28 september 2023

ENORM UNDERRAPORTERING INOM REGION UPPSALA

Enligt SVT, har Läkemedelsverket totalt fått in 219 rapporter om misstänkta biverkningar i Uppsala län.

”Totalt har Läkemedelsverket fått in 219 rapporter om misstänkta biverkningar i Uppsala län.” 

Det verkar som att det borde finnas en enorm underrapportering av biverkningar inom Region Uppsala, med tanke på att det totalt fram till  2022-01-26, inkommit och registrerats 96 145 rapporter om misstänkta biverkningar för de vacciner som används mot covid‍-‍19 i Sverige. 

Enligt SCB, uppgår Uppsala läns befolkning till 393 165 invånare och hela Sveriges befolkning till 10 435 447. Av detta följer, om biverkningarna fördelas jämnt, att Region Uppsalas andel borde vara 3.77%. Men 3.77%*96 145 = 3 622 biverkningar

Eller så försöker SVT avsiktligt få antalet inrapporterade biverkningar att framstå som bråkdelen av det faktiska antalet genom att endast titta på hur många som handlagts. För Comirnaty, har Läkemedelsverket, fram till 2022-01-27 handlagt 10 808 rapporter, för Spikevax, 2 463 och för Vaxzevria, 5 574. Totalt har de således handlagt 18 845 rapporter.

Regionens andel av dessa bör i så fall vara 18 845*3.77% = 710 biverkningar. Men inte heller 710 är samma siffra som 219.

Således har antingen SVT avsiktligt spridit desinformation, eller så är underrapporteringen enorm, alternativt är bägge sanna.

Källor:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/219-rapporter-om-allvarliga-biverkningar-i-uppsala-manga-ar-forvantade

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner#hmainbody1

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/kvartals–och-halvarsstatistik–kommun-lan-och-riket/kvartal-3-2021/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.