8 december 2023

NÄR DN SÄGER ATT DET ÄR REGERINGSSKANDAL – DÅ …

Det är glädjande att fler och fler dagstidningar, börjar vakna upp och nu bekräftar det som tidigare kallades för konspirationsteorier, av media och myndigheter – som till exempel Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap och Myndigheten för Psykologiskt Försvar.

Det är extra glädjande att DN är en av dem. Och att professor Olle Lundin används som expert – som under decennier arbetat mot den omfattande korruptionen som finns i Sverige.

”DN 15/1 2022. Först ville regeringen inte ha någon pandemigranskning alls. Nu nekas coronakommissionen tillgång till viktiga handlingar. Det är ynkligt.”

”I månader har S-ministrar skruvat på sig när de ställts mot väggen för beslut fattade under pandemin. Först sa de att det var ”för tidigt att utvärdera, vi är mitt i en pandemi”, ett budskap som senare byttes ut till ”vi avvaktar coronakommissionens slutbetänkande”.

Och där är vi nu.

Därför är det allvarligt att kommissionen nu nekas tillgång till viktiga dokument för att kunna slutföra sitt arbete. Bland annat handlar det om minnesanteckningar från viktiga möten med statssekreterare. Kommissionen har även nekats att få ta del av loggböcker och annan intern dokumentation från regeringskansliet, skriver Dagens Medicin.

Tidningen har talat med yttrandefrihetsexperten Nils Funcke och Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, som ger kommissionen rätt. Ändå fortsätter regeringskansliet att streta emot.

Socialdemokraterna behöver ta ansvar för insatserna under pandemin.

I detta skede vore det klädsamt om regeringen gjorde sitt yttersta för att skingra den uppenbara misstanken om att motivet för agerandet är politiskt. Som myndighetschef för regeringskansliet är Magdalena Andersson (S) ansvarig för att offentlighetsprincipen respekteras. Som statsminister är det hennes skyldighet att underlätta kommissionens arbete med att dra lärdomar inför framtida kriser.”

”Eskilstuna-Kuriren avslöjade i maj 2020 hur åtta av nio kommuner i Sörmland försökte hemlighålla antalet smittade i äldrevården. Till tidningen sade kommunerna att det inte fanns någon sådan information, trots att en intern rapport innehöll exakt den information som efterfrågades. I anslutning till granskningen raderas även ett stort antal mejl till och från kommunerna.”

I Dagens Medicin, kommenterade professor Olle Lundin Regeringens agerande med, ”Misstanken blir att regeringskansliet har något att dölja”

Och visst är borde detta rimligen vara den faktiska anledningen? Varför skulle Regeringen annars vägra att lämna ut uppgifterna?

Den stora frågan är inte om de har något att dölja, utan hur mycket de har dolt och hur länge.

När DN säger att det är Regeringsskandal – då skulle Regeringen ha avgått för länge, länge, länge sedan.

Källor:

https://www.dn.se/ledare/det-har-ar-en-regeringsskandal-under-uppsegling/

https://www.dagensmedicin.se/vardens-styrning/politik/professor-i-forvaltningsratt-ger-coronakommissionen-ratt/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.