning och utveckling till distribution och marknadsföring”, står det i faktabladet.

Med den medicinska kedjan menar WHO varje steg som läkemedel går genom och inkluderar därvid utveckling, produktion, reglering, hantering och konsumtion. 

Enligt WHO är oetiska metoder, såsom mutor, förfalskning av bevis, och misskötsel i intressekonflikter ”vanliga under hela läkemedelskedjan.”

Men det var tiden för Bill & Melinda Gates Foundation blev en av WHO:s allra största finansiärer. 

2018/2019 var Bill & Melinda Gates Foundation WHO:s tredje största finansiär i alla kategorier, större än ALLA länder utom två, med 455 miljoner dollar. Som jämförelse gav Tyskland 359 miljoner, Japan 234, Kuwait 95, Norge 93, Kina 89, Kanada 87, Sverige 87, Sydkorea 72, Australien 71 och Frankrike 71. 

Under 2020/2021 kan de bli den allra största. 

Enligt Bill och Melinda Gates Foundations hemsida, har de hittills gett WHO 431 566 458 dollar under denna period. Enligt den senaste uppdateringen, som sträcker sig till och med andra kvartalet 2021, ligger de på andra plats och står för 10.47 av WHO:s hela finansiering.

Att Bill Gates har stora ekonomiska intressen inom vaccinationsindustrin är allmänt känt.

Man behöver inte vara mer än normalbegåvad, för att förstå att donationerna/mutorna, som pågått sedan 1998, köpt ett enormt inflytande och upplyft honom till en av världens främsta och mest citerade ”vaccinationsexperter” – trots att han helt saknar medicinsk utbildning. Förvisso, han har varit oerhört framgångsrik ekonomiskt med Microsoft, men även där – inom det område han var utbildad inom, lyckades han inte stoppa datavirus och liknande – trots otaliga och ofta kostsamma uppgraderingar av programvara och operativsystem. Men oerhört rik, det blev han, samtidigt som kunderna konstant behövde uppgradera både hårdvara och mjukvara. Det är inte orimligt att anta att han ensam i högsta grad bidragit till att förgifta jorden för sin egen profits skull.

Om Gates primära drivkraft hade varit att rädda liv, hade han kunnat rädda oerhört många gånger fler genom att försöka stoppa till exempel svält, krig, skräpmat, fetma, rökning och miljögifter. Därmed inte sagt att vacciner inte kan vara bra, men det är knappast någon slump att WHO numera lägger nästan alla resurser på ”pandemier” och diverse tillhörande mirakelpreparat från läkemedelsindustrin.

De resurser som världen lagt ned på covid-19-preparat, tester, nedstängningar och stimulanspaket och så vidare, hade med enkelhet räckt till att ge rent vatten åt alla människor på jordklotet och stoppa all svält. Men var ligger profiten i det?

Som av en slump, eller inte, går faktabladet inte längre att hitta hos WHO.

Waybackmachine, som sparar gamla webbsidor, har däremot kvar informationen som WHO år 2009 ansåg var viktig att informera om genom ”Fact sheet N°335”.

”KEY FACTS

US$ 4.1 trillion is spent globally on health services every year, with US$ 750 billion spent in the pharmaceutical market.

10 to 25% of public procurement spending (including on pharmaceuticals) is lost to corrupt practices.

In developed countries, fraud and abuse in health care has been estimated to cost individual governments as much as US$ 23 billion per year.

Countries with a higher incidence of corruption have higher child mortality rates.

Lack of medicines and counterfeit and substandard medicines lead to patient suffering and have direct life or death consequences.

To reduce corruption, thorough checks and balances are required at each step in the medicine chain. Good governance includes transparency, accountability, promoting institutional integrity and moral leadership.”

Givetvis kan det ju också vara så att alla läkemedelsföretag slutat med att förfalska data och dela ut mutor till höger och vänster. Men det förefaller extremt osannolikt. 

Under 2020 tjänade läkemedelsindustrin globalt sammanlagt 1.27 biljoner dollar enligt Statista. Detta är ungefär 12 954 600 000 000 kronor. Sedan injektionerna kom, kanske den siffran kommer att öka med 50% eller mer. Alla som är med på injektionståget, gör säkerligen, som traditionen påbjuder, allt de kan för att tjäna så mycket pengar som möjligt och under så lång tid som möjligt. 

