1 oktober 2023

NOCEBO-EFFEKTEN

GP publicerade idag en artikel om den så kallade nocebo-effekten, dvs att vissa som blivit injicerade och känner till biverkningarna, också kan uppleva att de får dessa.

”Fick du huvudvärk, eller kände du dig kanske lite extra trött efter att ha tagit covidvaccinet? Det kan ha berott på en omvänd placeboeffekt, enligt en ny amerikansk metastudie som sammanställt data från 12 kliniska vaccintester. Syftet var att jämföra förekomsten av biverkningar mellan kontrollgrupper som tilldelades placebo-doser av saltlösning och de som fick riktiga vaccin.”

”Trots att det totala antalet biverkningar var högre i kontrollgrupper som fick det riktiga vaccinet kunde forskarna dra slutsatsen att symtom som trötthet, huvudvärk och smärta kring injektionsstället orsakades, eller åtminstone förvärrades, på grund av att deltagarna hade en oro redan på förhand. Studien har dock inte undersökt förekomsten av mer allvarliga biverkningar, såsom hjärtinflammationer eller blodproppar.”

Jag blev naturligtvis nyfiken, och kontaktade professor Ted J. Kaptchuk på Harward, som är professor i Medicin och i Global hälsa och Social Medicin. Detta för att kunna läsa hela studien, som varken GP – eller någon av de internationella tidningarna hade namngett, av okänd anledning.

Det visade sig att GP missat att nämna att det totala antalet biverkningar inte bara var högre i kontrollgrupper – de som fick det riktiga preparatet, utan att antalet var SIGNIFIKANT FLER.

”In this systematic review and meta-analysis, significantly more AEs were reported in vaccine groups compared with placebo groups”

Det visade sig också att GP missförstått procentsatserna (och även slarvat med översättningen):

”Totalt kom forskarna fram till att drygt 76 procent av de milda biverkningar testpersoner upplevde efter dos ett berodde på noceboeffekten, alltså då ens ängslan, oro och förväntningar om biverkningar framkallar symtomen hellre än vaccinet i sig. Efter dos två upplevde drygt 52 procent av deltagarna symtom till orsakat av nocebo.”

Den vetenskapliga studien beskrev det istället enligt följande:

”We found that 76.0% of systemic AEs and 24.3% of local AEs after the first vaccination could be attributed to nocebo responses. After the second vaccination, 51.8% of systemic AEs and 16.2% of local AEs were attributable to nocebo responses. Headache and fatigue were the most common AEs in the placebo groups, experienced by 19.3% and 16.7% of participants, respectively, after the first dose.

Of interest, AE frequencies in the placebo groups were lower after the second dose than after the first dose, although the opposite was true for the vaccine groups. We hypothesize that (1) the second dose of the vaccines may have produced both a more robust immune response and a correspondingly more robust set of AEs and that (2) participants in the vaccine arms, after experiencing more AEs after the first dose than did participants in the control groups, had higher expectations for AEs after the second dose compared with participants in the placebo arms.”

GP missade också att detta fenomen, nocebo-effekten, inte är något specifikt för covid-injektionerna, utan gäller för alla läkemedel. Det kan till och med vara så att nocebo-effekten är lägre för injektionerna, eftersom myndigheter, media och vårdpersonal, generellt sett, underlåtit att informera om risker, särskilt allvarliga sådana.

Forskarnas hypotes om orsaken till fler biverkningar efter andra dosen, kan också vara felaktig. Det skulle också kunna bero på att ännu större skador uppstår, vilket också skulle förklara varför injicerade nu visat sig bli smittad oftare än icke injicerade.

Trots GP:s insats, är det därmed fortfarande högst relevant att jämföra antalet inrapporterade biverkningar för injektionerna med antalet inrapporterade biverkningar för riktiga vacciner och andra läkemedel.

Källor:

https://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4rlden/studie-noceboeffekt-bakom-majoritet-av-vaccinbiverkningar-1.64031066

Julia W. Haas, PhD; Friederike L. Bender, MS; Sarah Ballou, PhD; John M. Kelley, PhD; Marcel Wilhelm, PhD; Franklin G. Miller, PhD; Winfried Rief, PhD; Ted J. Kaptchuk, (2022-01-18), JAMA Network, Frequency of Adverse Events in the Placebo Arms of COVID-19 Vaccine Trials A Systematic Review and Meta-analysis.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.