3 oktober 2023

FRÅN HYLLAD VÅRDPERSONAL TILL FÖRSÖKSDJUR

Under 2020, betalade nästan alla regioner ut generösa extraersättningar till vårdpersonalen, vilket de definitivt var värda, men det var inte för att visa god vilja, eller för att de sågs som underbetalda, utan för att regionerna behövde vårdpersonalen mer än vanligt.

Region Blekinge, Region Dalarna och Region Kalmar, som alla i olika hög grad har infört injektionstvång för personalen, var de som betalade ut bland de allra högsta extra-ersättningarna. 

REGION BLEKINGE

”Har betalat ut en ersättning på 4000 kronor till anställda som uppfyllt vissa kriterier. Under jul- och nyårshelgerna har vårdpersonal på IVA även fått 600 kronor extra per beredskapspass.”

REGION DALARNA

”Betalade upp till 5 000 kronor i månaden till månadsavlönad personal som jobbat minst 50 procent på särskilda avdelningar med covid-patienter. Personal som tagit extrapass fick också 1 100 – 1 400 kronor per pass beroende på tid på dygnet, inklusive föräldraledig personal som bröt sin ledighet. Vårdpersonal erbjöds även 15 000 – 20 000 kronor per flyttad semestervecka. Alla anställda inom Region Dalarna som arbetade april – maj och var anställda i början av december fick också en bonus på 1 000 kronor.”

REGION KALMAR

”Betalade ut 4 000 – 9 000 kronor extra per extra pass inom covid-vården under sommaren och julhelgerna.”

Från att ha värderat vårdpersonalens berömvärda insatser extra högt, övergick alltså några rötägg till regioner till att istället tvinga samma personal, till att underkasta sig behandling med experimentella injektioner – för att inte riskera bli av med sin försörjning. Samma personal har för övrigt sannolikt, till övervägande del, uppnått naturlig immunitet.

Region Dalarna, som är en fattig region och låg högst av dessa tre, inför från och med den första februari, obligatoriskt injektionskrav för all vårdpersonal. Detta trots att till och med svenska professorer nu beskriver omikron som en mild förkylning.

”Professorerna Anders Björkman, Magnus Gisslén och Johnny Ludvigsson skriver på Dagens Nyheters debattsida att covid-19 bör sluta betraktas som en samhällsfarlig sjukdom.  Skälet är att virusvarianten omikron ger mindre allvarlig sjukdom hos vaccinerade och att vaccineringsgraden är hög.”

Skulle det vara helt galet att påstå att det är Socialdepartementets mycket generösa bidrag för antalet utförda injektioner, som ligger bakom?

Se ”Överenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19, 2021 mellan Socialdepartementet och SKR”:

”Schablonbeloppet uppgår till 275 kronor per given dos vaccin.”

”Särskild ersättning om sammanlagt 700 miljoner kronor kan betalas ut till de regioner som skyndsamt genomför vaccinationerna med hänsyn taget till tidpunkter för leverans till den enskilda regionen. 

Pengarna fördelas enligt nedanstående modell (a,b,c) med maximalt 200 miljoner kronor till (a), maximalt 200 miljoner kronor till (b) och maximalt 300 miljoner kronor till (c)”

Utöver detta står staten för kostnaderna för ”vaccinerna”, relaterade investeringar och löpande kostnader, samt extra pengar som kan användas på valfritt sätt.

Källor:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/guide-sa-belonas-covidpersonalen-region-for-region

https://www.dagensmedicin.se/vardens-styrning/politik/professorer-slopa-restriktioner-och-dra-ned-pa-provtagning-och-smittsparning/

https://skr.se/download/18.71b542201784abfbf7ab907/1616494159150/Overenskommelse_om-genomforande_av_vaccinering_mot_covid-19_2021_SKR.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.