Hur har det då historiskt sett ut i Sverige när det gäller mutor från läkemedelsindustrin till läkare, forskare och myndigheter? Vilken etik har läkemedelsföretag och en del forskare visat sig ha? 

Som en liten intressant bakgrundshistoria gällande forskningsfusk, behöver det inte vara ett vinstdrivande läkemedelsföretag som ”köper” rätt resultat av forskare till salu. Ibland kan det också handla om forskarens eget ego, ideologiska ståndpunkt eller tvång och hot.

När jag började studera vid Uppsala universitet för en massa år sedan, var jag fylld av nyfikenhet och glädje att få studera marknadsföring. Nästan omgående, fick jag emellertid lära mig att vi skulle ha något som kallades för ”gender perspective” i allt som vi skrev. Detta gällde inte bara den Företagsekonomiska institutionen, utan ALLA. 

Jag hade ingen aning om vad ”gender perspective” var, mer än att det engelska ordet ”gender”, betyder kön. 

Nyfiken och vetgirig, ställde jag ett antal frågor och förstod snabbt att det dels var farlig att ifrågasätta – eftersom det lockade fram aggressivitet hos läraren och att det därför också handlade om att ”lära” sig att kön var en social konstruktion, oavsett huruvida detta var sant eller inte. 

Därefter fick vi köpa ett tjockt kompendium, med ”forskning”, bestående av hundratals olika citat och texter om framför allt transsexuella och bisexuella som påstods stödja detta. 

Person som författat ”forskningen”/kompendiet, ledde hela universitetets arbete inom ”gender perspective” och hade lyckats få in detta på alla institutioner. Hon var en kvinnlig professor, som hade forskat på Oslo Universitet.

Mitt första intryck, var att forskningen verkade vara en hemkokt konstruktion för att stödja tesen om att kön är en social konstruktion, och kvinnan bakom måste vara spritt språngandes galen. 

Senare visade det sig sant, då hon tydligen hade fått sparken från Oslo Universitet för forskningsfusk och även hävdade att alla män var satanister som offrade barn.

Trots att hennes forskning var fusk, lyckade hon ändå driva igenom budskapet, då Uppsala universitet visade sig vara styrda av agenda istället för forskning.

Hon ligger genom detta, bakom mycket av de galenskaper som idag finns i Sverige och spridit sig vidare in i alla institutioner och även hos myndigheter, grundskolor och privata företag. 

Under en forskningskurs jag senare gick, träffade jag en doktorand som forskade för myndigheten Trafikverket. Den statliga myndigheten betalade forskningen. Personen forskade om vilka faktorer som var mest farliga i trafiken. Personen hade, likt många andra forskare i andra länder, kommit fram till att det är trötthet som är farligast och inte hastigheten. Detta gick däremot helt emot den politiska agenda som var rådande på Trafikverket. Personen blev därför tvingad till att ljuga, dvs förfalska forskningen och fuska, för att denne skulle kunna ta sin doktorsexamen och inte få sitt rykte förstört.

Hursomhelst, en snabb sökning på Duckduckgo.com, visar slutligen att det finns all anledning att vara fortsatt mycket försiktig gällande myndigheternas rekommendationer även denna gång. Likaså gällande det mycket begränsade urval av ensidig forskning som myndigheterna åberopar för att påvisa injektionernas nytta: 

”läkare och annan personal inom Region Skåne misstänks ha låtit sig mutas av läkemedelsindustrin” 

https://www.dagensmedicin.se/alla-nyheter/basta-sjukhuset/morgonens-nyheter-misstankar-om-mutor/

”Tidigare anställd på Region Dalarna döms för mutbrott” 

https://sverigesradio.se/artikel/7580774

”Åtal för mutbrott i Region Skåne” 

https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/2021/mars/atal-for-mutbrott-i-region-skane/

”Tidigare anställd inom Region Örebro döms för mutbrott” 

https://sverigesradio.se/artikel/tidigare-anstalld-inom-region-orebro-doms-for-mutbrott

”Tolv tidigare anställda av Region Östergötland åtalas för mutbrott” 

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/tolv-myndighetsanstallda-atalas-for-mutbrott/

”Mutor skulle bana vägen för Prozac” 

https://www.lakemedelsvarlden.se/mutor-skulle-bana-vagen-for-prozac/

”Det satsas mer pengar på att muta läkare än på forskning”

https://nyadagbladet.se/debatt/det-satsas-mer-pengar-pa-att-muta-lakare-an-pa-forskning/

