8 december 2023

FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS NYA RÅD FÖLJS UPP

Igår meddelade Folkhälsomyndigheten att personer med allvarlig immunbrist kommer erbjudas en fjärde vaccindos.

Planen är att de ska få den tre till fyra månader efter den tredje.

Föga överraskande, låter Expressen Vaccinfabriken Produktion AB: s styrelseordförande, Matti Sällberg komma till tals i samband med detta. Istället för att nämna styrelseordförandeposten, lyfter de fram att han är professor i biomedicinsk analys vid Karolinska Institutet. 

Den som gillar objektiv nyhetsrapportering, undrar kanske varför det nästan alltid bara är Mattis Sällberg, som får komma till tals – och inte några av de tusentals forskare som har dragit exakt motsatt slutsats.

Professorn: Troligt med fjärde dos till alla

Matti Sällberg, professor i biomedicinsk analys vid Karolinska Institutet, menar att det är sannolikt att äldre och personer med nedsatt immunförsvar kommer erbjudas så väl en femte som en sjätte dos framöver.

– Det är högst sannolikt, bara en tidsfråga, säger han till Expressen TV.

Dagens besked om att de med immunbrist erbjuds en fjärde dos välkomnar han.

– Vi vet att antikroppssvaret klingar av, hos alla, men hos de som har en allvarlig immunbrist, och till och med inte kan producera antikroppar krävs en kontinuerlig aktivering av immunsvaret, säger Sällberg.”

Den som själv har erfarenhet av forskning, undrar kanske också vilka ”vi” är när Matti säger ”Vi vet”. 

Vanligtvis inom forskning, brukar det hänvisas till vetenskapliga studier – där både forskarnas namn och studien titel nämns.

Men, eftersom det inte gjorts några studier ännu över personer som tagit 5-6 injektioner, kan han för övrigt heller inte göra det.

Det förefaller vara världsunikt, att det ska behövas både fyra, fem och sex injektioner, på såpass kort, tid för ett ”vaccin” – som tillverkarna valt att kalla det, för att den påstådda ”effekten”skall kunna bibehållas.

Professor Matti Sällberg, som alltså också är styrelseordförande för Vaccinfabriken Produktion AB, gissar således, och gissningen verkar råka sammanfalla med det ekonomiska intresset han har i Vaccinfabriken Produktion AB.

Det är för övrigt heller inte så att läkemedelsindustrin, bland annat de som tillverkar injektionerna, inte har finansierat en väsentlig del av den forskning som bedrivs på Karolinska Institutet. 

”Among private financiers, the Swedish Cancer Society, the Wallenberg Foundations and AstraZeneca are the largest contributors. Some 65% of the research funding come from external funders.”

”US and international funding supports many research projects at Karolinska Institutet (KI). In 2019, almost SEK 100 million was obtained from US federal agencies, including the National Institutes of Health (NIH), and US private foundations.” 

Som kuriosa, kan det nämnas att NIH, finansierat forskning om coronavirus på The Institute of Virology” i Wuhan. Samma NIH, har alltså också finansierat forskning på Karolinska Institutet. 

”The National Institutes of Health has stunningly admitted to funding gain-of-function research on bat coronaviruses at China’s Wuhan lab — despite Dr. Anthony Fauci repeatedly insisting to Congress that no such thing happened.”

”The nonprofit that funneled United States grant money to a high-level laboratory in China committed a slew of violations, the National Institutes of Health (NIH) revealed this week.

EcoHealth Alliance was non-compliant with eight different portions of a written agreement it entered into with the U.S. government, NIH informed the group in a letter sent last week that was made public recently by Republicans on the House Oversight Committee.

EcoHealth failed to allow access to the Wuhan lab’s records and financial statements, report inventions created at the lab, or certify that the requirements imposed by it on the lab to make sure the funds were used in accordance with U.S. laws and regulations, among other failures, said Dr. Michael Lauer, an NIH deputy director.”

NIH kontrolleras för övrigt av Anthony Fauci, och är samma Anthony Fauci – som under ed vittnat inför kongressen att USA inte finansierat forskning för att ge coronavirus från fladdermöss ytterligare funktioner.

