28 september 2023

INFORMATIONSKRIGET MOT BEFOLKNINGEN INTENSIFIERAS

Visste du att Regeringen låtit upprätta en särskild myndighet, ”Myndigheten för Psykologiskt Försvar”?

”Myndighetens huvuduppdrag är att leda arbetet med samordning och utveckling av myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar. Vi erbjuder stöd till myndigheter, kommuner, regioner, företag och organisationer samt bidrar till att stärka befolkningens motståndskraft.”

De påstår sig också värna om den fria åsiktsbildningen, ”genom att identifiera, analysera och bemöta otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige eller svenska intressen”.

Den som har uppmärksammat att myndigheterna i Sverige – genom Folkhälsomyndigheten och MSB – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, själva bedriver aktiv desinformation, undrar då hur genuin denna påstådda intention är.

Att MSB genom sin taffligt ihopsatta skrift, https://www.msb.se/contentassets/555542e57381475cb26d6862dc7a543a/msb-studie.pdf, försöker påstå att de som av olika skäl – ofta välgrundade och baserade på vetenskapliga studier, inte vill vill ”vaccinera”sig, är foliehattar och konspirationsteoretiker, som bara påstås kunna se saker ”svart eller vitt”, inger vare sig förtroende eller möter upp mot denna devis. Det utgör i själva verket, desinformation, med myndigheten MSB som avsändare.

Eller finns det någon som är nykter, som kan ge ett enda exempel på att myndigheterna har varit sakliga och objektiva, när det gäller den forskning som studerat injektionernas nytta och funktionalitet och risker? Det trots allt över tusen studier som inte säger det Folkhälsomyndigheten och för den delen även läkemedelsverket låter göra gällande. 

Är det rimligt, om detta verkligen är syftet, att Folkhälsomyndigheten använder statistik, där bland annat överläkare hävdar att FHM använder grav missvisande statistik?

”Magnus Gisslén är överläkare på Sahlgrenska och professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet. Till DN säger Gisslén att hans uppskattning är att fler än en tredjedel av VG-regionens covid-patienter är inlagda för en annan orsak än covid-19.

– Sannolikt är det betydligt fler än en tredjedel. Det är svårt att ge en exakt siffra. Det här gäller de som är vaccinerade. Många av de vaccinerade ligger inne för något helt annat men har testats positivt för covid. De skulle med andra ord ha legat inne oavsett om de hade covid eller inte. För att man ska få reda på det verkliga antalet behöver man gå genom journaler, säger överläkaren.”

Eller som Urban Sylvan elegant uttrycker sig i tidningen Folkungen, som för övrigt har mycket annat läsvärt:

”Hur långt är staten beredd att gå i sitt skydd av sig själv eller, som det heter, av demokratin? Hur långt och med vilka medel? Frågan kan möjligen låta något subversiv. Men det gör den inte mindre principiellt viktig och intressant. Dessutom börjar det bli såväl möjligt som rimligt att på allvar tänka kring och diskutera hur vi önskar vara organiserade.

En invändning kan vara att det så klart är därför vi har Försvarsmakten, polisen och ett nytänt psykologiskt försvar; för att skydda den demokratiska staten.

Och precis där är nyckelfrågan: Vad är mest skyddsvärt? Är det staten och det ”demokratiska systemet”? Eller är det människan, det mänskliga livet, den gudagivna värdigheten och de okränkbara friheterna? Att det demokratiska systemet inte är någon garant för frihet vet vi. Ej heller är det någon nödvändighet.

För att upprätthålla ordning och försvara sig mot angrepp kommer staten alltid att vilja göra inskränkningar i människors integritet och frihet. Pedagogiken är att vissa uppoffringar måste göras och accepteras i demokratins namn; för att vi alla skall kunna åtnjuta samma frihet och integritet. Det kostar lite frihet för att vinna frihet, helt enkelt. Demokratin är så värdefull att vi alla måste maka på oss i soffan. Och mångkulturen som demokratin beslutat om. Så värdefull att vita människor måste ge plats för icke-vita. I takt med att behoven av inskränkningar ökar – vilket de alltid kommer att göra – finns ett behov av att hoten mot demokratin blir fler och mer allvarliga. Det är liksom maktens dynamik.

Skulle staten, exempelvis, kunna börja brännmärka dem som tänker annorlunda och inte är i linje med åtgärder och beslut, helt enkelt kalla dem för konspirationsteoretiker? Och peka ut deras tankar som subversiva och farliga? Och att dessa tänkande individer kan radikaliseras av sina tankar och utgöra ett hot mot den demokratiska ordningen?

Ja, se, det kan staten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har precis kommit med rapporten ”Konspirationsteorier och covid-19: mekanismerna bakom en snabbväxande samhällsutmaning”. Författaren, Andreas Önnerfors, docent i idé- och lärdomshistoria är själv aktiv frimurare. På tal om hemliga brödraskap, riter och slutenhet.

Han varnar i sin rapport för att konspirationsteoretiker, ju längre ner de dras i ”galenskaperna”, lätt antar religiösa tendenser. Kanske till och med sekteristiska beteenden.

”Konspirationsteorier om virusets [Covid-19] ursprung och spridning, sjuklighet och dödlighet, de politiska motåtgärderna, den folkhälsovetenskapliga expertisen och i synnerhet vaccinationen har påverkat och polariserat opinionen. Konspiratoriska föreställningar om att pandemin i verklighet inte finns eller är ett medel för att upprätthålla en global diktatur sår split och underminerar den samhälleliga och mellanmänskliga tilltron. Konspirationsteorier utgör ett allvarligt hot mot den svenska demokratin genom att avvisa eller misstänkliggöra expertkunskap och statliga aktörer”. (Konspirationsteorier och covid-19: mekanismerna bakom en snabbväxande samhällsutmaning, MSB, 2021, sid 72-73)

”Konspirationsteorier ingår redan som en del av den postmoderna hybridkrig-föringen så som psykologiska operationer om strategiska narrativ och uppfattningar av geopolitiska aktörer och händelser. I den inhemska säkerheten måste konspirationsteoriernas radikaliseringspotential beaktas.” (Ibid)

Rapporten pekar avslutningsvis på vikten av ”att motberättelser kan skapas för att bemöta det konspiratoriska narrativet. Dessa motberättelser kan antingen riktas till individer eller grupper eller ingå i större strategiska berättelser.”

Alltså ett direkt förslag om ett psykologiskt informationskrig mot den egna befolkningen. För allas bästa, så klart, men mest för att skydda den demokratiska staten och dess tjänare och tjänarinnor.”

Källor:

https://www.mpf.se

https://www.mpf.se/vart-uppdrag/

https://www.msb.se/contentassets/555542e57381475cb26d6862dc7a543a/msb-studie.pdf

https://www.saveusnow.org.uk/covid-vaccine-scientific-proof-lethal/ – Länksamling till över 1 000 studier

https://www.gp.se/nyheter/sverige/regionernas-covid-statistik-kan-vara-missvisande-1.63636280

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.