8 december 2023

RÅDEN FÖR GRAVIDA BYGGER PÅ FORSKNINGSFUSK

En CDC-studie med graverande brister visar felaktigt att covid-vaccin är säkra under graviditet. Det förefaller inte orimligt att anta att även denna ligger till grund för bland annat Region Stockholms överraskande uppmaning under veckan:

”Blir en gravid kvinna svårt sjuk i covid-19 kan det enda som räddar kvinnans hälsa och liv vara att barnet föds, i många fall väldigt mycket för tidigt. Vaccin mot covid-19 ger ett utmärkt skydd mot svår sjukdom och därmed ett utmärkt skydd mot för tidig födsel på grund av sjukdom hos mamman”. Det säger Karin Pettersson, överläkare och specialsakkunnig i förlossningsfrågor. Hör henne berätta om hur vaccinet skyddar både mamman och det ofödda barnet.”

Enligt Ann-Cathrin Engwall, som är immunolog och virolog samt doktor i molekylär cellbiologi med immunologisk inriktning, är det en gammal regel att gravida kvinnor inte ska vaccinera sig. Detta eftersom det ökar risken för missfall. 

Orsaken är att gravida kvinnor ska ha ett nedtryckt immunförsvar vilket förhindrar att fostret avstöts. Fostret är delvis en främmande kropp som annars skulle angripas av immunförsvaret. Om modern vaccineras, höjs immunförsvarets aktivitet, vilket gör att fostret kan stötas bort.

Dessutom är injektionerna inte vacciner i traditionell mening, utan helt nyutvecklade preparat, som inte använts särskilt länge. Efter neurosedynskandalen och även diethylstilbestrol, som orsakade cancer, i hög omfattning, hos både mamman och deras döttrar, blev sjukvården mycket restriktiv med att testa nya preparat på gravida. Tills då Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm med fler, plötsligt fick för sig att det var en bra idé.

Centers for Disease Control and Preventions rekommendation att injicera gravida kvinnor med experimentella preparat, som påstås skydda mot smittspridning av covid-19 – men inte gör det, är baserade på begränsade data, dåligt matchade kohorter och oförlåtligt låg representation av gravida kvinnor under deras första tre månader.

Att en av forskarna uppburit finansiering från Pfizer, och en annan forskare – från Både Pfizer och Johnson & Johnson, kanske utgör en bra förklaring.

Läs mer här:

https://childrenshealthdefense.org/defender/cdc-study-wrongly-concludes-covid-vaccines-safe-pregnancy/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.