”I somras anklagades GSK för omfattande mutbrott i Kina och fyra högt uppsatta chefer greps. Läkemedelsföretaget ska ha betalat läkare och myndighetsanställda för att förskriva specifika läkemedel. Därefter har bland annat Sanofi, Astrazeneca, Lundbeck och Novo Nordisk också anklagats för mutbrott av anonyma visselblåsare.”

https://www.lakemedelsvarlden.se/novartis-anklagas-for-mutor-i-kina/

”Läkare tvingar fram mutor från läkemedelsbolagen”

https://sverigesradio.se/artikel/369175

”Mutmisstänkte läkaren får inte längre skriva ut läkemedel”

https://app.lt.se/2021-06-04/mutmisstankte-lakaren-far-inte-langre-skriva-ut-lakemedel–ingen-risk-for-fortsatt-brottslighet

”När Macchiariniskandalen var ett faktum och Karolinskas ledning inte längre kunde blunda, beslöt universitetledningen att inleda en oberoende utredning. Ordförande blev Kjell Asplund, Socialstyrelsens tidigare generaldirektör. Fallet kom att intressera Asplund så mycket att han nu skrivit en hel bok om forskningsfusk. I Fuskarna berättar han om fall som nederländske Diedrik Stapel – som började hitta på spännande resultat när hans vanliga studier inte gav någon uppmärksamhet, Yoshitaka Fuji – forskaren med den längsta fuskarkarriären någonsin – och så Macchiarini själv. Vad driver dessa människor till att fuska, undrar Asplund, och hur kan akademin skydda sig?”

https://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/a/bz5lne/skrap-pa-ytan-nar-en-arlig-man-moter-fuskare

”Astrazeneca har gått med på att betala böter i USA efter ha mutat till sig ökad försäljning för Nexium.”

https://www.lakemedelsvarlden.se/astrazeneca-betalar-skadestand-for-mutor/

”Toppläkare döljer stora belopp från läkemedelsbolag”,  ”SvD avslöjar: Flera läkare som tar fram riktlinjer för läkemedel, bland annat till barn, har dolt att de samtidigt tar emot pengar från läkemedelsföretagen.”

https://www.svd.se/svd-avslojar-topplakare-doljer-utbetalningar-fran-lakemedelsindustrin

”AstraZeneca misstänks för bedrägeri i USA i samband med marknadsföring av ett antipsykotiskt läkemedel.”

https://www.lakemedelsvarlden.se/anklagas-for-marknadsforingsbrott/

”Förutom Pfizers Viagraresa till Rom för ett par år sedan har Riksenheten mot mutor och korruption inlett en förundersökning riktad mot ett 40-tal anställda i Jönköpings läns landsting och några läkemedelsföretag. Företagen finansierade tillsammans personalens resa till Prag.”

https://www.lakemedelsvarlden.se/aklagare-undersoker-tva-misstankta-bjudresor/

”Stor korruption i läkemedelshantering”

https://sverigesradio.se/artikel/6445134

”grundvalen för medicinskt beslutsfattande vacklar på grund av graden av korruption inom läkarkåren, läkemedelsbranschen, myndigheter och politiska organisationer”

https://lakartidningen.se/aktuellt/recensioner/2015/10/obekvam-text-om-lakemedelsindustrins-metoder/

”Läkare lätta att muta”

https://www.svd.se/lakare-latta-att-muta

”Karolinska institutets skydd mot mutor är för dåligt, menar Riksrevisionen i en rapport. Nu vill de underlätta för anställda att kunna ”skvallra” på sina kolleger”, ”KI har mycket kontakter med läkemedelsföretag, och där kan det förekomma mutor, säger Lars Nordstrand, ansvarig revisor vid Riksrevisionen”

https://www.expressen.se/nyheter/skvaller-ska-forhindra-mutor-pa-karolinska/

”Larm om mutor och korruption inom vården”

https://omni.se/larm-om-mutor-och-korruption-inom-varden/a/WOmOa

”Gränsdragningen mellan lobbning och korruption behöver förtydligas, anser forskare”

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/11/22/gransdragningen-mellan-lobbning-och-korruption-behover-fortydligas-anser-forskare

”Forskningsfusk är vanligare än många tror”

https://fof.se/tidning/2021/4/artikel/forskningsfusk-ar-vanligare-manga-tror

”känd professor förstörde sitt primärmaterial med hänvisning till tystnadsplikten när frågan om forskningsfusk väcktes. Detta är förstås ett brott mot principen att spara data ett visst antal år för att senare kunna styrka sina studiers giltighet. Manövern accepterades dock av vetenskapssamhället, och professorn har därefter fått flera av landets förnämsta forskningspriser.”

