1 oktober 2023

NY VARIANT HOTAR VÄRLDENS BEFOLKNING

Efter att Omicron spridits som en löpeld och orsakat milda förkylningssymptom och även fått flera länder att släppa alla restriktioner, larmar forskare i Dresden idag världen om ett oerhört mycket farligare virus, som tydligen funnits längre än corona och fått mycket mer långtgående och ödesdigra konsekvenser än vad forskarna först trodde.

Viruset, som forskarna döpt till, Demonicus Perbolundus, ger skador på hjärnan som påminner om Jacob Creutzfeldts syndrom. Smittan yttrar sig på så sätt att den smittade blir naiv som ett litet barn och drabbas av grava vanföreställningar om att jorden håller på att gå på grund av en inbillad klimatkatastrof, som kommer att orsakas av koldioxidutsläpp. Den smittade blir helt oemottaglig för vetenskapliga argument. 

Enligt forskarna finns det idag inga läkemedel som biter på viruset. 

Vad ännu värre är, efter att infektionen läkt ut, kvarstår skadorna och verkar vara helt irreversibla. Ingen form av behandling som läkarvetenskapen idag känner till, verkar kunna hjälpa

Det är därför oerhört viktigt att isolera den drabbade och omedelbart sätta hen i en så kallad isoleringscell, med eller utan madrasserade väggar, vad nu det kan vara för något.

Forskarna har än så länge identifierat 349 fall i Sveriges Riksdag och smittspårning pågår runt om i hela världen.

Smittan verkar främst ha koncentrerat sig till olika politiska maktcentra, även i Bryssel och Vita Huset, vilket är extremt olyckligt enligt forskarna. 

Detta då de drabbade kan skuldsätta sig själva eller andra, upp över öronen, i sin vanföreställning att konstant försöka  ”rädda jorden” från den så kallade ”klimatkatastrofen”. 

Verkliga hot mot miljön, såsom giftiga utsläpp i vatten och hav, gifter i kläder, rester av tusentals olika bekämpningsmedel i livsmedel, att tillverkare av mobiltelefoner konstant får folk att byta telefon varje år, eller att två miljarder människor saknar rent vatten, ignoreras helt, till förmån för klimatskräcken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.