1 oktober 2023

ENLIGT PFIZER KAN 2 732 HA AVLIDIT AV INJEKTIONERNA

Idag publicerades Läkemedelsverkets nya siffror om biverkningar för injektionerna. 

Till och med 2022-01-19 har det totalt inkommit och registrerats 94 294 rapporter om misstänkta biverkningar.

Av dessa utgör 9 175 allvarliga biverkningar, varav 366 dödsfall. 

Läkemedelsverket själva, definierar allvarlig biverkning enligt följande:

”En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse.”

94 294 är fler biverkningar än för alla läkemedel och substanser sammantaget som använts i Sverige under de senaste TRETTON åren före 2021.

För samtliga vaccinationer mot andra sjukdomar, som det vaccineras mot i Sverige, har det totalt från 1965 och fram till den 23 september 2021, inkommit 28 684 rapporter om misstänkta biverkningar, varav 121 dödsfall. De tre injektionerna har således orsakat ÖVER TRE gånger fler biverkningar och ÖVER TRE gånger fler dödsfall. 

Att det föreligger en allmän underrapportering av biverkningar, är väldokumenterat.

Enligt Ekman, E., Bäckström, M., (2008-09-30), Attitudes among hospital physicians to the reporting of adverse drug reactions in Sweden, inrapporteras färre än 10% av alla allvarliga biverkningar. 

Det verkliga antalet allvarliga biverkningar och dödsfall, kan således vara upp till tio gånger högre.

Eftersom Pfizers egna studier över biverkningar, nu blivit tvångsavhemligstämplat av domstol, kan vi använda den största av dessa för att göra en ytterligare jämförelse.

Den största studien pågick från och med 2020-12-01 till 2021-02-28 och innefattade 63 länder. Ingen kan således ens försöka påstå att den studien är för liten, eller att antalet dödsfall skulle vara överdrivna. Det är snarare stor risk för att antalet dödsfall är för lågt, men jag bortser från det.

Av totalt 42 086 inrapporterade biverkningar, var 1 223 dödsfall. Detta innebär att 2.91% av alla inrapporterade biverkningar var dödsfall.

I Sverige har det för Pfizers injektion hittills totalt inrapporterats 49 730 biverkningar. 

Detta innebär att minst (2.91%*49730) = 1 447 dödsfall har inträffat. Det inrapporterade antalet dödsfall för Pfizers injektion är 283. 

Det verkliga antalet dödsfall, enbart på grund av Pfizers injektioner, kan därför vara minst 5 gånger högre än det inrapporterade antalet.

Om samma procentsats även är giltig för Modernas injektioner, innebär det att Spikevax orsakat 19 532*2.91% = 568 dödsfall. 

Eftersom AstraZeneca haft högst dödlighet i förhållande till antalet givna injektioner, bör det även gå att använda samma procentsats för Vaxzevria, vilket ger 24 640*2.91% = 717 dödsfall

Genom att använda Pfizers egna siffror, kan det faktiska antalet injektionsdödade enbart i Sverige uppgå till 1 447+568+717 = 2 732, dvs nästan 10 gånger fler än det inrapporterade antalet, vilket även får stöd av den tidigare nämnda svenska studien över underrapportering av allvarliga biverkningar.

Som Jan Malmberg påpekat, ger Pfizers egen studie även ett mycket starkt stöd åt samtliga mortalitetsstudier som visar på en historiskt rekordhög ökning av den förtida dödligheten i ett flertal olika länder, som USA, Indien och Skottland, på cirka 40%, som jag tidigare skrivit om. Dessa antyder dessutom i sin tur också på att den injektionsrelaterade dödligheten kan vara avsevärt högre. 

Källor:

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner

https://www.lakemedelsverket.se/4af2ce/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/comirnaty-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2022-01-20.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/4af2cd/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/spikevax-fd-covid-19-vaccine-moderna-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2022-01-20.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/4af2e0/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/vaxzevria-fd-covid-19-vaccine-astrazeneca-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2022-01-20.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/4992f0/globalassets/dokument/publikationer/biverkningsrapporter/biverkningsrapportering-2020.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/49f415/globalassets/dokument/publikationer/biverkningsrapporter/biverkningsrapportering-2019.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/4adea0/globalassets/dokument/publikationer/biverkningsrapporter/biverkningsrapportering-2018.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/4adea0/globalassets/dokument/publikationer/biverkningsrapporter/biverkningsrapportering-2017.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/4adea0/globalassets/dokument/publikationer/biverkningsrapporter/biverkningsrapportering-2016.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/4adea0/globalassets/dokument/publikationer/biverkningsrapporter/biverkningsrapportering-2015.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/4ad778/globalassets/dokument/publikationer/information-fran-lakemedelsverket/information-fran-lakemedelsverket-nr-3-2015.pdf

Årsrapport för misstänkta biverkningar 2014. Enheten för läkemedelssäkerhet. Uppsala: Läkemedelsverket; 2015

Årsrapport för misstänkta biverkningar 2013. Enheten för läkemedelssäkerhet. Uppsala: Läkemedelsverket; 2014

Årsrapport för misstänkta biverkningar 2012. Enheten för läkemedelssäkerhet. Uppsala: Läkemedelsverket; 2013

http://web.archive.org/web/20120505053323/http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2012/Inrapporterade-biverkningar-2011/

http://web.archive.org/web/20120627111041/http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2011/Halso–och-sjukvardens-inrapporterade-biverkningar-2010/

http://web.archive.org/web/20120627110236/http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2010/Rapporterade-biverkningar-2009/

Årsrapport för misstänkta biverkningar 2008. Enheten för läkemedelssäkerhet. Uppsala: Läkemedelsverket; 2008

https://www.frihetsverige.se/wp-content/uploads/2021/10/Bio-Medico-Legala-Natverket-remissvar-Socialdepartementet.pdf

https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18825377/

https://www.covid-19-informationscentret.se/2022/01/07/fortida-icke-covid-relaterade-dodsfall-i-usa-skyhoga-under-2021-enligt-dodscertifikat/

https://www.covid-19-informationscentret.se/2022/01/06/diamond-mine-of-data-insurance-companies-report-40-increase-in-premature-non-covid-deaths/

One thought on “ENLIGT PFIZER KAN 2 732 HA AVLIDIT AV INJEKTIONERNA

  1. Märkligt för det har under pandemin dött 15500 typ MEN 13.000 smittade senare avlidna 70+ fick inte vård på IVA… blir 2.500 som avled med fortfarande men fick vård…… och det finns stat på typ att hälften av de 13.000 dött på sjukhus… men jag kan inte bekräfta detta….. tvärtom förmodligen det blir svårare och svåre att hitta en rimlig lösning på risk—nytta ekvationen— och givetvis för 30- finns ingen nytta med vaxet alls…..

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.