1 oktober 2023

FLOCKIMMUNITET OM EN TILL TVÅ VECKOR

Det verkar som att Regeringen, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten, kommer att få det väldigt svårt att fortsätta fly undan verkligheten. Att bibehålla ”Vaccinationsbeviset” under dessa förutsättningar, är inget annat än politiskt självmord.

”Tom Britton, som är professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet och som forskar om smittspridning, tror att flockimmuniteten inträffar samtidigt som smittkurvorna börjar dippa, om en till två veckor.”

Till och med forskare på Karolinska Institutet instämmer i att flockimmuniteten är maximalt två veckor bort.

”Även Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vida Karolinska institutet, tror att toppen är maximalt två veckor bort – och att Sverige då har en befolkningsimmunitet.”

Den som har en fascistisk arbetsgivare i någon av de verkligt bruna regionerna eller kommunerna, och ännu lyckats undvika att behöva injicera sig, behöver kanske således inte hålla ut särskilt mycket länge till.

Huruvida detta kommer att förändra vaccinfabrikören Matti Sällbergs framtida uttalanden om behovet av ”boosters”, förefaller dock extremt osannolikt. Hur skulle det annars gå för Vaccinfabriken Produktion AB?

Samma gäller naturligtvis också för Karolinska Institutet som helhet, eftersom de finansieras av läkemedelsindustrin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.