3 oktober 2023

ÄVEN NYKVARN GÅR UT I DET HELIGA INJEKTIONSTÅGET

Kan det vara så att vi nu befinner oss under början av en ny Medeltid – där vetenskap och verklighet förnekas, och de som inte är troende, ses som kättare och hot, som måste omvändas till varje pris eller tystas? Bekänn din tro till Gud eller bli halshuggen? 

I den moderna tappningen, anno 2022, huggs däremot inga huvuden av, än så länge i alla fall, utan bara möjligheterna till försörjning. Allt för att den som inte vill injicera sig med ett experimentellt mRNA-preparat, skall ändra sig och göra trosbekännelse til Folkhälsomyndigheten – som är en av Guden Pfizers och Guden Modernas främsta apostlar.

Den som inte låter sig injiceras med Guden Pfizers eller Guden Modernas lekamen, skola utfrysas från samhället och bannlysas.

Det är kättarnas fel att injektionerna inte fungerar. Särskilt när det gäller Syndafloden Omikron, som håller på att dränka Sverige.

Gudarna kommer inte kunna blidkas, om inte alla tror på och välkomnar de heliga injektionerna, om det så skall ske med svärdet.

Makten och härligheten i evighet, Amen!

Eller hur inleddes mötet på Nykvarns kommun innan kyrkan, förlåt, politikerna fattade beslutet, 2022-01-25, där en grupp av människor diskrimineras och skall tvingas att injicera sig med ett mRNA-preparat – som orsakat fler biverkningar än något annat läkemedel i Sveriges historia?

”Kommunstyrelsen i Nykvarn tog i tisdags beslut i frågan om vaccinkrav – det ska gälla för alla nyanställda inom kommunens vård- och omsorgspersonal. Det vill säga de som ska arbeta med personer i riskgrupp och de som är äldre är 70 år.”

Det måste handla om religion, eftersom beslutet i realiteten medför högre risker för de som skulle skyddas.

Hur skulle politikerna annars ha kunnat missa att såväl Danmark, som England, beslutat att sluta klassa covid som en samhällsfarlig sjukdom och därför helt slopat alla restriktioner? Likaså att de senaste studierna och statistiken från både Danmark och Sverige, visar att ”vaccinerade” inte bara sprider smitta minst lika mycket som ”ovaccinerade”, utan till och med mer. 

De enda möjliga alternativen till religion, är korruption, ren sinnesslöhet, analfabetism och möjligen även ondska.

Källor:

https://www.lt.se/2022-01-27/beskedet-nu-infors-vaccinkrav-i-nykvarns-vard-och-omsorg

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v3

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v1

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v6

https://files.ssi.dk/covid19/overvagning/data/overvaagningsdata-covid19-04012022-rig7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.