28 september 2023

AGNES WOLD JÄMFÖR INJEKTIONSTVÅNG MED RINGFÖRBUD

I intervjun med Agnes Wold och Nils Littorin, relativiserar Agnes Wold det injektionstvång som många utsatts för:

”Det är inte en mänsklig rättighet att få resa var man vill. Det är en mänsklig rättighet att få leva och jobba men inte med vilket jobb som helst. Man får inte operera utan operationshandskar om man är operationssköterska eller läkare eller kirurg osv det finns massor med jobb, du får inte ha ringar på dig, du får inte ha örhängen, Det är kanske inte så vetenskapligt belagt, det vet jag. Det finns massor med regler som vi måste underkasta oss inom olika yrken.  att det inte är inte ett brott mot några Nürnbergkonventioner osv vi har tom tvångsvård, men det är bara mot psykiska sjukdomar, men inte mot fysiska, vilket jag tycker är märkligt. Men är det så att inte smittspridning minskar av vaccinationen då bortfaller ju logiken.”

Utöver att relativiseringen visar på total brist på empati och inte alls berör Agnes Wolds kunskapsområde – eftersom hon inte är jurist, är det i alla fall bra att hon åtminstone inser att det inte finns någon logik i att göra det, om smittspridningen inte minskar, vilket nu visats genom flera nya studier: 

Kampf, G., (2021-11-20), The Lancet, COVID-19: stigmatising the unvaccinated is not justified.

Enligt Kampf, sprider vaccinerade smitta lika bra som ovaccinerade. Det är därför både felaktigt och farligt att prata om en pandemi av ovaccinerade och ger även flera exempel på att det både är fler vaccinerade som smittas och att andelen symptomfria bland smittbärande, är lika hög bland vaccinerade som ovaccinerade, liksom att bevisen för detta, hela tiden ökar. Exemplen han anger, indikerar dessutom att den symptomfria smittspridningen till och med är högre bland vaccinerade.

Holm Hansen, C., Blicher Schelde, A., Rask Moustsen-Helm, I., Emborg, H.-D., Grove Krause, T., Mølbak, K., Valentiner-Branth, P., (2021-12-23), Vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 infection with the Omicron or Delta variants following a two-dose or booster BNT162b2 or mRNA-1273 vaccination series: A Danish cohort study. 

Dansk studie av över 5 000 fall, där dubbel- och trippelvaccinerade, löpte upp till 76.5% högre risk att drabbas av Omikron än ovaccinerade, vilket tyder på att vaccinationerna kan ha skadat immunförsvaret allvarligt.

Brown, C. M., Vostok, J., Johnson, H., Burns, M., Gharpure, R., Sami, S., Sabo, R. T., Hall, N., Foreman, A., Schubert, P. L., Gallagher, G. R., Fink, T., Madoff, C. L., Gabriel, S. B., MacInnis, B., Park, D. J., Siddle, K. J., Harik, V., Arvidson, D., Brock-Fisher, T., Dunn, M., Kearns, A., Laney, S., (2021-07-30), Outbreak of SARS-CoV-2 Infections, Including COVID-19 Vaccine Breakthrough Infections, Associated with Large Public Gatherings — Barnstable County, Massachusetts, July 2021. 

Deltavarianten har i denna studie som finansierats av CDC (motsvarande Folkhälsomyndigheten i USA) visat sig kunna föröka sig i princip lika effektivt vid smitta oavsett vaccinationsstatus hos individen, vilket innebär att vaccinimmuniteten sannolikt inte mildrar symtomen vid smitta som för den tidigare alfavarianten. Liknande virusmängder i kroppen innebär även att vaccinerade och ovaccinerade individer är ungefär lika smittsamma.

Riemersma, K. K., Grogan, B. E., Kita-Yarbro, A., Jeppson, G. E., O’Connor, D. H., Friedrich, T. C., Grande, K. M., (2021-07-31), Vaccinated and unvaccinated individuals have similar viral loads in communities with a high prevalence of the SARS-CoV-2 delta variant. 

Enligt denna studie, bär vaccinerade och ovaccinerade på samma mängd virus.

