1 oktober 2023

KOMMER REGION BLEKINGE, DALARNA & KALMAR BACKA?

Nu har även Folkhälsomyndigheten, genom Sara Byfors, under den senaste presskonferensen meddelat att det inte föreligger någon skillnad avseende smittspridning mellan ”ovaccinerade” som ”vaccinerade”: 

”Eeeeh tittar vi då på skillnaden mellan ”vaccinerade” och ”ovaccinerade” så finns det inte längre någon skillnad.”

Detta är helt i linje med de studier och data som jag tidigare presenterat:

Kampf, G., (2021-11-20), The Lancet, COVID-19: stigmatising the unvaccinated is not justified.

Enligt Kampf, sprider vaccinerade smitta lika bra som ovaccinerade. Det är därför både felaktigt och farligt att prata om en pandemi av ovaccinerade och ger även flera exempel på att det både är fler vaccinerade som smittas och att andelen symptomfria bland smittbärande, är lika hög bland vaccinerade som ovaccinerade, liksom att bevisen för detta, hela tiden ökar. Exemplen han anger, indikerar dessutom att den symptomfria smittspridningen till och med är högre bland vaccinerade.

Holm Hansen, C., Blicher Schelde, A., Rask Moustsen-Helm, I., Emborg, H.-D., Grove Krause, T., Mølbak, K., Valentiner-Branth, P., (2021-12-23), Vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 infection with the Omicron or Delta variants following a two-dose or booster BNT162b2 or mRNA-1273 vaccination series: A Danish cohort study. 

Dansk studie av över 5 000 fall, där dubbel- och trippelvaccinerade, löpte upp till 76.5% högre risk att drabbas av Omikron än ovaccinerade, vilket tyder på att vaccinationerna kan ha skadat immunförsvaret allvarligt.

Enligt den senaste datan från SSI – den danska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, löper ”fullvaccinerade” barn i åldern 6-11 år, 2.3 gånger högre risk än ”ovaccinerade” att smittas av covid.

”Ovaccinerade” barn: 2 659 per 100 000.

”Fullvaccinerade” barn: 6 250 per 100 000.

Utöver att det naturligtvis är glädjande att Folkhälsomyndigheten nämner detta, blir följdfrågorna:

– När kommer vaccinpassen att skrotas då de inte uppfyller någon funktion och nu bevisligen är diskriminerande?

– När kommer Region Blekinge, Region Dalarna och Region Kalmar att upphöra med tvånget för personalen?

– Kommer Region Dalarna med Ulf Berg (M) i spetsen och  Region Blekinge och Region Kalmar som leds av Magnus Gärdebring (m) respektive Angelica Katsanidou (s), att be om ursäkt till vårdpersonalen som tvingats underkasta sig medicinsk experimentell behandling, utan vetenskapligt stöd?

– Kommer ni att avgå? 

– Kommer Regionerna att kompensera de som skadats och kommer att skadas av injektionerna i framtiden? 

– Och kommer en ursäkt och avgång att vara tillräckligt?

Källa:

https://youtu.be/ny6koPU9ZpE

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v3

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v1

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v6

https://files.ssi.dk/covid19/overvagning/data/overvaagningsdata-covid19-04012022-rig7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.