8 december 2023

“VAD FAN FÅR VI FÖR PENGARNA…!?” JO, COVID-TESTER!

År 2017 ställde f.d Scaniachefen Leif Östling frågan “Vad fan får vi för våra skattepengar?”. En högst berättigad fråga, då Sverige på något mirakulöst sätt samtidigt lyckas med att ha ett av världens högsta skattetryck samtidigt som vårdplatser, pensioner,utbildning mm ligger i botten av EU.

Nu vet jag vart en stor del av våra skattepengar gått, åtminstone 2020 och 2021 : till Covid-tester.…!

Låt oss titta på antalet utförda tester:

Titta på mittengrafen som visar antalet utförda tester per vecka sen juli 2020 till dags dato : något hundratal tusen tester per vecka sen 1.5 år tillbaka…! Och senaste veckorna ligger antalet tester på runt halvmiljonen per vecka!

Totalt från juli 2020 tills dags dato har det tagits ca 17 miljoner tester.

Är det mycket eller lite…? Ett sätt att förstå siffran är att vi är ungefär 10 miljoner invånare i Sverige, så utslaget får vi 1.7 tester per varenda invånare. Men inte heller det säger kanske så mycket…?

En annan fråga vi kan ställa oss är “Vad kostar varje test oss skattebetalare ?”

Intressant nog finns det faktiskt officiella siffror för detta, från Sveriges Kommuner och Regioner:

Kostnad Covid-tester

Varje (!) PCR-test kostar 1100 SEK, och varje Antigen-test kostar 300 SEK.

“Ja, men det var ju inte så farligt!”, kanske någon tänker, 1100 SEK hit eller dit…

Enter The Law of Big Numbers.

Vi kom ju just fram till att sen juli 2020 så har Sverige utfört 17 miljoner tester. Låt oss säga att hälften av dessa var PCR-tester, och hälften antigen-tester. Dvs i snitt kostar ett test 700 SEK.

17 miljoner tester gånger 700 SEK blir (håll i dig nu…!) 11 Miljarder 900 Miljoner SEK…..!

Dvs Svenska skattebetalare har HITTILLS betalat nästan 12 Miljarder kronor för Covid-testandet!

12 miljarder är en ofattbar summa, åtminstone för min begränsade hjärna – jag kan inte omfatta den summan pengar utan att sätta den i relation till någonting mer begripligt. Låt oss börja med att relatera dessa 12 miljarder till Statens Budget:

Från Regeringens hemsida kan vi hitta att Statens totala utgifter för 2020 var budgeterade till ca 1200 Miljarder kronor. Således, Corona-testerna hittills representerar ungefär 1% av statens totala utgifter per år. Är det mycket eller lite…?

Låt oss kolla på några specifika poster ur statens budget för 2020:

  • Försvar och Krisberedskap : 63 Miljarder, dvs Covid-testerna har kostat ungefär 20% av Försvarsbudgeten
  • Migration : 10 Miljarder, dvs Covid-testerna har kostat 20% mer än migrationen
  • Hälsovård, Sjukvård och Social Omsorg : 102 Miljarder, dvs Covid-testerna har kostat 12% av våra totala kostnader inom sjukvården
  • Ekonomisk Trygghet vid ålderdom : 37 Miljarder kronor, dvs Covid-testerna har kostat oss skattebetalare ungefär en tredjedel av denna budgetpost.

Detta är fullständigt häpnadsväckande : Sverige har spenderat ENORMA SUMMOR på Covid-tester, pengar som ju måste tas nånstans ifrån…

Men åtminstone för mig är det fortfarande inte helt tydligt vad dessa enorma summor representerar, så låt oss se vad vår intensivvård kostar per dygn. Lyckligtvis lyckades jag hitta siffror på detta, från Svenska Intensivvårdsregistret:

Kostnad intensivvård per dygn

Således, intensivvården beräknas kosta mellan 50.000 till 80.000 SEK per dygnper plats. Hur många dygns intensivvård motsvarar våra 12 miljarder som vi satsat på Covid-tester, dvs hur många fler intensivvårdsdygn hade vi kunnat få för dessa 12 miljarder…?

12 Miljarder dividerat med 80000 ger 150000 intensivvårdsdygn…..!

Dvs för samma pengar som vi spenderat på Covid-tester hade vi kunnat ha en gubbe (eller gumma) på Intensivvården i 410 år…..!

Eller 100 extra gubbar/gummor i 4 år…. I snitt har vi i Sverige ungefär 350 personer på intensiven varje dygn, så 100 extra i fyra år är… MYCKET!

Enbart de två första veckorna av 2022 har Sverige utfört 1 miljon Covid-tester, dvs med ett snittpris på 700 SEK per test har vi redan spenderat 700 miljoner SEK i år….

Är detta rimligt….? Är det bara jag som anser att 12 miljarder kronor skulle kunnat användas bättre….?

[UPPDATERING : Nu ikväll skriver DN om samma sak, och enligt deras beräkning är situationen ÄNNU VÄRRE : 22 Miljarder kronor….! Jag gissar att DN haft tillgång till data även före juli 2020, för att komma upp i denna ännu mer “imponerande” siffra…]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.