31 maj 2023

FRISKA BARN, 0-20 ÅR – DÖR EXTREMT SÄLLAN AV COVID

”Barn blir sällan svårt sjuka av nya coronaviruset. Och dödsfall är extremt ovanligt. Det är ett fåtal, omkring en handfull som jag känner till, dödsfall som inrapporterats i världen. Av dem har nog flera haft andra allvarliga sjukdomar samtidigt”, säger Jonas F Ludvigsson, barnläkare i Örebro och professor i medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska institutet.

”Barn reagerar inte lika starkt på infektionen eller hanterar den på ett bättre sätt, säger Jonas F Ludvigsson, och menar att det även ser ut att gälla barn som har underliggande sjukdomar, eller barn som står under cancerbehandling.”

Utöver de sedvanliga källorna, finns det denna gång även en fakta-granskning, som överraskande nog Expressen gjort, och ytterligare backar upp studien, Ludvigsson, Jonas F., (2020-05-19), Children are unlikely to be the main drivers of the COVID-19 pandemic – A systematic review. 

Likt alla forskare, som inte hyllar mRNA-preparaten, blev även Jonas F Ludvigsson utsatt för påtryckningar och hot, och slutade därför tyvärr att forska om Covid-19.

”KI-forskaren har tidigare sagt att han slutat forska om covid-19 på grund av hot och påtryckningar.”

Om det är så att barn endast i mycket sällsynta fall dör av covid, innebär detta att ”vaccinering” med mRNA-preparat inte innebär något annat än ökade risker för barnet, utan några fördelar för barnet, som istället då ska ta en okänd risk, framför allt på lång sikt, för någon annan. Denne någon annan, kommer sannolikt, till skillnad mot barnet, vara mycket nära, eller ha passerat den genomsnittliga livslängden.

För år 2018, var den genomsnittliga livslängden 82.5 år. De som avled av covid-19 under första halvåret 2020, blev i genomsnitt 83 år

88.3% av de 14 666 som fram till 2021-12-27, inrapporterats som avlidna av Covid-19, var över 70 år gamla.

9 647 av de avlidna, eller 65.8% var över 80 år. Åldersgruppen 90+, uppgick till 3 740 personer och utgjorde 25.5% av de avlidna. 

I Sveriges har än så länge, 131 personer i åldersgruppen 10-19 år, rapporterats ha fått allvarliga biverkningar av Pfizers Comirnaty. Av dessa har två varit dödsfall. 

För Modernas Spikevax, som inte längre används till att injicera unga, då det bedömdes vara för farligt, har 79 allvarliga biverkningar inrapporterats för åldersgruppen, men inga dödsfall.

”Folkhälsomyndigheten har beslutat att pausa användningen av Modernas vaccin Spikevax, för alla som är födda 1991 och senare, av försiktighetsskäl. Orsaken är signaler om ökad risk för biverkningar som inflammation på hjärtmuskel eller hjärtsäck.”

Läkemedelsverket själva, definierar allvarlig biverkning enligt följande:

”En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse.”

I USA, har som jämförelse, hittills, enligt VAERS, 29 barn i åldrarna 0-17 rapporterats som avlidna. 

Enligt Ekman, E., Bäckström, M., (2008-09-30), Attitudes among hospital physicians to the reporting of adverse drug reactions in Sweden, inrapporteras färre än 10% av alla allvarliga biverkningar. 

Tidigare hävdade även Region Uppsala att underrapporteringen av allvarliga biverkningar, var ännu lägre och att endast <5% inrapporteras. Regionen tog dock bort denna text, troligen på grund av politiska påtryckningar.

Det verkliga antalet allvarliga biverkningar och dödsfall, kan således vara upp till tjugo gånger högre.

Ytterligare biverkningar kan naturligtvis även tillkomma på sikt, då mRNA-preparaten är helt nyutvecklade och inte genomgått vare sig fertilitets- eller karcinogenitsstudier, dvs fertilitetsstörningar och cancer med mera.

Källor:

https://www.dn.se/nyheter/sverige/lakare-extremt-ovanligt-att-barn-dor-i-covid-19/

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2026670

https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/uppgifter-om-overdodlighet-spreds-inget-fall-var-corona/

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/medellivslangd-i-sverige/

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistik-om-covid-19/statistik-over-antal-avlidna-i-covid-19/

https://www.lakemedelsverket.se/48e218/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/comirnaty-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2021-01-13.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/48e226/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/spikevax-fd-covid-19-vaccine-moderna-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2021-01-13.pdf

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/oktober/anvandningen-av-modernas-vaccin-mot-covid-19-pausas-for-alla-som-ar-fodda-1991-och-senare/

https://vaers.hhs.gov/data.html

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18825377/

https://www.covid-19-informationscentret.se/2021/12/28/region-uppsala-raderade-jobbiga-uppgifter/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.