3 oktober 2023

ÄVEN ISRAEL HAR ÖVERDRIVIT COVID-STATISTIKEN

Tidigare har myndigheterna i Sverige, Danmark, Italien och Storbritannien avslöjats med att kraftigt överdriva och manipulera covid-siffrorna.

Enligt en ny undersökning, visar det sig att även israeliska myndigheter och sjukhus kraftigt har överdrivit covid-siffrorna, då patienter som lagts in för annat än covid, men testats positivt för covid, plötsligt blivit covid-patienter som ”vårdas” för covid, istället för den verkliga orsaken. 

Ichilov Tel Aviv: Endast 19 av 86 covid-patienter, var där för vård av covid. => 4,53 GÅNGER FLER än den verkliga siffran.

Shaare Zedek Jerusalem: Endast 50 av 100 covid-patienter var där för vård av covid. => 2 GÅNGER FLER än den verkliga siffran.

Soroka Be’er Sheva: Endast 31 av 49 covid-patienter var där för vård av covid. => 1.58 GÅNGER FLER än den verkliga siffran.

Rambam Haifa: Endast 24 av 48 covid-patienter var där för vård av covid. => 2 GÅNGER FLER än den verkliga siffran.

Hadassah Ein Kerem Jerusalem: Endast 41 av 76 covid-patienter var där för vård av covid. => 1.85 GÅNGER FLER än den verkliga siffran.

Sheba Tel Hashomer Haifa: Endast 80 av 120 covid-patienter var där för vård av covid. => 1.5 GÅNGER FLER än den verkliga siffran.

Också i Sverige har nyligen flera läkare larmat om att siffrorna för covid är kraftigt överdrivna.

”Magnus Gisslén är överläkare på Sahlgrenska och professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet. Till DN säger Gisslén att hans uppskattning är att fler än en tredjedel av VG-regionens covid-patienter är inlagda för en annan orsak än covid-19.

– Sannolikt är det betydligt fler än en tredjedel. Det är svårt att ge en exakt siffra. Det här gäller de som är vaccinerade. Många av de vaccinerade ligger inne för något helt annat men har testats positivt för covid. De skulle med andra ord ha legat inne oavsett om de hade covid eller inte. För att man ska få reda på det verkliga antalet behöver man gå genom journaler, säger överläkaren.”

Här är det viktigt att också tänka på att ”vaccinerade” långt ifrån alltid testas. Dessutom gäller garanterat samma för icke ”vaccinerade”. Det kan således även i Sverige ha registrerats på samma sätt som i Israel. 

Detta är inte det minsta myndighetsmässigt och utgör gravt tjänstefel, särskilt under en ”pandemi” – som myndigheterna hävdar är så farlig. 

Men även de flesta andra länder verkar också ha gjort detsamma, som Danmark.

Danskarnas SSI – den danska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, avslöjades att ha ”boostat” statistiken under över ett års tid – på grund av politiskt tryck från regeringen. 

Storbritannien är ytterligare ett exempel.

Neil, M., Fenton, N. E., Smalley, J., Craig, C., Guetzkow, J., Mclachlan, S., Engler, J., Rose, J., (2021-12-03), Latest statistics on England mortality data suggest systematic mis-categorisation of vaccine status and uncertain effectiveness of Covid-19 vaccination.

”The risk/benefit of Covid vaccines is arguably most accurately measured by an all-cause mortality rate comparison of vaccinated against unvaccinated, since it not only avoids most confounders relating to case definition but also fulfils the WHO/CDC definition of ”vaccine effectiveness” for mortality. We examine the latest UK ONS vaccine mortality surveillance report which provides the necessary information to monitor this crucial comparison over time. At first glance the ONS data suggest that, in each of the older age groups, all-cause mortality is lower in the vaccinated than the unvaccinated. Despite this apparent evidence to support vaccine effectiveness-at least for the older age groups-on closer inspection of this data, this conclusion is cast into doubt because of a range of fundamental inconsistencies and anomalies in the data. Whatever the explanations for the observed data, it is clear that it is both unreliable and misleading. While socio-demographical and behavioural differences between vaccinated and unvaccinated have been proposed as possible explanations, there is no evidence to support any of these. By Occam’s razor we believe the most likely explanations are systemic miscategorisation of deaths between the different categories of unvaccinated and vaccinated; delayed or non-reporting of vaccinations; systemic underestimation of the proportion of unvaccinated; and/or incorrect population selection for Covid deaths.”

Jan Malmberg som tipsade om denna vetenskapliga studie, kommenterade den enligt följande:

”I den här utmärkta analysen av – som det visar sig, korrupt – statistik släppt av diverse myndigheter i Satansbritannien, avslöjar forskarna att myndigheterna i UK antingen genom okunskap och oaktsamhet, eller med flit, har felklassificerat giftinjicerade personer som icke-giftinjicerade, för att förvanska och förställa giftinjektionsdatan.

“Myndigheterna i UK har på så vis förmedlat en bild av att giftinjektionerna förbättrar “all cause mortality”, men när forskarna korrigerar för myndigheternas oaktsamhet/fusk, så framträder en klar bild av “spikes” i dödsfall hos de giftinjicerade, under de första veckorna post giftinjicerandets rollout för varje åldersgrupp.

Man upptäcker även en diskrepans på cirka 8000-12000 dödsfall per vecka under cirka 12 veckor, som myndigheterna i UK inte har lämnat någon förklaring på, trots att denna diskrepans framträder klart och tydligt utifrån officiella dataserier.

Studien påvisar alltså 1) omfattande fusk alternativt extrem inkompetens hos UK:s “myndig”heter, 2) signifikanta spikes i dödlighet hos de giftinjicerade, i tid lokaliserade till de första veckorna post varje giftinjektion, samt 3) att “myndig”heterna i UK tycks ha städat bort cirka 100-125k dödsfall utan förklaring under en 12-veckors period.”

Italien är ett annat exempel, där Hälsoministeriet varnade premiärminister Mario Draghi med åtal om han inte korrigerade de överdrivna siffrorna.

Myndigheter världen över, har därmed genomgående använd osanna uppgifter, som kraftigt överdrivits, för att få så många som möjligt, att injicera sig, så många gånger som möjligt, med helt nyutvecklade mRNA-preparat, som inte genomgått några fertilitets- eller carcinogenitetsstudier.

Det är oklart huruvida de varit ovetande duktiga idioter som hjälpt Pfizer, Moderna och AstraZeneca med försäljningen, mutats, eller bara haft otur.

Källor:

https://www.mako.co.il/news-lifestyle/2022_q1/Article-2c6891ddbd36e71027.htm

https://www.gp.se/nyheter/sverige/regionernas-covid-statistik-kan-vara-missvisande-1.63636280

https://www.bt.dk/politik/ssi-har-bevidst-brugt-kunstigt-hoejt-corona-tal-i-over-et-aar-det-lugter-af

https://www.researchgate.net/publication/356756711_Latest_statistics_on_England_mortality_data_suggest_systematic_mis-categorisation_of_vaccine_status_and_uncertain_effectiveness_of_Covid-19_vaccination

https://www.affaritaliani.it/politica/morti-non-vaccinati-codacons-pronto-a-denunciare-draghi-per-procurato-allarme-772743.html?refresh_ce

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.