3 oktober 2023

ÖKAD FRÅNVARO FÅR FHM ATT ÄNDRA KARANTÄNSREGLER

Enligt en artikel i Läkartidningen från 20 januari, var bemanningssituationen kritisk redan under december. På grund av detta, tillät Folkhälsomyndigheten redan i slutet av december regionerna att göra vissa avsteg från karantänsreglerna, i de fall då bemanningssituationen var kritisk. 

Enligt Folkhälsomyndigheten ser smittspridningen ut att fortsätta öka, och därför införs nu ytterligare lättnader i regelverket.

”1,7 miljoner svenskar har nu bekräftats smittade sedan pandemins början, och ännu ser kurvorna inte ut att plana ut. Den kraftiga smittökningen på sistone är dessutom troligen mycket större än vad siffrorna över de bekräftade fallen visar, eftersom testkapaciteten på många håll slagit i taket, menar Sara Byfors.”

Borde inte smittspridningen ha avtagit, nu när 7 810 521 personer injicerats med sammanlagt 18 612 026 injektioner?

Skulle det kunna vara så att Folkhälsomyndigheten baserat sina rekommendation på felaktig data och blundar för verkligheten?

”Covid-19 sprids främst bland ovaccinerade personer.”

Källor:

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2022/01/karantanstiden-kortas-och-samhallsviktiga-personer-undantas/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/november/nya-atgarder-for-att-minska-spridning-av-covid-19/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/statistik-over-registrerade-vaccinationer-covid-19/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.