29 september 2023

COVID DOMINERAR INTE PÅ IVA I DALARNA, UTAN INJICERADE

Idag fick jag kopia på ett e-brev som verkar vara genuint och är från Niklas Edmarker på Region Dalarna. 

Enligt detta, var totalt 34 patienter inneliggande på IVA inom Region Dalarna under perioden 10-23 januari 2022.

Av dessa 34, var 8 patienter med påvisad covid, dvs 23.5%.

Av dessa 8 patienter, hade 3 inte tagit någon injektion, 3 hade tagit 2 och 2 hade tagit 3 injektioner.

Andelen ovaccinerade av de så kallade covid-patienterna, uppgick därmed till 37.5%.

De ovaccinerade med påvisad covid utgjorde 8.8% av samtliga 34 patienter inneliggande på IVA.

Huruvida alla, någon, några eller ingen av covid-patienterna varit intagen för vård av covid-19 framgår ej av brevet.

Det framgår ej heller huruvida någon av de injicerade är intagna på IVA på grund av misstänkta biverkningar.

De injicerade utgör totalt 29/34, dvs 85.3% av alla IVA-patienter.

Jag har idag kontaktat Niklas Edmarker för att få svar på frågorna.

”Cirklarna visar hur många i Dalarna över 12 år som har fått dos 1 respektive dos 2.”

”Cirkeln angående tredje dosen avser ålder 18 år och äldre.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.