Riemersma, K. K., Grogan, B. E., Kita-Yarbro, A., Halfmann, P. J., Segaloff, H. E., Kocharian, A., Florek, K. R., Westergaard, R., Bateman, A., Jeppson, G. E., Kawaoka, Y., O’Connor, D. H., Friedrich, T. C., Grande, K. M., (2021-11-06), Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination. 

Enligt denna studie, finns det ingen skillnad mellan vaccinerade och ovaccinerade, när det gäller smittspridning.

Även EU, har nu börjat varna för att ”boosters” kan skada immunförsvaren:

”EU Warns Repeat Boosters Could Weaken Immune System”

Enligt den senaste datan från SSI – den danska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, löper ”fullvaccinerade” barn i åldern 6-11 år, 2.3 gånger högre risk än ”ovaccinerade” att smittas av covid.

”Ovaccinerade” barn: 2 659 per 100 000.

”Fullvaccinerade” barn: 6 250 per 100 000.

Det återstår således att se om Folkhälsomyndigheten är en organisation som styrs av vetenskap – om än med långsam reaktionsförmåga, eller om myndigheten är en politiskt styrd organisation. 

Men, eftersom den egna medicinen alltid smakar mest beskt, och nu både Kungahuset och snart hela Riksdagen smittats – trots dubbla och trippla injektioner, kanske tvånget upphör snart oavsett.

KÄLLOR:

https://www.covid-19-informationscentret.se/2022/01/19/agnes-wold-och-nils-littorin-om-covid-19/

Kampf, G., (2021-11-20), The Lancet, COVID-19: stigmatising the unvaccinated is not justified. (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext)

Holm Hansen, C., Blicher Schelde, A., Rask Moustsen-Helm, I., Emborg, H.-D., Grove Krause, T., Mølbak, K., Valentiner-Branth, P., (2021-12-23), Vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 infection with the Omicron or Delta variants following a two-dose or booster BNT162b2 or mRNA-1273 vaccination series: A Danish cohort study. (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v3)

Brown, C. M., Vostok, J., Johnson, H., Burns, M., Gharpure, R., Sami, S., Sabo, R. T., Hall, N., Foreman, A., Schubert, P. L., Gallagher, G. R., Fink, T., Madoff, C. L., Gabriel, S. B., MacInnis, B., Park, D. J., Siddle, K. J., Harik, V., Arvidson, D., Brock-Fisher, T., Dunn, M., Kearns, A., Laney, S., (2021-07-30), Outbreak of SARS-CoV-2 Infections, Including COVID-19 Vaccine Breakthrough Infections, Associated with Large Public Gatherings — Barnstable County, Massachusetts, July 2021. (https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm)

Riemersma, K. K., Grogan, B. E., Kita-Yarbro, A., Jeppson, G. E., O’Connor, D. H., Friedrich, T. C., Grande, K. M., (2021-07-31), Vaccinated and unvaccinated individuals have similar viral loads in communities with a high prevalence of the SARS-CoV-2 delta variant. (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v1)

Riemersma, K. K., Grogan, B. E., Kita-Yarbro, A., Halfmann, P. J., Segaloff, H. E., Kocharian, A., Florek, K. R., Westergaard, R., Bateman, A., Jeppson, G. E., Kawaoka, Y., O’Connor, D. H., Friedrich, T. C., Grande, K. M., (2021-11-06), Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination. (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v6)

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-11/repeat-booster-shots-risk-overloading-immune-system-ema-says

https://files.ssi.dk/covid19/overvagning/data/overvaagningsdata-covid19-04012022-rig7

One thought on “AGNES WOLD JÄMFÖR INJEKTIONSTVÅNG MED RINGFÖRBUD

  1. Jaa tittade på AgnesW vs NilsL och Nils vann klart…. AW var ibland ganska på´t men ibland blev det lite OUB Att argumentera ”som om” är inte speciellt under, vad de säger, en pandemi med ett väldigt dödligt virus….. och om inte varför ens stänga något….. Senaste från FoHM kommer ny rapport i dag kanske visar att av smittade är 77% fullt vaccinerade trots att något mindre andel av hela befolkningen är fullt vaccinerad typ 76%…. fram t.o.m. juni hade vi 2,2% genombrottsinfektioner…..

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.