28 september 2023

SÄPO TRAPPAR UPP HOTBILDEN TILL DEFCON 1

Efter att tidigare, igår, via bland annat TEXT-TV, ha varnat för ”ökad desinformation och extremistisk propaganda på internet kopplat till coronapandemin”, trappar SÄPO upp hotbilden ytterligare och går på inrådan av EXPO in i DEFCON 1 – Det allra högsta beredskapsläget.

”På lördag genomförs demonstrationer mot vaccinationsbevisen i Stockholm och Göteborg, men även på flera andra håll i världen. Nu varnar Säpo för att våldsbejakande högerextremister har sökt sig till tidigare coronademonstrationer i Sverige.

– Det är ett tillfälle för dem att nå ut med sina budskap men också träffa människor som är arga och upprörda i syfte rekrytera, säger Susanna Trehörning, biträdande chef inom författningsskydd och kontraterrorism vid Säkerhetspolisen.”

Enligt artikeln på SVT, framgår det även att den vänsterextrema organisationen EXPO är involverat. Det är dock oklart om det beror på att SÄPO själva saknar resurser att undersöka ”högerextrema” hot eller själva fokuserar på att utreda vänsterextrema hot.

Enligt uppgift ska dock både högerextrema och vänsterextrema i grunden vara samma sak. Bägge av dessa grupper av fundamentalister är baserade på den samhällsfientliga ideologin som kallas för socialism, eftersom nazism tydligen står för nationalsocialism. 

För den som är obekant med vad socialism innebär, brukar följande kännetecken ses som typiska för socialistiska diktaturer:

Extremt höga skatter

Gör folket beroende av staten, så att staten sedan kan styra ännu mer över individen.

Politiskt styrda utbildningsinstitut, från dagis till universitet

Möjliggör för staten att redan från unga år indoktrinera folket till att ha ”rätt” åsikter och bli goda och lydiga arbetare, som inte ifrågasätter staten.

Kraftigt vinklad nyhetsrapportering genom statligt ägda och/eller genom bidrag statligt kontrollerade tidningar

Om folket skulle få för sig att staten inte vill medborgarnas bästa, skulle staten förlora all sin makt. Därför är kontroll över medier A och O. Det finns därför aldrig någon övre gräns hur mycket ”public service” och ”oberoende media” får kosta. När folket börjar klaga och ta sig ton över höga avgifter, brukar dessa som regel bakas in i skatten istället.

Enpartisystem eller fiktivt flerpartisystem där alla partier driver samma stora frågor i samma riktning

För att hålla folket lugnt, är det viktigt att folket tror att de har demokrati och fria val. I Sovjetunionen fanns det bara ett parti att välja på. 

Nuförtiden finns det flera partier, men i grunden är de alla socialister – det vill säga päron från samma päronträd, som bara fått nya kläder och ”arbetar” mot samma mål, det vill säga, behålla sin egen makt och sina förmåner i Sverige och EU. 

Tänk på de stora frågorna, koldioxid, drivmedelspriser, restriktioner och injektioner – som alla rensar rent i arbetarnas plånböcker varje månad och ännu mer i framtiden.Är det inte ett ”märkligt” sammanträffande att alla, på det stora hela, är eniga i dessa frågor?

Eller att inget parti driver frågan att det kanske finns större hot mot miljön än koldioxid, som teflon, hormonstörande ämnen i plaster, att nästan inga reningsverk klarar av att rena avloppsvattnet från läkemedelsrester, växande fetma, bekämpningsmedel i maten, mikroplaster i maten – och ändå säljs köksredskap av plast, gifter i kläder och kort livslängd på produkter?

Eller att inget parti funderat över vad som kommer att hända med elpriserna, som redan nu är skyhöga, när alla ska ha elbilar? Redan 2030, ska tydligen alla nya bilar som säljs vara elbilar. Vad kommer då att hända med efterfrågan och priset på el – som styrs av efterfrågan?

Även detta fenomen är typiskt för socialistiska diktaturer. Beslut fattas som regel kortsiktigt och utan en tanke på negativa konsekvenser.

Bröd och skådespel åt folket är devisen som styr, genom att ena folket under olika hot, om än imaginära. 

Huruvida detta skulle kunna innebära att SÄPO vill att folket skall fokusera på annat än covid-hanteringen och höga elpriser, är ännu inte bekräftat, men enligt ett rykte, kommer hotbilden att stärkas upp ytterligare, utifall att, med det så kallade Putin-kortet.

Källor:

https://www.covid-19-informationscentret.se/2022/01/20/nej-sapo-jag-far-inga-pengar-fran-frammande-makt/

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sapo-varnar-for-valdsbejakande-hogerextremister-pa-coronademonstrationer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.