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2013/09/1-2/

”Anmälningar om misstänkt forskningsfusk på Karolinska fler än någonsin.”

https://www.nyteknik.se/innovation/nya-misstankar-om-forskningsfusk-6753031

”FORSKNINGSFUSK
Fallet där Karolinska institutets tidigare prorektor Karin Dahlman-Wright misstänks för forskningsfusk går vidare. Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, Npof, vill att Kammarrätten ska pröva ”tre viktiga principfrågor” vilket sannolikt tar minst ett år.”

https://universitetslararen.se/2021/10/07/overklagande-av-oredlighet-kan-dra-ut-ar-pa-tiden/

”Brister vid KI även efter Macchiarini-skandalen”, ”Inom Karolinska institutet, KI, förekommer fortfarande felaktigheter av samma slag som i Macchiarini-ärendet.”

https://universitetslararen.se/2020/10/01/brister-vid-ki-aven-efter-macchiarini-skandalen/

”Sahlgrenskaprofessorerna Michael Olausson och Suchitra Holgersson har fällts för forskningsfusk. Det gäller tre transplantationer på leversjuka flickor och vad professorerna skrivit om dem i två medicinska tidskrifter.”

https://www.gp.se/nyheter/professorer-fällda-för-forskningsfusk-1.4215329

”En forskningsartikel om cancertillväxt, skriven av Lundaforskare och publicerad i inflytelserika Nature Cell Biology, misstänkts innehålla fel eller fusk. Enligt en anmälan är data manipulerad och missvisande. Ärendet ska nu utredas.”

https://www.sydsvenskan.se/2021-08-11/misstankt-forskningsfusk-i-tung-cancerartikel-fran-lund

”Etikern om forskningsfusket: Det är alarmerande”

https://sverigesradio.se/artikel/etikern-om-forskningsfusket-det-ar-alarmerande

”Nytt forskningsfusk på Uppsala universitet”

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/nytt-forskningsfusk-pa-uppsala-universitet

”Forskningsfusk konstateras i sex Macchiarini-artiklar”

https://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/10/Forskningsfusk-konstateras-i-sex-Macchiarini-artiklar/

”Paolo Macchiarini: ”Karolinska visste allt”

https://www.expressen.se/nyheter/paolo-macchiarini-karolinska-visste-allt/

”En brittisk studie som haft stort inflytande på vården av ME/CFS-sjuka har visat sig vara manipulerad. En ny granskning visar att resultaten har blåsts upp med 400 procent.”

https://www.mynewsdesk.com/se/rme/pressreleases/forskningsfusk-i-stor-me-slash-cfs-studie-1574848

”Parallellt med Macchiarini-affären uppdagade Katarina Le Blanc en annan skandal på KI. Ett sjuttiotal svårt sjuka patienter hade utan korrekta tillstånd behandlats med experimentella injektioner av moderkaksceller, i flera fall med hjärtattacker och hjärnblödningar som följd.”

https://www.mynewsdesk.com/se/centrumforrattvisa/pressreleases/visselblaasarna-som-avsloejade-macchiarini-affaeren-anmaeler-sverige-till-europadomstolen-3115741.pdf

Källor:

http://web.archive.org/web/20091214163118/http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs335/en/

https://www.who.int/about/funding/contributors?fbclid=IwAR0SUNg4RkY5bcQ5v-37mmYRv520JiDV4BfkQ9l5ti5ghFgQqF2y38dQjrw

http://open.who.int/2020-21/contributors/contributor

https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?page=5&q=World%20Health%20Organization&yearAwardedEnd=2021&yearAwardedStart=1998#jump-nav-anchor0

https://www.statista.com/topics/1764/global-pharmaceutical-industry/#dossierKeyfigures

https://www.who.int/europe/news/item/23-07-2022-who-director-general-declares-the-ongoing-monkeypox-outbreak-a-public-health-event-of-international-concern

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.