1 oktober 2023

ÖPPET BREV TILL REGION STOCKHOLM AVSEENDE RÅD TILL GRAVIDA

Det är anmärkningsvärt att er uppmaning verkar bryta mot tidigare praxis gällande beprövade vacciner, eftersom ni rekommenderar ”vaccinering” – som ni väljer att kalla det, med ett mRNA-preparat, som endast har fått ett villkorat godkännande.

Det är också anmärkningsvärt att ni raderade min tidigare kommentar om detta, på Region Stockholms Facebooksida, där jag 2022-01-24, skrev följande:

”Enligt Ann-Cathrin Engwall, som är immunolog och virolog samt doktor i molekylär cellbiologi med immunologisk inriktning, är det en gammal regel att gravida kvinnor inte ska vaccinera sig. Detta eftersom det ökar risken för missfall. 

Orsaken är att gravida kvinnor ska ha ett nedtryckt immunförsvar vilket förhindrar att fostret avstöts. Fostret är delvis en främmande kropp som annars skulle angripas av immunförsvaret. Om modern vaccineras, höjs immunförsvarets aktivitet, vilket gör att fostret kan stötas bort.

https://www.covid-19-informationscentret.se/2022/01/24/forskare-darfor-ska-gravida-inte-vaccinera-sig/

Dessutom finns det väldigt begränsad erfarenhet av just dessa ”vacciner” när det gäller gravida. De har ju som bekant inte funnits särskilt länge.

När jag letade efter studier, fanns det inte särskilt många. Flera gav heller inte särskilt seriöst intryck, då de avbrutits efter 28 dagar, och alltså inte pågått under hela graviditeten. Det var även en stor del kvinnor som hoppade av. Kanske det i många fall berodde på missfall.

Summa summarum, trots att det inte finns några studier specifikt som visar att ”vaccinerna” kan vara farliga för gravida, betyder inte detta att de inte kan vara farliga.

Det finns heller inga fertilitetsstudier som genomförts. Detta eftersom de pågår under försöksdjurets hela livslängd, vilket är två år för råttor. Så länge har preparaten inte funnits.

Kanske försiktighetsprincipen därför borde vara lämplig att följa?”

Eftersom jag finner detta agerande mycket märkligt och även ovetenskapligt, begär jag här med ut de vetenskapliga studier som ni använt för att berättiga ert beslut.

Men, eftersom ni raderade min kommentar, istället för att lägga upp relevanta studier, förefaller det som att ni baserar era rekommendationer gällande detta, på något annat än tidigare praxis och vetenskap.

Jag ser hursomhelst fram emot ert svar på detta och kommer även att publicera detta brev, och ert svar – om jag får något, på https://www.covid-19-informationscentret.se.

I händelse av att ni även raderar detta, har jag idag, 2022-01-26, även e-postat detta brev till registrator på Region Stockholm, Hälso- och Sjukvårdsnämnden, registrator.hsf@regionstockholm.se, och begärt att brevet skall diarieföras.

Om det visar sig att gravida skadas genom er rekommendation, som alltså verkar bryta mot praxis, finns detta brev nu diariefört hos registrator.

Avslutningsvis, vill jag gärna ha svar på vad det var i min kommentar som bröt mot de ”förhållningsregler” ni ställt upp i inlägget. För enkelhets skull, kopierar jag in dessa nedan:

”Region Stockholm

Förhållningsregler för kommentarsfältet:

På Region Stockholms Facebook-sida månar vi om sakliga diskussioner, en god ton och att inte falsk information sprids i vårt kommentarsfält.

Vi bevakar Facebook-sidan 9-17 varje vardag. På sidan hittar du information i form av film, fakta-länkar och texter som ska vara till nytta för dig som bor och vistas i regionen.

Tänk på att föra en konstruktiv debatt och hålla en god ton i kommentarsfälten. Vi tar bort kommentarer av följande art:

– förtal

– kränkningar och förolämpningar

– inlägg med känslig information (till exempel personuppgifter)

– rasistiska, sexistiska eller homofoba uttalanden

– olovliga våldsskildringar eller pornografi

– uppmaningar till brott

– svordomar eller obsceniteter

– reklam eller andra kommersiella budskap

– upprepade inlägg i syfte att störa övrigas kommentarer eller diskussioner

– inlägg som sprider desinformation och faktafel

Vi är angelägna om att den information som visas här är korrekt och granskad. Vi har tyvärr inte möjlighet att granska länkar till andra webbplatser och deras saklighet, som utomstående publicerar, och förbehåller oss därför rätten att ta bort dessa länkar. Detsamma kan ske med bilder eller annat innehåll, där vi inte heller kan granska upphovsrätten.

Har vi personer som bryter mot våra regler kommer vi att ta bort aktuell kommentar. Vid allvarligare fall eller upprepade brott mot ovan nämnda villkor, blockeras användaren från vår sida. Grova hot och uppmaningar till brott rapporteras till Facebook och polisen.

Tänk på att Region Stockholm är en myndighet och att det du skriver till oss på vår Facebook-sida blir allmän handling. Samma regler gäller här som om du hade skickat ett fysiskt brev till vårt kontor.

Redaktionen försöker svara på så många frågor som möjligt, men ibland är inflödet väldigt stort. Vissa frågor hänvisar vi vidare till rätt instans

Vård i Stockholms län:

Besök 1177.se/stockholm eller ring 1177 som hjälper dig hitta rätt i vården och att få svar på din fråga.

1177 på Facebook hittar du här: https://www.facebook.com/1177vardguidenstockholm/

Folkhälsomyndigheten:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Läkemedelsverket

https://www.lakemedelsverket.se/sv

Region Stockholm

https://www.regionstockholm.se/

På Region Stockholms sida gäller samma regler som Facebook upprättat med dig i användaravtalet: 

http://www.facebook.com/legal/terms

Vänligen,

Redaktionen.”

Med vänliga hälsningar

Max Gustaf Segerström

2 thoughts on “ÖPPET BREV TILL REGION STOCKHOLM AVSEENDE RÅD TILL GRAVIDA

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.