10 december 2023

TVÅ VECKORS PCR-TESTER = 104 810 420 HAMBURGARE

Under vecka 1 utfördes 428 687 PCR-tester och under vecka 2 utfördes ytterligare 524 135 PCR-test enligt Folkhälsomyndigheten.

Ersättningen till regionerna per PCR-test, som är en schablonersättning, uppgår sedan 2022-01-01, till 1 100 kr per test.

Den verkliga kostnaden per test, inklusive personalkostnader för provtagning, registrering och smittspårning är sannolikt avsevärt högre.

Enbart schablonersättningen för vecka 1 och vecka 2, uppgår därmed till 952 822 * 1 100 = 1 048 104 200 kr.

För att sätta detta i relation till något, har regionerna länge klagat på de skenande kostnaderna för nätläkare.

Enligt en artikel i Dagens Medicin, kostar nätläkare regionerna EN MILJARD KRONOR för ett helt år.

Det är således mindre än vad regionerna lagt på PCR-tester under årets första två veckor.

Eller 10 hamburgare från McDonalds var åt alla svenskar.

Källor:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/antalet-testade-for-covid-19/

https://www.dagensmedicin.se/vardens-styrning/ekonomi/natlakarna-kostar-regionerna-en-miljard/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.