”Dr. Fauci has repeatedly maintained, under oath, that the NIH and NAIAD have not been involved in gain of function research with the EcoHealth Alliance program. ”

Bland KI:s finansiärer finns även följande, som inger ytterligare negativt förtroende:

”Department of Defense (DoD)” (USA:s försvarsdepartement)

”Bill & Melinda Gates Foundation”

Visste du också att en av grundarna till Moderna också är professor på Karolinska Institutet?

”Framgången med de mRNA-baserade vaccinerna är ett lyft för hela mRNA-fältet och kan leda till nya behandlingar mot helt andra sjukdomar. Det konstaterar Kenneth Chien som är professor vid Karolinska Institutet och medgrundare till Moderna, ett av företagen som nu har utvecklat ett vaccin mot covid-19.”

Att då, som Expressen, använda honom som enda expertkommentator, leder nog i alla fall inte till första priset inom, ”Objektiv och Etisk Journalistik”, eller ens ett diplom. Som uppföljande annons för injektioner, riktade till folket, efter Folkhälsomyndighetens nya rekommendation, får den däremot med beröm godkänt av injektionstillverkarnas oberoende expertkommitté.

För den som bedriver objektiv journalistik, kanske det hade varit värt att ytterligare följa upp de nya studier och data som visar att så kallade ”fullvaccinerade”, dubbel- och trippelinjicerade, smittas oftare än icke injicerade? 

Kampf, G., (2021-11-20), The Lancet, COVID-19: stigmatising the unvaccinated is not justified.

Enligt Kampf, sprider vaccinerade smitta lika bra som ovaccinerade. Det är därför både felaktigt och farligt att prata om en pandemi av ovaccinerade och ger även flera exempel på att det både är fler vaccinerade som smittas och att andelen symptomfria bland smittbärande, är lika hög bland vaccinerade som ovaccinerade, liksom att bevisen för detta, hela tiden ökar. Exemplen han anger, indikerar dessutom att den symptomfria smittspridningen till och med är högre bland vaccinerade.

Holm Hansen, C., Blicher Schelde, A., Rask Moustsen-Helm, I., Emborg, H.-D., Grove Krause, T., Mølbak, K., Valentiner-Branth, P., (2021-12-23), Vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 infection with the Omicron or Delta variants following a two-dose or booster BNT162b2 or mRNA-1273 vaccination series: A Danish cohort study. 

Dansk studie av över 5 000 fall, där dubbel- och trippelvaccinerade, löpte upp till 76.5% högre risk att drabbas av Omikron än ovaccinerade, vilket tyder på att vaccinationerna kan ha skadat immunförsvaret allvarligt.

Enligt den senaste datan från SSI – den danska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, löper ”fullvaccinerade” barn i åldern 6-11 år, dessutom 2.3 gånger högre risk än ”ovaccinerade” att smittas av covid.

”Ovaccinerade” barn: 2 659 per 100 000.

”Fullvaccinerade” barn: 6 250 per 100 000.

Verkar det rimligt att den som smittas oftare, har fått ett bättre immunförsvar?

Källor:

https://www.expressen.se/nyheter/de-far-en-fjarde–dos-coronavaccin/

https://ki.se/en/research/external-research-funding

https://nypost.com/2021/10/21/nih-admits-us-funded-gain-of-function-in-wuhan-despite-faucis-repeated-denials/

https://www.theepochtimes.com/nih-reveals-wuhan-lab-partner-ecohealth-alliance-committed-more-grant-violations_4210703.html?utm_source=newsnoe&utm_campaign=breaking-2022-01-13-4&utm_medium=email&est=SG%2BD3GK0oPNjKpqRc%2FX2yTBb4F%2F3QFJdJN3GcVfKsWjos2VVnW96f75L9iSCOJr9H2MO

https://theintercept.com/2021/09/06/new-details-emerge-about-coronavirus-research-at-chinese-lab/

https://ki.se/en/research/us-research-funding-at-ki

https://nyheter.ki.se/professor-kenneth-chien-om-moderna-och-covid-19-vaccinet

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v3

https://files.ssi.dk/covid19/overvagning/data/overvaagningsdata-covid19-04012022-rig7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.